Aarhus Universitets segl

Adaptations and limitations to dynamic muscle contractile performance in rats and humans

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Intenst muskelarbejde kan forårsage muskeltræthed eller muskelskade, mens træning af forskellig art kan beskytte musklerne imod træthed og skade. Tidligere forskning har beskæftiget sig med muskeltræthed primært under statiske kontraktioner, og man ved en del om cellulære træthedsmekanismer under disse forhold. Imidlertid er de fleste af vore daglige aktiviteter sammensat af dynamiske kontraktioner, og derfor ønsker vi nu at undersøge de mekanismer, som forårsager muskeltræthed under dynamiske bevægelser, samt at finde ud af, hvorvidt ændringer i højfrekvent kunstig aktivering (designet så den ligner vor egen nervøse muskelaktivering) af muskler kan beskytte mod træthed. Vi undersøger også, hvorvidt træthedsmekanismerne er specifikke for de to hovedtyper af fibre, som findes i vore muskler. Disse undersøgelser foretages ved forsøg på isolerede muskelpræparater fra rotter. I en anden serie eksperimenter vil vi undersøge effekten af højfrekvent kunstig aktivering af muskler i mennesker, som i forvejen er udtrættede af intenst arbejde. Endelig studerer vi, ligeledes i mennesker, effekten af en ny type muskeltræning – kaldet okklusionstræning – på beskyttelse mod muskelømhed og muskelskade ved senere muskelarbejde.
Perspektiverne for dette projekt er, at vi ved en klarlæggelse af trætheds-, og skades-mekanismer i muskler samt øget viden om tilpasning til træning på sigt kan forbedre træning af såvel atleter som patienter i rehabiliteringsforløb.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/201430/06/2017

ID: 129007784