Medicines for People Award 2015: tildelt af UAEM (Universities Allied for Essential Medicines

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Beskrivelse

Prisen gives for at sætte global sundhed på dagsordenen.
Tildelende organisationerStudenterorganisation som arbejder på at forbedre adgang til medicin globalt. Er en del af IMCC og NGO.