Institut for Biomedicin

Uffe B. Skov Sørensen

Lektor

Curriculum Vitae

CURRICULUM VITÆ

Uffe B. Skov Sørensen; cand. scient., dr. med.

 

Uddannelse:

 

1978      Embedseksamen (­cand. Scient., biologi) ved Køben­havns  Univer­si­tet

             Hovedfag         : Zoologi

             Støttefag         : Mate­matik, fysik og kemi

             Specialliniefag  : Parasitologi, immunologi, mikrobiel økologi og ferskvandsbiologi

             Speciale          : Sammen­lignende immunolo­gi

 

1978      Pædagogikum (praktisk og teoretisk)

 

1986      Licentiateksamen (lic. med. vet. / Ph.D.) ved Den Kong­elige

             Veteri­nær og Landbo­højskole

1994      Mellemlederuddannelse (4 moduler), (Kaalbye-ledelse-organisation-samarbejde).

1994        Disputatforsvar (dr. med.) ved det Sundhedsviden­skabelige fakul­tet, Københavns

             Universitet.

 

Beskæftigelse:

 

1978                Lærer ved Skt. Jørgens Gymnasium

 

1978 - 1980     Kandidatstipendiat ved Den Kongelige Veterinære- og Land­bo­højskole

 

1980 - 1987     Videnskabelig assistent, Streptokokafdelingen/ Statens Seruminstitut

 

1987 - 1989     Forskningsstipendiat ved Laboratory for Developmental and Molecular Immunology, National Institutes of Health, Be­thes­da, Ma­ryland, USA. Tildelt et Internatio­nalt Research Fellow­ship (Fo­garty Inter­national Center, NIH, Bethesda, US og sup­plerende støtte af Det Sundhedsvi­denskabelige Forsk­ningsråd

 

1989 - 1993     Videnskabelig assistent, Bakteriologiskafdeling, Statens Seruminstitut

 

1993 - 1995     Seniorforsker, Streptokokafdelingen, Statens Seruminstitut

 

1995 -  1998    Projektleder, Vaccineudviklingsafdelingen, Statens Seruminstitut

 

1998 -             Lektor, Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Aarhus Universitet