Aarhus Universitets segl

Årlig opdatering af normtal for N, P og K i husdyrgødning

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Hvert år opdateres normtallene for husdyrgødningens indhold af N, P og K. Normtallene er baseret på gennemsnitsværdier fra praksis for fodermængde og -sammensætning, samt dyrenes produktion for en lang række kategorier af husdyr. Desuden anvendes der litteraturværdier for sammensætningen af produkter (kød fra forskellige dyrearter samt æg), mens mælkens sammensætning måles i praksis. Endvidere, anvendes litteraturværdier for emissioner fra forskellige typer af stalde og lagre.
Projektet er finansieret af Landbrugsstyrelsen som en del af AU's Myndighedsberedskab.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/05/202101/05/2026

    Forskningsområder

  • Husdyrgødning, gylle, næringsstofudskillelse

ID: 230134567