Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Violeta Hansen

Notat om HELCOM grænseværdier for god miljøtilstand

Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelsepeer review

Naturstyrelsen har anmodet Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) om at udarbejde en række notater, der fagligt vurderer HELCOMS forslag til grænseværdier for 13 indikatorer. Det drejer sig om 13 regionale indikatorer og grænseværdier for god miljøtilstand til brug for vurderingen af tilstanden i Østersøen. Herunder havpattedyr (4), fugle (2), ikke hjemmehørende arter (1), miljøfarlige stoffer (3) og metaller (3).
Notaterne er opbygget efter ønske fra Naturstyrelsen og omfatter 1) en kort baggrund om de foreslåede grænseværdier for god miljøtilstand samt 2) DCE’s faglige vurdering af, om grænseværdierne er retvisende for forholdene i den danske EEZ (Exclusive Economic Zone). Dvs. at i alt forventes DCE at levere 13 korte faglige notater.
OriginalsprogDansk
Udgivelsesår3 sep. 2015
Antal sider27
Afsluttet03/09/2015
StatusUdgivet - 3 sep. 2015

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 93078891