Psykologisk Institut

Vita Ligaya Ponce Dalgaard

Adjunkt

Kære studerende.


Nedenfor kan du læse om mine tanker og ideer omkring vejledning af  specialer. Jeg vejleder specialer indenfor det arbejds- og organisationspsykologiske område (hvor jeg har særligt kendskab til psykosocialt arbejdsmiljø, arbejdsrelateret stress og interventioner) samt dele af det sundhedspsykologiske og kliniske område. Jeg vejleder både empiriske og litteraturbaserede specialer.

 

Formål med vejledningen

Mit primære mål med vejledningen er at støtte den studerendes skriveproces i form af feedback på skriftligt udkast samt yde sparring på skriveprocessen, litteratursøgning, disposition, analyse og disponering af opgaven.

Hvis jeg ikke har særlig viden om det område, du ønsker at skrive om, vil vejledningen især omhandle den generelle akademiske kvalitet og støtte til skriveprocessen. Vejledningen skal således medvirke til, at man som studerende er klar over, hvad man skal arbejde med, og at man er ved godt mod.

Produktet af processen og valg indenfor udarbejdelsen af specialet er dit eget ansvar, men det er min intention at gøre specialeprocessen så god for dig som muligt.  Jeg forsøger også at tilpasse vejledningen til dine prioriteter og din konkrete situation. Det er derfor også vigtigt, at vi taler om disse rammer for vejledningen løbende. Det er et fælles ansvar.

 

Tekster som udgangspunkt for vejledning

Vejledningen fungerer bedst, hvis den omhandler konkrete tekster. Møder vil derfor som regel tage udgangspunkt i de tekster, du har udarbejdet. Det kan både dreje sig om problemformulering og disposition eller længere afsnit. Jeg giver som regel ikke feedback på mere end 10 sider ad gangen. Hvis jeg skal nå at læse og forholde mig til teksten, er det vigtigt, at du sender den til mig senest 2 dage før vores vejledningsmøde. Jeg kan også tilbyde dig feedback virtuelt eller pr. e-mail, hvis det er relevant.

Når du skal forberede dig til vejledningen, må du meget gerne overveje og nedskrive nogle spørgsmål og problemstillinger, som du ønsker at diskutere. Det kan både dreje sig om dit skriftlige materiale, men kan også omhandle selve skriveprocessen og de problemstillinger, der kan opstå undervejs.

Jeg bestræber mig som udgangspunkt på at læse mindst 80% af specialet inden specialets aflevering.

 

Forventninger til dig

Jeg forventer, at du arbejder selvstændigt med specialet og skriveprocessen. Da jeg ikke nødvendigvis ved, hvordan det går med din proces, er det dit ansvar at gøre mig opmærksom på eventuelle udfordringer.  Jeg vil så til gengæld gøre mit bedste for at hjælpe dig videre. Du er altid velkommende til at kontakte mig på mail eller telefon.