Dansk korruptionshistorie - fra enevælde til velfærdsstat

  Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

  Beskrivelse

  Danmarks placering som et af verdens mindst korrupte lande i nutiden er bemærkelsesværdigt, og det ukorrupte statsapparat har formentlig været en af de væsentlige forudsætninger for opbygningen af velfærdsstaten i perioden efter 2. Verdenskrig. Nyere undersøgelser har dog vist, at det lave korruptionsniveau er et relativt nyt forhold. I første halvdel af 1800-tallet blev et stort antal embedsmænd nemlig taget med fingrene dybt nede i de offentlige kasser. Det korruptionshistoriske perspektiv med udviklingen i perioden fra enevældens afvikling fra omkring 1840 til etableringen af velfærdsstaten omkring 100 år senere, har dog endnu ikke været undersøgt systematisk til trods for det åbenlyse i, at der i denne periode må være sket noget meget afgørende.
  Projektet er en empirisk undersøgelse af, hvordan og med hvilke midler den danske stat gradvist har formået at opbygge et hæderligt og loyalt embedskorps, der sætter standarden for landets samlede korruptionsniveau. Ved en komparativ analyse af den korruptionshistoriske udvikling i Danmark og Sverige bidrager projektet til et nyskabende fokus indenfor korruptionsforskningen ved studiet af lande med et stort fravær af korruption i nutiden. Forventningen er, at undersøgelsen ved sin kortlægning af den danske korruptionshistorie i kombination med den svenske vil bidrage til en øget forståelse af mekanismerne bag fænomenet og derigennem til en mere effektiv bekæmpelse af korruption, der i dag udgør et omfattende problem i en stor del af verdens lande.


  Individuelt post doc. stipendium fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation
  Tildelende organisationerForskningsrådet for Kultur og Kommunikation

  Emneord

  • korruption
  • dansk forvaltningshistorie