Aarhus Universitets segl

Den europæiske sprogpris

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Se relationer på Aarhus Universitet

Helle Pia Laursen (Modtager)

Den Europæiske Sprogpris er en opmuntring til projekter, som viser nye måder at lære sprog på, og som derved bidrager til kommunikation og kulturforståelse og bedre muligheder for uddannelse og arbejde.
Ekspertgruppen bag tildelingen af prisen udtaler følgende:

”Tegn på sprog er et samarbejdsprojekt mellem fem skoleklasser i fem kommuner, fire professionshøjskoler og Aarhus Universitet. Et sådant samarbejde, der samler alle aktører med viden og erfaring inden for både den sprogpædagogiske praksis og den fagteoretiske udvikling er et rigtig godt grundlag for skabelse af længerevarende resultater, som kommer både eleverne og lærerne til gode. Der tages udgangspunkt i de enkelte elevers sproglige forudsætninger i sprog- og læseundervisningen for derefter at kunne tilpasse den sprogpædagogiske praksis samt uddannelsen af lærere og pædagoger til de tosprogede elevers indlæringsbehov, hvilket er meget positivt. Projektet sker under inddragelse af europæiske forskere på området, og målet er at skabe de bedste rammer for alle børn i klasserummet – uanset deres sproglige baggrund. Som vigtige elementer har man både fokus på de tosprogede børns andetsprog samt deres viden om sprog fra andre sprog end dansk. Derudover bliver der lagt vægt på sprogets rolle i sociale identitetsprocesser, sådan at det at være tosproget bliver taget som værende en fordel og ikke en ulempe. Det er væsentligt at understrege som positivt, hvordan ”de ekstra sprog” ses som et aktiv og blandt andet også bruges til at forstå det andet sprog. Ligeledes er det vigtigt, at man ikke tvinger børnene til at fornægte den identitet, som det ekstra sprog er begrundet i, og alt i alt virker dette projekt rigtig spændende.”
Tildelingsdato25 sep. 2014
Tildelende organisationerUddannelses- og Forskningsministeriet uddeler i samarbejde med EU-Kommissionen Den Europæiske Sprogpris

Projekter

Presse/medie-elementer

ID: 106911259