Juridisk Institut

Torsten Iversen

Dr. jur., Ph.D., LL.M., Institutleder, Professor

TORSTEN IVERSEN

Publikationsliste for 1992-1999 (begge inkl.)

(i kronologisk rækkefølge)

[List of publications]

 1.      »Länderbericht Dänemark« (sammen med advokat Svend Ole Espensen; 18 sider, afsnit i tysk kredithåndbog vedr. reglerne om sikkerhedsstillelse med bankindestående, værdipapirdepoter m.v., 1992)

 2.      »Støtteerklæringer« (28 sider, offentliggjort i Revisionsorientering E.2, februar 1992)

 3.      »Ophævelse af pengelån« (7 sider, offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 1992 B s. 327-333)

 4.      »Denunciation og pengeinstitutter« (sammen med Lars Hedegaard Kristensen; 2 sider, offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 1992 B s. 477-478)

 5.      Indlæg på konferencen »Haftung und Zurechnung im Unternehmensbereich«, Karlsruher Forum 1993, (2 sider, offentliggjort i Versicherungsrecht, Sonderheft s. 50-52, Verlag Versicherungswirtschaft e.V., Karlsruhe 1993)

 6.      »Regresspørgsmålet ved pantsatte livsforsikringer« (17 sider, offentliggjort i Nordisk Tidsskrift for Forsikringsret 1993 s. 337-353)

 7.      »Ansvarlig lånekapital og tilbagetrædelseserklæringer« (sammen med Lars Hedegaard Kristensen; 29 sider, offentliggjort i Revisionsorientering E.5, november 1993)

 8.      »Droit Danois« [om dansk foreningsret] (sammen med Lars Hedegaard Kristensen; 30 sider, offentliggjort i LAMY associations, bind II, red. af Gérard Sousi og Yves Mayaud, Paris 1994)

 9.      »Trediemandsaftaler« (102 sider, offentliggjort i Tidsskrift for Rettsvitenskap 1994 s. 14-116)

10.     »[Länderbericht] Dänemark« (24 sider, offentliggjort i » Der Realkredit in den Ländern der EG«, Deutscher Sparkassen Verlag GmbH, Stuttgart 1994)

11.     »Støtteerklæringer« (ph.d.-afhandling; 341 sider, G.E.C. Gads Forlag, København 1994)

12.     Indlæg på konferencen »Möglichkeiten der Wissenszurechnung«, Karlsruher Forum 1994, (2 sider, offentliggjort i Versicherungsrecht, Sonderheft s. 45-46, Verlag Versicherungswirtschaft e.V., Karlsruhe 1994)

13.     »Advokatansvar for oprettelse af ugyldigt testamente - nogle supplerende bemærkninger« (6 sider, offentliggjort i Lov og rett 1995 s. 130-135)

14.     Anmeldelse af Karsten Gorm Sattrups Tidsskriftdatabase (2 sider, offentliggjort i Advokaten nr. 4, april 1995)

15.     »Sivende pant« (sammen med Lars Hedegaard Kristensen; 25 sider, offentliggjort som særtryk, udgivet af Finansektorens Uddannelsescenter, Skanderborg september 1995)

16.     Anmeldelse af Niels Ørgaard: »Konkursret«, 5. udg. (1995) (3 sider, offentliggjort i Revision og Regnskabsvæsen nr. 8, august 1995)

17.     Indlæg på konferencen »Das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach der Umsetzung der EG-Richtlinie über mißbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen«, Karlsruher Forum 1997, (2 sider, offentliggjort i Versicherungsrecht-Schriftenreihe 3 s. 115-117, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 1998)

18.     »Godtgørelse for skuffede forventninger« (12 sider, offentliggjort i »Festskrift til Juridisk Klub 1988-1998« (Finanssektorens Uddannelsescenter/DJØFs forlag 1998)

19.     Indlæg på konferencen »Einbeziehung Dritter in den Vertrag«, Karlsruher Forum 1998, (2 sider, offentliggjort i Versicherungsrecht-Schriftenreihe 6 s. 135-36, Verlag Versicherungswirtschaft GmbH, Karlsruhe 1999)

20.     Indlæg på konferencen »Haftungsbeschränkungen«, Karlsruher Forum 1999, (3 sider, offentliggjort i Versicherungsrecht-Schriftenreihe 7 s. 101-03, Verlag Versicherungswirtschaft GmbH, Karlsruhe 1999)

21.     »Erstatningsberegning i kontraktsforhold« (disputats, 925 sider, Thomson/Gadjura, København 2000)