Psykologisk Institut

Trine Sonne

Cand.Psych. PhD, Postdoc

Vejlederbrev

Kære specialestuderende

Dette brev skulle gerne give dig en idé om, hvordan et specialeforløb hos mig vil være. Først og fremmest er det vigtigt for mig, at vi får afstemt vores forventninger til hinanden, således at vejledningen kan fungere bedst muligt.

Mine forskningsområder er nærmere beskrevet her på PURE, og det er naturligvis disse emner, jeg lettest ville kunne vejlede dig indenfor. Når det er sagt, så er jeg også åben for at vejlede dig i andre emner. Jeg vil forsøge at understøtte dig undervejs i hele specialeprocessen, lige fra afgrænsning af problemstilling til udvælgelse af relevant litteratur samt diskussion heraf.

Til det første møde forventer jeg, at du har læst studieordningsteksten vedrørende specialer, så du har gjort dig bekendt med de formelle krav. Derudover bedes du sende en kort tekst til mig forud for mødet (senest 2 dage inden), hvori du beskriver dine overvejelser og tanker om specialet, herunder tanker om problemformulering, tilgængelig litteratur samt vinkel på specialet.

Forud for hvert møde (2 dage inden) forventer jeg at få tilsendt noget tekstmateriale (det være sig løse tanker/dispositioner eller egentlig tekst) samt en kort beskrivelse af, hvad du især ønsker, at jeg skal forholde mig til.

Der gives i første forsøg 15 vejledningstimer, der både inkluderer min forberedelse samt selve vejledningen. Min anbefaling er at mødes ca. 7-8 gange (ca. en time per gang). Min vejledning vil være mundtlig, og jeg vil ikke læse det fulde speciale igennem, da jeg også skal fungere som bedømmer heraf. Ligeledes læser jeg kun samme tekst én gang.

Specialet er alene dit ansvar og alle de valg, du træffer undervejs er dit ansvar. Ligeledes er det dit ansvar at sørge for, at information og kilder bruges korrekt. Karakteren vil afhænge af censoratets bedømmelse, og kan således ikke udledes af min vejledning.

Jeg ser frem til at møde dig.

Venlig hilsen

Trine