Juridisk Institut

Torsten Iversen

Dr. jur., Ph.D., LL.M., Institutleder, Professor

Curriculum Vitae


Født

3. juli 1963

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2000

Dr. jur., Aarhus Universitet

1995

Ph.d.-grad, Aarhus Universitet

1992

Advokatbestalling

1991

LL.M. ved Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Tyskland

1988

Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2020-

Institutleder, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

2014-2018

Viceinstitutleder for Forskning, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

2002-2006

Institutleder, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

1998-

Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

1994-1998

Lektor, Juridisk Institut, Afdelingen for Privatret, Aarhus Universitet

 

1992-1994

Adjunkt, Juridisk Institut, Afdelingen for Privatret, Aarhus Universitet

 

 

Andre akademiske hverv

Medlem af Det Juridiske Fagstudienævn

 

Forskningsområder

 • International handelsret
 • Aftaleret
 • Entrepriseret
 • Finansieringsret
 • Formueret
 • Køberet

 

Undervisningsområder

 • Aftaleret
 • Entrepriseret
 • Erstatningsret
 • Finansieringsret
 • Forsikringsret
 • Konkurs
 • Kreditor- og omsætningsbeskyttelse
 • Obligationsret (misligholdelseslæren)

 

Priser

2020

Ridderkorset af Dannebrogsordenen, 1. grad

2019

Det Anders Sandøe Ørstedske prismedaljelegats medalje i sølv


Diverse

 • Voldgiftsdommer
 • Formand for Det Finansielle Virksomhedsråd / Det Finansielle Råd (01.01.2003 til 30.06.2014), udpeget af Erhvervs- og Økonomiministeren / Erhvervs- og Vækstministeren
 • Medlem af Procesbevillingsnævnet (2006-2009)
 • Medlem af bestyrelsen for Det danske Selskab for Byggeret (2002-)
 • Medlem af bestyrelsen for Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2002-2016)
 • Medlem af redaktionskomiteen for T:BB (Tidsskrift for Bolig- og Byggeret) (2000-)
 • Medlem af Det Rådgivende Udvalg ved Center for Pensionsret, Det juridiske Fakultet, Københavns Universitet (2009-2013)
 • Medlem af faggruppe 20 (retsvidenskab) under Forsknings- og Innovationsstyrelsens program for udvikling af den bibliometriske forskningsindikator (2008-2016)
 • Medlem af referencegruppe vedr. betænkning om de nordiske landes forbehold over for CISG del II (2008-2009)

 

Publikationer

Dansk og international køberet

Kristensen, L. H., Karstoft, S. & Iversen, T., 2022, 6. udg. København: Djøf Forlag. 391 s.

AB 18: De nye danske standardvilkår for entreprise

Iversen, T., 2021, På rett grunn II: Festskrift til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett. Barbo, J. E., Simonsen, L., Bruserud, H. & Halvorsen, K. S. (red.). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, s. 473-495

Festskrift til Palle Bo Madsen

Liin, B. (red.), Edlund, H. H. (red.), Karstoft, S. (red.) & Iversen, T. (red.), 2021, Djøf Forlag. 803 s.

Jura som universitetsfag

Iversen, T., 2021, Festskrift til Palle Bo Madsen. Liin, B., Edlund, H. H., Karstoft, S. & Iversen, T. (red.). Djøf Forlag, s. 47-61 15 s.

Snitfladen mellem CISG del II og aftalelovens kapitel 1

Steensgaard, K. & Iversen, T., 2021, Festskrift till Jan Kleineman. Stockholm: Jure, s. 811-822

Det offentliges ansvar for selvstændigt virkende tredjemænd

Kristensen, L. H. & Iversen, T., 2020, Festskrift til Karsten Revsbech. Jensen, M. H., Madsen, H. B. & Mørup, S. H. (red.). København: Djøf Forlag, s. 581-596

Entreprise

Iversen, T., 2019, Formueretlige emner. Iversen, T. (red.). 9. udg. Djøf Forlag, s. 97-137 41 s.

Festskrift til Bent Iversen

Iversen, T. (red.), Karstoft, S. (red.) & Madsen, L. H. G. (red.), 2019, Djøf Forlag. 542 s.

Misligholdelse og fordringshavermora

Iversen, T., 2019, Festskrift til Bent Iversen. Iversen, T., Karstoft, S. & Madsen, L. H. G. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 127-150 24 s.

Obligationsret 1. del: På grundlag af Bernhard Gomards obligationsret

Iversen, T., 2019, 6. udg. Djøf Forlag. 446 s.

Obligationsret 2. del: På grundlag af Bernhard Gomards obligationsret

Iversen, T., 2019, 6. udg. Djøf Forlag. 447 s.

Produktansvar

Iversen, T. & Kristensen, L. H., 2019, Formueretlige emner. Iversen, T. (red.). 9. udg. København: Djøf Forlag, s. 27-56 30 s.

Et obligationsretligt program

Iversen, T., 20 sep. 2018, Festskrift til Mads Bryde Andersen. Udsen, H., Christensen, J. S., Hansen, J. L., Iversen, T. & Nielsen, L. (red.). Djøf Forlag, s. 503-523 21 s.

Forord: Introduktion til TBB's særnummer om udkastene til AB 18 og ABR 18

Iversen, T., 30 apr. 2018, I: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. Særnummer/2018, s. 295-298 4 s.

Om AB-udkastet og dets forhold til lovgivningen samt til andre aftaler

Iversen, T., 30 apr. 2018, I: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. Særnummer/2018, s. 398-410 13 s.

Strejftog i AB-udkastet - forbedringer eller forringelser? - forenklinger eller forviklinger?

Iversen, T., 30 apr. 2018, I: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. Særnummer/2018, s. 310-325 16 s.

Struktur og sprog i AB-udkastet

Iversen, T., 30 apr. 2018, I: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. Særnummer/2018, s. 326-343 18 s.

Udvalgte emner: garantier, teknikerfuldmagt, forsinkelse og anden misligholdelse

Iversen, T., 30 apr. 2018, I: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. Særnummer/2018, s. 383-397 15 s.

Obligationsret 3. del: på grundlag af Bernhard Gomards Obligationsret

Iversen, T., 8 feb. 2018, 3. udg. København: Djøf Forlag. 404 s.

Brexit - i lyset af gældende dansk kontraktsret

Kristensen, L. H. & Iversen, T., 2017, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 27-29, s. 281-286 6 s., U.2017B.281.

Lærebog i dansk og international køberet

Kristensen, L. H., Nielsen, A-D. B. & Iversen, T., 2017, 5. udg. København: Djøf Forlag. 351 s.

Obligationsret 4. del

Gomard, B. & Iversen, T., 2017, 2 udg. København: Djøf Forlag. 124 s.

Entreprise

Iversen, T., 2016, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 8 udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 97-138 42 s.

Entrepriseretten

Iversen, T., 2016, Kbh.: Djøf Forlag. 949 s.

Hartvig Frisch og "Athenernes Statsforfatning": en politiker, et forfatterskab og en disputats

Iversen, T., 2016, Festskrift til Jens Peter Christensen. Jensen, M. H., Mørup, S. H. & Dahl, B. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 87-110 24 s.

Obligationsret

Gomard, B. & Iversen, T., 2016, 5 udg. Kbh.: Djøf Forlag. 325 s.

Anmeldelse af Viggo Hagstrøm og Herman Bruserud: Entrepriserett (2014)

Iversen, T., 2015, I: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 128, s. 247-256 9 s.

Erstatningens omfang ifølge CISG

Iversen, T., 2015, A Tribute to Joseph M. Lookofsky. Andersen, M. B. & Henschel, R. F. (red.). København: Djøf Forlag, s. 221-241 20 s.

Juridiske øvelsesopgaver. Aftale-, erstatnings- og køberet: 1. år af bacheloruddannelsen

Isager, H., Iversen, T., Karstoft, S. & Kristensen, L. H., 2015, 4. udg. København: Djøf Forlag. 203 s.

Kommentar til aftaleloven

Iversen, T. & Kristensen, L. H., 2015, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group, 167 s.

Reform af de nordiske aftalelove - pro et contra

Iversen, T., 2015, Aftaleloven 100 år: Baggrund, status, udfordringer, fremtid. Andersen, M. B., Bärlund, J., Flodgren, B. & Giertsen, J. (red.). København: Djøf Forlag, s. 349-369 21 s.

Anlegerschutz durch Haftung nach deutschem und europäischem Kapitalmarktrecht

Iversen, T., 2014, I: Versicherungsrecht Schriftenreihe. 4 s.

CISG art. 79 and Hardship

Iversen, T., 2014, The CISG Convention and Domestic Contract Law: Harmony, cross-inspiration or discord?. Lookofsky, J. & Andersen, M. B. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 219-224 6 s.

Erstatning for rene økonomiske skader

Iversen, T., 2014. 16 s.

Voldgiftsklausulers rækkevidde: Er tiden inde til en nyorientering, hvad angår fortolkningen af voldgiftsklausuler?

Iversen, T. & Andersen, M. B., 2014, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 148, 38, s. 317-326 10 s., U.2014B.317.

Ansættelsesret

Liin, B. & Iversen, T., 2013, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 7. udg. Djøf Forlag, s. 191-235 44 s.

Den negative og den positive interesse

Iversen, T., 2013, I: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 126, 4-5, s. 449-474 25 s.

Entreprenørens indsigelsespligt ved projektmangler

Iversen, T., 2013, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 147, 40, s. 351-360 10 s., U.2013B.351.

Entreprenørens projekteringsansvar

Iversen, T., 2013, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 147, U.2013B.373, s. 373-382 10 s.

Entreprise

Iversen, T., 2013, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 7. udg. Khb.: Djøf Forlag, s. 81-128 47 s.

Juridiske øvelsesopgaver. Aftale- og erstatningsret

Isager, H., Iversen, T., Karstoft, S. & Kristensen, L. H., 2013, 3. udg. København: Djøf Forlag. 152 s.

Anmeldelse af Steffen Pihlblad m.fl.: "Praktisk voldgiftsret"

Iversen, T., 2012, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 146, U.2012B.117/2, s. 117 1 s.

Erstatningsudmåling i kontraktsforhold

Iversen, T., 2012, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 146, 27,28,29, s. 271-280 10 s., U.2012B.271.

Haftung und Versicherung im IT-Bereich - dänisches Recht

Iversen, T., 2011. 5 s.

Lærebog i dansk og international køberet

Kristensen, L. H., Nielsen, A-D. B. & Iversen, T., 2011, 4. udg. København: Djøf Forlag. 330 s.

Obligationsret 2. del: Misligholdelse

Iversen, T. & Gomard, B., 2011, 4 udg. København: Djøf Forlag. 376 s.

Ansættelsesret

Iversen, T., 2010, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 6 udg. København: Djøf Forlag, s. 167-210 44 s.

Entreprise

Iversen, T., 2010, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 6 udg. København: Djøf Forlag, s. 79-124 46 s.

Karlsruher Forum 2009: Managerhaftung

Iversen, T., 2010, I: Versicherungsrecht Schriftenreihe. 43, s. 123-127 5 s.

Lidt om risiko og ansvar i entrepriseforhold

Iversen, T., 2010, På rett grunn: Festskrift til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett. Barbo, J. E. & Simonsen, L. (red.). Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 259-279 21 s.