EliteForsk: Yngre eliteforsker pris

  • Mailund, Thomas (Modtager)

    Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

    Tildelende organisationerDet frie forskningsråd og ministeriet for videnskab og teknologi