Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ulla Schmidt

Dr.theol., Professor MSO

Profile photo

Ulla Schmidt

Professor MSO

  • Institut for Kultur og Samfund - Kirkehistorie og Praktisk Teologi, fag
Postaddresse:
Jens Chr. Skous Vej 3
1451, 431
8000
Aarhus C
Danmark

E-mail: teous@cas.au.dk

Telefon: +4587162437

Mob.: +45 30 44 52 25
Født 19. des.1966, København.

Uddannelse

1998Dr.theol., Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo, Norge (avh.: Normativity and reality)
1992Praktisk-teologisk seminar, Oslo
1991Cand.theol., Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo, Norge
1984Eksamen videreg. skole (stud.eksamen): Oslo katedralskole

Ansættelser

1.11.2014-Professor MSO (praktisk teologi), Inst.f. Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
2002-2014Seniorforsker KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, Oslo
2004-2012Professor II (20 %), etikk, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
1999-2001Forskningsleder, Etikkprogrammet, Norges Forskningsråd
1998Førstelektor (vikar), Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo
1994-1997Dr.gradsstip. Norges Forskningsråd

Administrative poster og forskningsledelse

2010-2012Konstitueret forskningschef, KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
2007-2008Programleder, masterprogram Profesjonsetikk og diakoni, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
2011-2014Projektleder: Evalueringsforskning om Trosopplæringsreformen i Den norske kirke (NOK 4,3 mill.)
2009/2011Projektleder: Evalueringsforskning Demokratireformen i Den norske kirke (NOK 4,2 mill.)
Div. bedømmelsesudvalg for dr.grad., phd., opryk og ansættelser ved Universiteterne i Oslo, Agder, Trondheim, København, Aarhus, Det praktisk-teologiske seminar, Oslo, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo.

Akademiske poster

2015-2018Forskningsetisk utvalg, Universitetet i Stavanger, medlem
2015Vetenskapsrådet (Sverige), Marie Sklodowska Curie International career grant, Evaluation panel
2011-2013Vetenskapsrådet, Humaniora och samhällsvetenskap, Beredningsgrupp HS - K, Religionsvetenskap, utenomeuropeiska språk och kulturer, antikkforskning, medlem
2007-2011Societas Ethica, bestyrelse, medlem

Offentlige hverv

2004-2008Bioteknologinemnda (Norge), medlem (udnævnt af Helsedepartementet)

Kirkelige hverv

2012-2015Teologisk nemnd, Mellomkirkelig Råd, Den norske kirke, medlem
2011-2015Den norske kirkes Lærenemnd, medlem (teologisk sagkyndig, valgt av Kirkemøtet)
2005-d.d.Fællesskabet af Protestantiske kirker i Europa (CPCE), ekspertgruppe sosialetik, medlem
2004-2005Komite for internasjonale spørsmål, Mellomkirkelig Råd, Den norske kirke, leder
1998-2003Komite for internasjonale spørsmål, Mellomkirkelig Råd, Den norske kirke, medlem