Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Antimikrobielle proteiner i kartofler; alternativ til antibiotika i husdyrproduktionen

Projekter: ProjektForskning

  • Landbrugets Kartoffelfond Vandel
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Både i konventionel og økologisk produktion rammes smågrise af E. coli diarré i tilknytning til fravænning; problemet er øget markant efter forbuddet mod antibiotiske vækstfremmere med deraf følgende økonomiske og dyrevelfærdsmæssige konsekvenser samt øget terapeutisk brug af antibiotika og risiko for fortsat resistensudvikling. Alternativer til antibiotika er derfor stærkt påkrævede. Antimikrobielle peptider (AMP) fra kartofler har i nye udenlandske studier vist et signifikant potentiale for at modvirke bl.a. fravænningsdiarré. Formålet med projektet er derfor i) at screene for antimikrobiel aktivitet og indhold af AMP i udvalgte, danske kartoffelsorters proteinfraktion; ii) at optimere AMP indholdet gennem forædling; iii) at optimere proteinekstraktion ved modificering af eksisterende produktionsanlæg; iv) at teste effekten af protein fra lovende sorter i fodringsforsøg med smågrise; v) at frembringe et højværdi produkt fra kartoffelproduktionen til afhjælpning af et akut problem i svineproduktionen og dermed; vi) skabe merværdi og øget bæredygtighed i begge brancher. Den økonomiske konsekvens af fravænningsdiarré ligger i øget dødelighed, nedsat tilvækst samt medicinudgifter; hver procent døde koster 2-3 kr/produceret gris. Et positivt udfald af projektet vil modvirke dette, samt medføre øget indtjening for de deltagende virksomheder: LKF, forædler af nye kartoffelsorter; KMC, producent af kartoffelprotein som biprodukt til stivelse; samt DLG, producent af svinefoder.
AkronymAMPiKAR
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201131/12/2012

ID: 128975077