Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er, ved hjælp af animeret information, at øge borgere med lav sundhedskompetences optag af sundhedsinformation om egen behandling og forløb, når forløbet varetages på tværs af sektorer. Formålet er at borgere og deres pårørende blive bedre i stand til at varetage egen sygdom og sundhed gennem et større informationsoptag, og en afledt langsigtede effekt er at reducere ulighed i sundhed.
Formålet er, foruden et øget informationsoptag, at ensrette informationen mellem de forskellige sektorer, og for borgeren bidrage til at informationen er lettere tilgængelig, forståelig og bidrager til en oplevelse af sammenhæng i eget behandlingsforløb.

Endelig vil vi afslutningsvis udvikle en generisk ramme for form, indhold og formidling af animeret information. I Danmark mangler vi animationsfilm, som er anvendelige på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis. Formålet med den generiske ramme er at sikre information af høj kvalitet og øge informationsoptaget, gennem et fagligt og organisatorisk set-up for de tværsektorielle, kroniske og langvarige forløb. Rammen vil kunne udgøre grundlaget for patientinddragelse og oplevelsen af sammenhængende patientforløb.

Lægmandssprog

Vi vil udvikle tværsektorielle animationsfilm og implementere dem på hospitalers, kommunernes og almen praksis’ hjemmesider. Vi forventer, at borgere og deres pårørende blive bedre i stand til at varetage eller deltage i varetagelsen af egen sygdom og sundhed gennem et større informationsoptag. En afledt langsigtet effekt er at reducere ulighed i sundhed.
I befolkningen findes problematisk sundhedskompetence hos ca. hver anden. Foruden en negativ indflydelse på helbredet resulterer lav sundhedskompetence i mindre udnyttelse af forebyggende tilbud, flere skadestuebesøg og hyppigere indlæggelser. Derforuden vurderes lav sundhedskompetence at være en bidragende kilde til ulighed i sundhed. Begrebet sundhedskompetence indeholder evnen til at tilgå, tilegne sig, vurdere og anvende sundhedsrelateret information til eget helbreds bedste.
Klar, tydelig og tilgængelig kommunikation mellem borgere og fagpersonalet er et væsentligt element for at øge borgerens sundhedskompetence. I dag informeres borgere gennem informative tekster, baseret på skrevet tekst og fotos. Informationen kræver ofte høje læsefærdigheder. Forskning har vist, at det ved hjælp af funktionelle animationer med underlagt tale, er muligt at øge optaget af viden.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201929/02/2024

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.