Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

Ulrich Bjerre

Lektor

Curriculum Vitae

Undervisnings- og fagområde(r)


Tidligere ansat som udviklingsingeniør i videncentret: Centre for Powerline Communications (PLC) www.hih-cpc.dk

 • Udviklede prototyper inden for PLC (hardware og software)
 • Underviste samt rådgav partnere og eksterne kunder samt vejledte studerende.
 • Rejste rundt til virksomheder og skoler for at sprede kendskabet til Powerline Communications via. CPC's Roadshow samt Forskningens Døgn og lignende arrangementer.

Nuværende ansættelse som Lektor ved AU Herning:

Underviser på forretningsingeniøruddannelsen (BDE - Business Development Engineer) indenfor:

 • Elektronik - generel forståelse og anvendelse af laboratorieudstyr samt enkle komponenter
 • (Tidligere) Innovativ Informations Teknologi - bred introduktion til teknologier anvendt i informations teknologi herunder introduktion til LabVIEW.
 • Mobil Applikationsprogrammering I+II, underviser i programmering af Android samt iOS.
 • Embedded programmering af mikroprocessor og elektroniske sensorer
 • Grundlæggende 3D modellering og tegning i Solidworks

Underviser på diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing (GMM) indenfor:

 • Grundlæggende 3D modellering og tegning i Solidworks
 • Enabling Technologies

Ansvarlig for udvekslingsstuderende, der kommer og laver projekter på EDE og BDE retningen.
Ansvarlig for og vejleder i projekter for udvekslingsstuderende - Engineering Projects for Exchange Students.

Diverse støttefunktioner til forskningsprojekter så som implementering og design af prototyper og testopstillinger.

Ansvarlig for indkøb og vedligehold af vores 3D printere.

Underviser desuden på elektronikingeniørretningen (EDE - Electronic Design Engineer) v. ASE indenfor:

 • Værkstedskursus - generelle elektronik øvelser og praksis tilgang/opførsel i elektronik værkstedet herunder introduktion til udstyr, komponenter, printudlæg samt kredsløbssimulering
 • (Tidligere) Grundlæggende Powerline Communication (PLC) i kurset CMT - Communications Media and Techniques.
 • (Tidligere) Snitflader til powerline modems (Interfaces) i kurset PCA - Powerline Communication Advanced.
 • (Tidligere) Programming mobile devices I, underviser i Android programmering for såvel også iOS hvis behovet opstår.

Semester og afgangsprojektvejleder for BDE studerende.
Semester og afgangsprojektvejleder for EDE studerende.

Kompetencer

Primær kompetence:

 • iOS og Android programmering
 • Embedded HW og Software udvikling
 • Bred viden inden for generelle informationsteknologier, komponenter, sensorer osv.
 • Grundlæggende 3D modellering og tegning i Solidworks

Sekundære kompetencer:

 • Dronepilot, kategori 1A
 • PCB design i EAGLE
 • ORCAD PSpice simulering
 • Power Line Communications.

Uddannelse 

 • 2017 - Civilingeniør i Teknologibaseret Forretningsudvikling.
 • 2017 - Professionel Dronepilot (Dronebevis) til kategori 1A (up til 1,5 kg)
 • 2005 - Elektronik Ingeniør ved Aarhus Universitet, Handels og IngeniørHøjskolen.
 • 2001 - Automatikmekaniker ved Unimerco A/S.
 • 1996 - Teknisk student (HTX) .

Erfaring 

 • 2013 - Fuldtidsansat som Lektor ved AU Herning med primær tilknytning til BDE
 • 2012 - Opstart af egen virksomhed: http://uApps.dk
 • 2007 - Ansat 50% for BDE, 25% for EDE og 25% for CPC på AU Herning.
 • 2005 - Ansat fuldtid som udviklingsingeniør ved CPC.