DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ulrik Brandi

Lektor

Profile photo

Ulrik Brandi

Lektor

  • DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup
Postaddresse:
Tuborgvej 164
B, 201
2400
København NV
Danmark

E-mail: brandi@edu.au.dk

Mobil: +4521653717

Telefon: +4587163591

Publikationer

A Nordic approach to the learning organization and organizational learning

Brandi, U. & Sprogøe, J., 2021, (Under udarbejdelse) I: The Learning Organization. TBD, TBD

Approaches to learning in the context of work: Workplace learning and human resources

Brandi, U. & Iannone, R. L., 2021, I: Journal of Workplace Learning. 33, 5, s. 317-333

Bæredygtighed i organisationer

Brandi, U., 2021, (Accepteret/In press) I: Asterisk. 98, 4 s.

Lifelong learning for all in times of crisis

Brandi, U. & Iannone, R. L., 2021, (Afsendt) I: International Journal of Lifelong Education. TBD, TBD

Organisatorisk læringskapacitet: Konceptualisering og undersøgelse af et begreb

Brandi, U. & Breum, J., 2021, I: Samfundslederskab i Skandinavien. 36, 1, s. 3-25 23 s.

Agency in workplace learning of young adults in intersection with their evolving life structure: Deliverable 6.1

Brandi, U., Knipprath, H., De Norre, J., De Rick, K., Roosalu, T., Albizuri, I. E., Casaus, M. A., Eizaguirre, J. S., Gallego, L. V., Gutierrez, A. I. E., Ruiz, F. D., Kirov, V., Yordanova, G., Clancy, S., Hefler, G., Steinheimer, E., Wulz, J., Rapanà, F., Fedakova, D., Studena, I. & Weilbl, G., 2020, S.l.: ENLIVEN research. 149 s.

Cross-sector and cross-country comparative report on organisational structuration of early careers: deliverable 5.1

Brandi, U., Knipprath, H., De Norre, J., De Rick, K., Roosalu, T., Albizuri, I. E., Casaus, M. A., Eizaguirre, J. S., Gallego, L. V., Gutierrez, A. I. E., Ruiz, F. D., Kirov, V., Yordanova, G., Clancy, S., Hefler, G., Steinheimer, E., Wulz, J., Rapanà, F., Fedakova, D., Studená, I. & Weibl, G., 2020, S.l.: ENLIVEN research. 185 s.

Sustainable organizational learning and corporate entrepreneurship: a conceptual model of sustainability practices in organizations

Brandi, U. & Lindahl Thomassen, M., 2020, I: Journal of Workplace Learning. 33, 3, s. 212-228

Working and Learning in the Retail Sector: A cross-country comparative view

Brandi, U., Roosalu, T. & De Norre, J., 2020, (Accepteret/In press) Lifelong Learning, Young Adults & the Challenges of Disadvantage in Europe. Holford, J., Hefler, G., Studená, I. & Clancy, S. (red.). Palgrave Macmillan

Workplace learning in the retail sector: Case Studies : WP5 Report :Annex

Brandi, U., Knipprath, H., De Norre, J., Khadatovich, A., Raudsepp, M. & Roosalu, T., 2020, S.l.: ENLIVEN research. 171 s.

Få nye kompetencer: - anvendelse i praksis

Østergaard, H., Sørensen, I. B. & Brandi, U., aug. 2019, I: Uddannelse & Udvikling. 2019, 2, s. 10-13 4 s., 2.

Det magiske øjeblik: kvalitativ analyse skridt for skridt

Brandi, U. & Sprogøe, J., 2019, København: Hans Reitzels Forlag. 140 s.

Learning biography vignettes - Danish case results

Brandi, U., 2019, Vienna: ENLIVEN research. 100 s.

Organisational case study - workplace learning in the Danish retail sector

Brandi, U., 2019, Vienna: ENLIVEN research. 120 s.

Strategisk kompetenceudvikling: - og høj transferværdi

Østergaard, H., Sørensen, I. B. & Brandi, U., 2019, I: HR-chefen. 4, s. 14-18 5 s.

Subtleties of knowledge sharing: results from a case study within management consultancy

Brandi, U. & Elkjær, B., 2019, I: Knowledge and Process Management. 26, 3, s. 185-193

Early Career Workplace Learning in Retail

Brandi, U., Roosmaa, E-L., Roosalu, T. & De Rick, K., 2018.

Enabling professionals to change practices aimed at tackling social inequality through professional development: results from a case study

Jensen, B. & Brandi, U., 2018, I: European Early Childhood Education Research Journal. 26, 1, s. 50-65

Knowledge sharing viewed through a pragmatist lens: the case of management consultancy

Elkjær, B. & Brandi, U., 2018, I: Teoria e Prática em Administracâo. 8, 2, s. 80-102

Professionel kompetenceudvikling og social ulighed i dagtilbud: resultater og diskussion baseret på et casestudie af en vidensbaseret indsats

Jensen, B. & Brandi, U., 2018, I: Pæda­gogisk Psykologisk Tidsskrift. 55, 3, s. 104-116, 119

Sustainable organisational learning: a lite tool for implementing learning in enterprises

Brandi, U. & Christensen, P., 2018, I: Industrial and Commercial Training. 50, 6, s. 352-362 10 s.

Giv plads til tvivl og uenighed i samarbejdet

Lotz, M. M. & Brandi, U., 11 aug. 2017, I: Boersen.

Organisation of work? reflections on an often forgotten workplace learning dimension

Brandi, U. & Iannone, R. L., 1 aug. 2017

Et organisatorisk blik på uddannelse og læring

Elkjær, B. & Brandi, U., 2017, Uddannelsesvidenskab: en kritisk introduktion. Ljungdalh, A. K., Lysgaard, J. A. & Tafdrup, O. A. (red.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 133-154

Learning strategies for competence development in enterprises

Brandi, U. & Iannone, R. L., 2017, I: Industrial and Commercial Training. 49, 1, s. 1-5

Læringsstrategier i organisationer: resultater og anbefalinger fra et case studie

Brandi, U. & Iannone, R. L., 2017, 14 s. Leading Capacity.

Management education in a pragmatist perspective after Dewey's experimentalism

Brandi, U. & Elkjaer, B., 30 jun. 2016, The Routledge companion to reinventing management education. Steyaert, C., Beyes, T. & Parker, M. (red.). New York: Routledge, s. 193-205 (Routledge Companions in Business, Management and Accounting).

Transfer dybt afhængig af arbejdspladsen

Brandi, U., jun. 2016, I: Efter- og videreuddannelse af udsatte børn og unge. 2016, s. 5

Individual competencies and organizational capabilities for re-innovation the public sector

Brandi, U., Sprogøe, J. & Kristensen, N. E., 26 apr. 2016. 20 s.

Learning strategies in enterprises: empirical findings, implications and perspectives for the immediate future

Brandi, U. & Iannone, R. L., 2016, I: European Journal of Education. 51, 2, s. 227-243 17 s.

Enterprises can leverage work arrangements for more effective lifelong learning: policy brief

Brandi, U. & Iannone, R. L., 22 sep. 2015, Friedrichshafen: LLLight'in'Europe. 29 s.

Human resource strategies are the key to bolstering lifelong learning circumstances at the enterprise level: policy brief

Brandi, U. & Iannone, R. L., 22 sep. 2015, Friedrichshafen: LLLight'in'Europe. 28 s.

Incentives are highly effective resources for lifelong learning in enterprises: policy brief

Brandi, U. & Iannone, R. L., 22 sep. 2015, Friedrichshafen: LLLight'in'Europe. 37 s.

LLLight’in’Europe, lifelong learning innovation growth & human capital tracks in Europe: synthesis report

Ederer, P., Li, H., Brandi, U., Iannone, R. L., Wiederhold, S., Castellazzi, S., Babos, P., Studena, I., Patt, A., Lubyova, M., Greiff, S., Mainert, J., Kretzschmar, A., Holford, J., Melo, S., Lans, T., Biemans, H., Baggen, Y. & Nedelkoska, L., 22 sep. 2015, Brussels: LLLight'in'Europe. 149 s.

Data documentation and enterprise fiches: LLLight'in' Europe: Lifelong Learning, Innovation, Growth and Human Capital, Tracks in Europe

Brandi, U. & Iannone, R. L., 31 jul. 2015, Friedrichshafen: LLLight'in'Europe. 75 s.

Effective lifelong learning strategies and value creation at the enterprise level: thematic report

Brandi, U. & Iannone, R. L., 2015, Friedrichshafen: LLLight'in'Europe. 97 s.

Innovative organisational learning technologies: organizational learning's Rosetta Stone

Brandi, U. & Iannone, R. L., 2015, I: Development and Learning in Organizations. 29, 2, s. 3-5 3 s.

Medicinstuderendes evaluering af kliniske afdelinger kan hjælpe dårligt evaluerede afdelinger til at forbedre deres indsats

Ristorp Andersen, B., Brandi, U. & Schrøder, T., 2015, I: Ugeskrift for Læger. 177, 2, s. 168-170 3 s.

An organisational perspective on professionals' learning

Elkjær, B. & Brandi, U., 2014, Springer international handbook on research in professional and practice-based learning. Billett, S., Harteis, C. & Gruber, H. (red.). 1. udg. Dordrecht: Springer Publishing Company, Bind 2. s. 835-856 22 s. (Springer International Handbooks of Education Series).

Laboratorier og eksperimenter for social innovation

Brandi, U. & Jensen, B., 2014, Læringslaboratorier og -eksperimenter. Staunæs, D., Adriansen, H. K., Dupret, K., Høyrup, S. & Nickelsen, N. C. M. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 110-126 17 s.

Medical students' evaluation of clinical departments can help low score departments to improve their effort

Andersen, B. R., Brandi, U. & Schrøder, T., 2014, I: Ugeskrift for Laeger. 176, 13

Organisatorisk læring

Brandi, U. & Elkjær, B., 2014, Klassisk og moderne organisationsteori. Vikkelsø, S. & Kjær, P. (red.). 1. udg. København: Hans Reitzels Forlag, s. 257-277 21 s.

Moments in the movements of learning: on the issue of methods in the study of organizational learning

Brandi, U. & Elkjær, B., 25 apr. 2013. 17 s.

Conceptual model and questionnaire: LLLight'in' Europe: Lifelong Learning, Innovation, Growth and Human Capital, Tracks in Europe

Brandi, U., Elkjær, B., Holford, J., Iannone, R. L., McKenzie, L. & Nickelsen, N. C. M., 1 feb. 2013, Zeppelin University. 61 s.

Organisational learning: knowing in organising

Brandi, U. & Elkjær, B., 2013, American pragmatism and organization: issues and controversies. Kelemen, M. & Rumens, N. (red.). Farnham, Surrey: Ashgate, s. 147-161

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - modelprogram: VIDA-forskningsrapport 2. Organisatorisk læring

Jensen, B. & Brandi, U., 2013, København: VIDA-projektet, Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. 85 s. (VIDA-forskningsserien; Nr. 2013:05).

Organizational learning across boundaries: a case of management consultancy

Elkjær, B. & Brandi, U., 6 jul. 2012. 30 s.

Accounts that matter and count: on the construction of 'good' (the case of management consultancy)

Elkjær, B. & Brandi, U., 9 maj 2012. 20 s.

Organisational learning: Between organizing and knowing: report from a case study on the development of organisational learning capacity

Elkjær, B., Brandi, U. & Nielsen, S. B., 25 apr. 2012. 16 s.

Employee driven innovation: from spontaneous idea generation to new collective practices

Hasse, C. & Brandi, U., 2012, Employee-driven innovation: a new approach. Høyrup, S., Hasse, C., Møller, K., Horst, M. & Bonnafous, M. (red.). New York: Macmillan Publishers, s. 127-149 22 s.

Fornyelse af praksis ud fra et perspektiv om organisatorisk læring: follow up undersøgelser

Jensen, B. & Brandi, U., 2012, Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - modelprogram: VIDA-statusrapport 4. Udviklingstendenser. Jensen, B. (red.). København: VIDA-projektet, Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, s. 19-39 20 s. (VIDA-forskningsserien; Nr. 2012:02).

Lederes beskrivelse af forandringsprocesser i det samlede dagtilbud: i et perspektiv om organisatorisk læring

Brandi, U. & Jensen, B., 2012, Vidensbaseret indsats overfor udsatte børn i dagtilbud - modelprogram: Statusrapport. Jensen, B. (red.). 1. udg. Frederikshavn: VIDA-projektet, Bind 3: Midtvejsanalyser. s. 45-85 40 s. (VIDA-forskningsserien 2012:01).

VIDA - Knowledge-based efforts for socially disadvantaged children in daycare - an inclusive ECEC program: VIDA status report 1. Design and methods

Jensen, B. (red.), Holm, A., Wang, C., Kousholt, D., Ravn, I., Larsen, M. S., Rasmussen, O. S., Berliner, P., Andersen, T. Y. & Brandi, U., 2012, Copenhagen: VIDA-projektet, Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. 101 s. (VIDA research series; Nr. 2012:01).

Vidensbaseret indsats overfor udsatte børn i dagtilbud - modelprogram: Statusrapport

Jensen, B., Berliner, P., Brandi, U., Ravn, I., Kousholt, D., Holm, A., Steiner Rasmussen, O., Kristoffersen, K., Margrethe Nielsen, M., Stougaard, K. & Kristensen Rasmussen, M., 2012, København: VIDA-projektet. 112 s. (VIDA-forskningsserien 2012:01).

Effektiv innovation: eller bare tom retorik

Søndergaard, K. D. & Brandi, U., 10 jun. 2011, I: Berlingske Tidende. 1. sektion, s. 25 1 s.

Vidensbaseret indsats overfor udsatte børn i dagtilbud - modelprogram: Statusrapport 1. Design og metode

Jensen, B. (red.), Holm, A., Wang, C., Kousholt, D., Ravn, I., Larsen, M. S., Steiner Rasmussen, O., Berliner, P., Yung Andersen, T. & Brandi, U., 23 maj 2011, DPU, Aarhus Universitet. 112 s. (VIDA-forskningsserien; Nr. 1, Bind 2011).

Forandring og innovation : organisatorisk læring sat på spidsen: den evige historie om fejl

Brandi, U., 2011, I: Erhvervspsykologi. 9, 3, s. 2-17 16 s.

Organisatorisk læring i organisatorisk forandring

Elkjær, B. & Brandi, U., 2011, I: Tidsskrift for Arbejdsliv. 13, 2, s. 73-89 17 s.

Organizational learning viewed from a social learning perspective

Elkjær, B. & Brandi, U., 2011, Handbook of organizational learning and knowledge management. Easterby-Smith, M. & Lyles, M. A. (red.). 2 udg. John Wiley & Sons Ltd, s. 23-41 19 s.

Udgangspunkt for fornyelse af praksis ud fra et perspektiv om organisatorisk læring

Jensen, B. & Brandi, U., 2011, Vidensbaseret indsats overfor udsatte børn i dagtilbud - modelprogram: Statusrapport 2. : Baseline . Jensen, B. (red.). Frederikshavn: Dafolo, s. 23-49 27 s. (VIDA-forskningsserien 2011:03).

VIDA-projektet. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud: Kvalifikationsmappen 2010-2012

Jensen, B. (red.), Brandi, U. (red.) & Haarh-Pedersen, J. (red.), 2011, 1 udg. Frederikshavn: Dafolo. 282 s.

Videnbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram: VIDA-Statusrapport 2. Baseline

Jensen, B., Brandi, U., Kousholt, D., Berliner, P., Yung Andersen, T., Hellmund, G. & Holm, A., 2011, København: VIDA-projektet. 144 s. (VIDA-forskningsserien; Nr. 2011:03).

Bringing back inquiry: organizational learning the Deweyan way

Brandi, U., 2010, Beyond knowledge management: sociomaterial and sociocultural perspectives within management research. Jordan, S. & Mitterhofer, H. (red.). Innsbruck: Innsbruck University Press, s. 95-123 28 s.

Løsningen på kompetenceudviklingens grundudfordring

Brandi, U. & Kramhøft, K., 2010, I: Personalechefen. 2, s. 16-20 5 s.

Researching enterprises between organisation and organising

Elkjær, B. & Brandi, U., 2010. 28 s.

Why innovation fails: the importance of bringing in a new concept of culture

Brandi, U. & Hasse, C., 2010. 17 s.

100.000 kr. spørgsmålet: at lære at innovere

Brandi, U., 2009, I: Ledelse i Udvikling. 2, s. 33-35

Effekter af "Familiepladser og basispladser": En sammenfatning

Jensen, B. & Brandi, U., 2009, Kbh: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. 37 s.

Effekter af "Familiepladser og basispladser": udvikling af mellemformer til udsatte børn i dagtilbud i Københavns Kommune 2007-2009

Jensen, B., Brandi, U. & Kragh, A., 2009, Kbh: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 181 s.

En opskrift på talent management?

Brandi, U., 2009, I: Ledelse i Udvikling. 4, s. 22-24

Er den store teori om læring nu også trekantet?

Brandi, U., 2009, I: Ungdomsforskning. 1-2, s. 17-21 5 s.

From conflict to collaboration: A study of the attempt to enact shared practices

Brandi, U., 2009. 16 s.

Lederrollen anno 2009

Brandi, U., 2009, I: Ledelse i Udvikling. 4 årgang, April, s. 24-27 4 s.

Lederen som læringsdirigent

Brandi, U., 2008, I: Ledelse i Udvikling. s. 32-34

Lederens læring: mere end et pædagogisk psykologisk fix

Brandi, U., 2008, I: Ledelse i Udvikling. 6, s. 24-26

Ledertilfredshed: En by i Rusland?

Brandi, U., 2008, I: Ledelse i Udvikling. s. 40-41

Pragmatism

Brandi, U. & Elkjær, B., 2008, The SAGE Dictionary of Qualitative Management Research. Thorpe, R. & Holt, R. (red.). 1 udg. London: SAGE Publications, s. 169-171

Samarbejdets svære kunst

Brandi, U., 2008, I: AKF Nyt.

Organisatorisk Læring

Brandi, U., 2007, I: Personale og Organisation. s. 2-5

På Sporet af Organisatorisk Læring: Et studium af organisatoriske forandringer i et pragmatisk perspektiv

Brandi, U., 2007, København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 250 s.

Changing Public Values in a Process of Planned Organizational Change

Brandi, U. & Rieper, O., 2006. 35 s.

Organizational Dynamics: Practice in the Continuing Transaction between Structures and Process

Brandi, U. & Elkjær, B., 2006. 32 s.

Projekter

BIC: Building Innovation Capacity

Brandi, U. & Marquard, M.

01/01/202030/12/2022

CARE: CARE Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European ECEC

Jensen, B., Brandi, U., Jensen, P., Rasmussen, A. W., Iannone, R. L. & Rolls, S.

01/01/201401/01/2017

DEVOL: Development of organizational learning capacity in Ramboll Management Consulting (RMC) (The ”DEVOL-project”). A collaborative project between Ramboll Management Consulting and Department of Education, Aarhus University (AU)

Elkjaer, B., Brandi, U. & Tholstrup, L.

01/08/201131/12/2012

ENLIVEN: Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe

Brandi, U.

01/10/201631/10/2019

Kompetencehub 2.0

Brandi, U., Elkjaer, B. & Aakjær, M. K.

01/10/201431/12/2015

LLLight’in’Europe: LLLight'in'Europe: Lifelong Learning, Innovation, Growth and Human Capital Tracks in Europe

Brandi, U., Iannone, R. L., Cort, P. S., Larson, A. & Tota, P. M.

01/01/201201/10/2015

LLLight'in'Europe: Lifelong Learning, Innovation, Growth & Human Capital, Tracks in Europe

Tota, P. M., Cort, P. S., Larson, A. & Brandi, U.

01/01/201201/09/2015

LLLight‘in‘Europe: Lifelong learning in Europe: appropriate skills for sustaining better jobs

Brandi, U., Elkjaer, B., Larson, A. & Nickelsen, N. C.

01/01/201230/10/2015

Medarbejderdreven innovation og arbejdspladslæring i i Europa

Pedersen, S. C. H., Hasse, C., Møller, K. V., Brandi, U., Darsø, L. & Duus Henriksen, T.

<ingen navn>

01/02/200831/12/2014

Organisatorisk Forandring og Læring - En undersøgelse af organisatoriske forandringers effekt for organisatorisk læring i en offentlig organisation (OCOL)

Brandi, U.

Gladsaxe kommune, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitution, Danmarks Pædagogiske Universitet

01/11/200431/10/2007

Udsatte børn i dagtilbud-familiepladser og basispladser i Københavns kommune

Jensen, B., Brandi, U., Haahr-Pedersen, J. & Friis-Hansen, M.

<ingen navn>

01/10/200731/12/2009

VIDA: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - modelprogram  (VIDA)

Jensen, B., Brandi, U., Holm, A., Berliner, P., Kousholt, D., Nordenbo, S. E., Larsen, M. S. & Friis-Hansen, M.

<ingen navn>

01/09/201031/12/2013

iOLT: iOLT-Hub - Development of an innovative cross European iOLT-Hub

Brandi, U.

01/10/201431/05/2015

Aktiviteter

23rd EECERA Conference: Values, Culture and Contexts

Ulrik Brandi (Deltager)

29 aug. 2013

26th EGOS Colloquium 2010, Subtheme 23

Ulrik Brandi (Deltager)

30 jun. 20103 jul. 2010

ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning (Ekstern organisation)

Ulrik Brandi (Medlem)

1 jan. 2016

Asia-Europe conference on lifelong learning

Ulrik Brandi (Deltager)

22 nov. 200827 nov. 2008

EGOS 2007

Ulrik Brandi (Deltager)

5 jul. 20077 jul. 2007

Effekter af VIDA: En vidensbaseret indsats i danske dagtilbud

Ulrik Brandi (Oplægsholder)

9 dec. 201310 dec. 2013

European Group of Public Administration annual conference

Ulrik Brandi (Deltager)

5 sep. 20069 sep. 2006

Forankring af læring i organisationer

Ulrik Brandi (Oplægsholder)

21 nov. 2013

Fremtidens kompetencer - et arbejdsmarked i stærk forandring

Ulrik Brandi (Foredragsholder) & Johan Stenson (Oplægsholder)

6 dec. 2017

KABU-konference

Ulrik Brandi (Deltager)

14 apr. 200515 apr. 2005

Kan spil revolutionere vores virksomhed?

Ulrik Brandi (Deltager)

22 nov. 2013

Konference

Ulrik Brandi (Deltager)

25 apr. 2013

Kvalitativ forskningsmetode (Ekstern organisation)

Ulrik Brandi (Medlem)

1 jan. 2007 → …

LLLight'in'Europe

Ulrik Brandi (Deltager)

8 okt. 201211 okt. 2012

Nordisk netværk for voksnes læring (NVL) (Ekstern organisation)

Ulrik Brandi (Medlem)

1 jan. 2016

OLKC 2010

Ulrik Brandi (Deltager)

3 jun. 20106 jun. 2010

Offentlig organisering og regulering (Ekstern organisation)

Ulrik Brandi (Medlem)

1 jan. 2007 → …

Organisational Learning - and Beyond. DOCSOL Closing Conference

Ulrik Brandi (Taler)

12 okt. 2010

Organization studies summer workshop

Ulrik Brandi (Deltager)

15 jun. 200517 jun. 2005

Organizationa Studies summer workshop

Ulrik Brandi (Deltager)

14 jun. 200616 jun. 2006

Organizational Dynamics: Practice in the Continuing Transaction between Structure and Process

Ulrik Brandi (Oplægsholder)

15 jun. 200617 jun. 2006

Organizational Learning and Knowledge Capabilities (OLKC) Conference

Pia Bramming (Deltager), Bente Elkjær (Deltager), Niels Christian M Nickelsen (Deltager) & Ulrik Brandi (Deltager)

24 apr. 201926 apr. 2019

Organizational Learning and Knowledge Capabilities (OLKC) Conference

Bente Elkjaer (Arrangør), Pia Bramming (Arrangør), Ulrik Brandi (Arrangør) & Niels Christian M Nickelsen (Arrangør)

25 apr. 201926 apr. 2019

Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC)

Ulrik Brandi (Deltager)

26 apr. 201629 apr. 2016

Organizational learning, knowledge and capabilities

Ulrik Brandi (Deltager)

26 apr. 200928 apr. 2009

Perspektiver på kompetenceudvikling – organisatorisk læring

Ulrik Brandi (Foredragsholder)

20 nov. 2013

Researching Work and Learning

Ulrik Brandi (Deltager)

28 jun. 20091 jul. 2009

The Free University of Amsterdam

Ulrik Brandi (Gæsteforsker)

1 feb. 200722 mar. 2007

The Transactional View: An Approach to Unlock Organizational Learning?

Ulrik Brandi (Oplægsholder)

5 jul. 20077 jul. 2007

The continuing vocational training and adult education component of Lifelong learning

Ulrik Brandi (Oplægsholder)

27 sep. 2012