Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Affaldsskakte og kildesortering i Københavns Kommune

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Formålet med dette projekt var at undersøge affaldsskaktes betydning for kildesorteringen af husholdningsaffald i etageejendomme og for ejendommenes affaldshåndtering i det hele taget. Affaldsskaktenes betydning skal forstås i sammenhæng med de parametre i ejendommenes indretning og i beboernes normer, kompetencer og adfærd, som i det hele taget influerer kildesorteringen, dens omfang og dens kvalitet. Undersøgelsen søger derfor at afdække den relative betydning af de forskellige parametre der – med eller uden affaldsskakte – kan skabe barrierer for eller understøtte en velfungerende kildesortering.

Nøgleresultater

Resultaterne af projektet tyder på, at hvad angår mængderne af kildesorteret affald synes der ikke at være nogen forskel på ejendomme med og uden affaldsskakt, men der lader til at være klart mere fejlplaceret affald i ejendomme med affaldsskakt end i ejendomme uden. Derudover tyder projektet på at indretningen af affaldshåndteringen, herunder placering og design af affaldsbeholdere, har betydning for kildesorteringen.
AkronymASKI
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201730/11/2017

    Forskningsområder

  • Affald, kildesortering, affaldsskakte, etageejendomme, husholdninger, praksis

Projekter

Presse/medie

Publikationer

ID: 129067184