Modtager af Kraka-prisen: for ph.d.-afhandlingen "Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre. Køn og ret i dansk ægteskabs- og sædelighedslovgivning i det lange 18. århundrede"

    Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

    Tildelende organisationerForeningen for Kønsforskning i Danmark