Winnie Friis Johnsen

AC-fuldmægtig

Winnie Friis Johnsen

Profil

 

Arbejdsopgaver i stillingen som AC-fuldmægtig:

 • Analyse- og udviklingsopgaver
 • Kommunikationsopgaver: Artikler, opbygning af hjemmesider etc.
 • Internationale samarbejdsaftaler
 • Ledelsesbetjening i forhold til institutledelsen:         
 • Planlægning, mødemateriale og referater fra institutledelsesmøder
 • http://dent.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora/den-tvaergaaende-ledelsesgruppe/
 • Planlægning, mødemateriale og referater fra møder i Fagområde- og forskningsledergruppen
 • http://dent.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora/fagomraade-og-forskningsledergruppe/
 • Sparring med sekretariatslederen
 • Administrative opgaver på tværs af instituttet
 • HR-opgaver i forbindelse med instituttets ansættelser
 • Understøttende sekretærfunktioner for institutleder og sekretariatsleder
 • Understøttende funktion i forhold til viceinstitutleder for forskning og talent og instituttets forskningsopgaver

ID: 8710857