Psykologisk Institut

Vita Ligaya Ponce Dalgaard

Adjunkt

Vita Ligaya Ponce Dalgaard
Adjunkt
Psykologisk Institut
Postaddresse:
Bartholins Allé 11
8000
Aarhus C
Danmark
E-mail: ligayadalgaard@psy.au.dk

Ansættelser og Tilknytning

2019Adjunkt, Arbejds- og Organisationspsykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
2019Fastansat forsker, Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest
2018Beskikket censor ved Censorkorpset for psykologi ved universiteterne
2017-2018Post. doc. (forsker), Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vestmet
20142,5 mdr. forskningsophold ved University of California, San Francisco, Center for Health and Community, dept. of Psychiatry.
2009-2016Psykolog og ph.d.-stipendiat ved Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest
2009Klinisk psykolog hos Tidens Psykologer, Odense
2007Forskningsassistent ved Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital

Uddannelse

2017Ph.d., Health, Aarhus Universitet
2008Cand.psych., Aarhus Universitet

Publikationer

Cohort Profile: The Danish Occupational Medicine Cohort – Long-term prognosis for patients with work-related disorders

Dalgaard, V. L. P., Willert, M. V., Kyndi, M., Vestergaard, J. M., Andersen, JH. & Christiansen, D. H., okt. 2021, I: Occupational and Environmental Medicine. 78, Suppl. 1, s. A82 P-180.

Long-term employment status among patients with suspected work-related mental health problems: A 5-year follow-up study

Kyndi, M., Willert, M. V., Vestergaard, J. M., Andersen, JH., Christiansen, D. H. & Dalgaard, V. L. P., okt. 2021, I: Occupational and Environmental Medicine. 78, Suppl. 1, s. A40-A41 2 s., O-172.

Long-term prognosis for health care utilization among patients with work-related mental disorders

Willert, M. V., Kyndi, M., Dalgaard, V. L. P., Christiansen, D. H. & Andersen, JH., okt. 2021, I: Occupational and Environmental Medicine. 78, Suppl. 1, s. A43 O-158.

PRO-MENTA: Impact of major organizational changes on employee mental health and workplace productivity

Nørgaard Sørensen, L., Willert, M. V., Jensen, J. H., Dalgaard, V. L. P. & Kyndi, M., okt. 2021, I: Occupational and Environmental Medicine. 78, Suppl. 1, s. A75  P-115.

Cognitive impairments and recovery in patients with work-related stress complaints – four years later

Dalgaard, V. L. P., Andersen, JH., Pedersen, A. D., Andersen, L. P. S. & Eskildsen, A., maj 2021, I: Stress: The International Journal on the Biology of Stress . 24, 3, s. 294-302 9 s.

Husk arbejdet i den arbejdsrelaterede stress

Dyrlund Wåhlin-Jacobsen, C., Andersen, M. F. & Dalgaard, V. L. P., 5 aug. 2019, I: Ugeskrift for Læger. 181, 15, s. 1450 1 s.

Afdækning og håndtering af drypvis sygefravær i fire store organisation

Dalgaard, V. L. P., Hansen, C. D., Winding, T. N., Grytnes, R., Andersen, JH. & Kirkegaard, T., 15 jan. 2019.

Cognitive impairments and recovery in patients with work-related stress complaints - four years later

Dalgaard, V. L. P., Andersen, JH., Pedersen, A. D., Andersen, L. P. S. & Eskildsen, A., 2019.

Ledelsen er central for at forebygge og håndtere medarbejderstress

Kirkegaard, T., Andersen, M. F., Dalgaard, V. L. P., Jacobsen, C. B. & Bech, M., 2019, I: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen (Online). 95, 6, s. 6-15 10 s.

Ni anbefalinger

Raastrup Kristensen, A., Kring, C., Ipsen, C., Skakon, J., Dalgaard, V. L. P., Kirkegaard, T., Pedersen, V. B. & Ladegaard, Y. K., 2019, København: Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv.

Tværorganisatorisk Intervention mod stress

Kirkegaard, T., Dalgaard, V. L. P., Aust, B., Dyrlund Wåhlin-Jacobsen, C., Nøhr Winding, T. & Gadegaard, C. A., 2019.

Recovery from work-related stress: a randomized controlled trial of a stress management intervention in a clinical sample

Glasscock, D. J., Carstensen, O. & Dalgaard, V. L., 1 aug. 2018, I: International Archives of Occupational and Environmental Health. 91, 6, s. 675-687 13 s.

Return to work after work-related stress: a randomized controlled trial of a work-focused cognitive behavioral intervention

Dalgaard, V. L., Aschbacher, K., Andersen, J. H., Glasscock, D. J., Willert, M. V., Carstensen, O. & Biering, K., 1 sep. 2017, I: Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 43, 5, s. 436-446 11 s.

Work-focused cognitive behavioral intervention for psychological complaints in patients on sick leave due to work-related stress: Results from a randomized controlled trial

Dalgaard, V. L., Andersen, L. P. S., Andersen, J. H., Willert, M. V., Carstensen, O. & Glasscock, D. J., 22 aug. 2017, I: Journal of Negative Results in BioMedicine. 16, 1, s. 13

Cross-cultural adaptation and validation of the Danish consensus version of the 10-item Perceived Stress Scale

Eskildsen, A., Dalgaard, V. L., Nielsen, K. J., Andersen, J. H., Zachariae, R., Olsen, L. R., Jørgensen, A. & Christiansen, D. H., 2015, I: Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 41, 5, s. 486-490 5 s.

Reduktion af stress og sygefravær blandt patienter med arbejdsrelaterede belastnings- og tilpasningsreaktioner henvist til Arbejdsmedicinsk klinik.

Glasscock, D. J., Carstensen, O. & Dalgaard, V. L. P., jun. 2014, Herning: Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning. 25 s.

Changes in self-reported sleep and cognitive failures: A randomized controlled trial of a stress management intervention

Dalgaard, V. L. P., Eskildsen, A., Carstensen, O., Willert, M. V., Andersen, J. H. & Glasscock, D. J., 2014, I: Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 40, 6, s. 569-81 13 s.

New perspectives on stress in a work-related context

Kirkegaard, T., Dalgaard, V. L. P. & Eskildsen, A., 2014.

Projekter

Afdækning og håndtering af drypvis sygefravær i fire store organisationer

Dalgaard, V. L. P., Grytnes, R., Hansen, C. D., Kirkegaard, T. & Nøhr Winding, T.

01/01/201930/06/2021

Effektvurdering af intervention rettet mod belastningsreduktion og genoptagelse af arbejde blandt sygedagpenge klienter med arbejdsrelaterede psykiske problemer i 3 kommuner

Dalgaard, V. L. P., Andersen, J., Carstensen, O. & Glasscock, D. J.

01/03/201001/02/2017

PRO-MENTA: Konsekvenser af store organisatoriske forandringer for arbejdspladsens produktivitet og medarbejdernes helbred

Willert, M. V., Dalgaard, V. L. P., Kyndi, M. & Jensen, J. H.

01/01/202131/12/2022

Langvarige konsekvenser af arbejdsrelateret stress

Eskildsen, A., Andersen, L. P. S. & Dalgaard, V. L. P.

01/06/201728/02/2018

Prognose for fremtidigt arbejdsliv og helbred og identifikation af risikogrupper ved arbejdsrelaterede lidelser (PRO-RISK)

Dalgaard, V. L. P., Andersen, J., Willert, M. V., Kyndi, M. & Christiansen, D. H.

01/01/201931/12/2021

Tværorganisatorisk intervention mod stress (TvIS)

Kirkegaard, T., Dalgaard, V. L. P., Winding, T. N., Jønsson, T. F., Dyrlund Wåhlin-Jacobsen, C., Gadegaard, C. A. & Aust, B.

01/08/201831/07/2021