Almendannelse og professionsdannelse i fremtidens uddannelsessystem

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektet tager udgangspunkt i spørgsmålet om, hvad der er brug for at lære og kunne i fremtiden. Den diagnostiske tese er, at dannelse bliver afgørende i fremtiden ikke alene i forhold til at blive menneske i samfund, men også arbejdskraft på arbejdsmarkedet. På den ene side intensiveres dannelse, fordi det at blive menneske i højere grad foregår på individets præmisser og derfor bliver en konstant proces. På den anden side udvides dannelse, fordi det at udvikle det menneskelige i form af dømmekraft, vilje, kreativitet og innovation bliver afgørende for at være en relevant arbejdskraft.

Projektet vil undersøge, hvad der karakteriserer samtidens vilkår for almendannelse forstået dannelse til at blive menneske i samfundet og for professionsdannelse forstået som dannelse på arbejdsmarkedet. Endvidere vil projektet undersøge de konkrete dannelsesprocesser på de forskellige niveauer af uddannelsessystemet, og på den baggrund udvikle bud på, hvordan almendannelse og professionsdannelse fremmes i dagtilbud, skole, på ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.

Det første konkrete forskningsprojekt inden for dette overordnede projekt er ”Leg og dannelse som affektive processer” i regi af Legekunst, der handler om leg og dannelse i dagtilbud. Antagelsen er, at dannelsesprocessernes affektive karakter kommer tydeligt til udtryk i små børns leg og konkrete møde med større verdener, såsom kunst og kultur.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/201901/01/2029

ID: 170987052