Grad af anerkendelseNational
Tildelende organisationerDanmarks ErhvervsforskningsAkademi, DEA under FUHU