Aarhus Universitets segl

Torben M. Andersen

Professor

Torben M. Andersen

Forskningsområder

Profil

Professor, lic.oecon., PhD

Medlem af the Economics Section

Uddannelse: MSc 1981, lic.oecon. 1984, PhD 1986
Position: Professor, 1986
Research Secretary: Mette Vad Andersen


CV og liste over publikationer

Torben M. Andersen er Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Han er M.Sc. fra London School of Economics (1981), Lic. Oecon Aarhus Universitet (1994) og PhD fra CORE, Université Catholique de Louvain, Belgium (1986).

Hans primære forskningsinteresser er den nordiske velfærdsmodel, offentlig økonomi, arbejdsmarkedsøkonomi samt pensioner og demografi.  Inden for disse emner har han en omfattende publikation af artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter og i bøger.

Torben M. Andersen er tilknyttet en række internationale forskningscentre, herunder CEPR (London), IZA (Bonn) og CESifo (Munich).

Han har været aktivt involveret i økonomisk politisk rådgivning i Danmark, de nordiske lande, en række andre lande, OECD samt for EU Kommissionen. Han har blandt andet være formand for Økonomisk Råd (overvismand) og Velfærdskommissionen og  ”vismand” i Sverige. Aktuelt har han "vismandsaktiviteter”  blandt andet som formand for Grønlands Økonomiske Råd samt som medlem af European Economic Council (næstformand). Desuden er han formand for den danske pensionsfond ATP. 

Undervisningsinteresser:

 • Economics of the welfare state
 • Public Economics
 • Labour Economics
 • Pension Economics

Forskningsinteresser:

 • Scandinavian welfare model
 • Labour market policy
 • Pensions and fiscal sustainability
 • Globalization

Nylige Publikationer (siden 2015) – for komplet liste se CV (link ovenfor):

2020

 • Resolving intergenerational conflict over the environment under the Pareto criterion, Journal of Environmental Economics and Management, (joint with Joydeep Bhattacharya and Pan Liu),.
 • Taxation of capital income in overlapping generations economies, Journal of Public Economic Theory, 2020, 22(5), 1245-61.
 • Intergenerational debt dynamics without tears, (joint with Joydeep Bhattacharya), Review of Economic Dynamics, 2020, 35, 192-219.
 • Economic Policy – From Disequilibrium to flexicurity, The Oxford Handbook on Danish Politics (to appear). Edited by Peter Munk Christiansen, Jørgen Elklit, and Peter Nedergaard

To appear:

 • Reference-dependent preferences, time Inconsistency, and pay-as-you-go pensions, (joint with Qing Liu and Joydeep Bhattacharya), Economic Inquiry.
 • Job duration and history dependent unemployment insurance, (joint with Christian Ellermann-Aarslev), Macroeconomic Dynamics.
 • Pareto-improving transition to fully funded pensions under myopia? (joint with Marias Gestsson and Joydeep Bhattacharya), Journal of Demographic Economics.
 • Annuitization and aggregate mortality risk (joint with Marias Gestsson), Journal of Risk and Insurance.

Policy reports:

 • Rapport fra den økonomiske ekspertgruppe vedrørende genåbning af Danmark, (sammen med Michael Svarer og Phillip Schröder), Finansministeriet, København.
 • Rapport fra den økonomiske ekspertgruppe vedrørende udfasningen af hjælpepakker, (sammen med Michael Svarer og Phillip Schröder), Finansministeriet, København.
 • The EEAG Report on the European Economy, 2020, European Economic Advisory Group, Munich, medforfatter.
 • EEAG policy brief – Europe’s Pandemic Politics, European Economic Advisory Group, Munich, medforfatter.
 • Grønlands Økonomi – Forår 2020, Grønlands Økonomiske Råd, 2020, Medforfatter.
 • Grønlands Økonomi – Efterår 2020, Grønlands Økonomiske Råd, 2020, Medforfatter.
 • Sustainable Governance Indicators, 2020, Denmark Report, joint with Finn Laursen, Bertelsmann Stiftung.

Books:

 • Beskrivende Dansk Økonomi, sammen med Jan Bentzen, Niels Westergård -Nielsen og Valdemar Smith, Forlaget Handelsvidenskab.

Miscellaneous (non refereed): 

 • Fiscal sustainability and low government borrowing rates , CESifo Forum, 21(1) 31-34.

2019

 • Why mandate young borrowers to contribute to their retirement accounts?. Economic Theory (2019). (joint with Joydeep Bhattacharya)
 • Social background, education and inequality, Economic Inquiry, 57 (3), 2019, 1441–1459
 • The big trade-off between efficiency and equity – is it there, Oxford Economic Papers, 1-21, Joint with Jonas Maibom.
 • Intergenerational conflict and public sector size and structure: A rationale for debt limits, European Journal of Political Economy, 57, 70-88.
 • The Danish labour market, 2000-2018, IZA World of Labour,
 • Samfundsforudsætninger; Nogle principielle overvejelser, Finans/Invest, 6-11, (Sammen med Peter Engberg Jensen og Jesper Rangvid)

Policy reports:

 • The EEAG Report on the European Economy, 2019, European Economic Advisory Group, Munich, medforfatter.
 • Economic Policy Council Report 2018, Finnish Economic Council, Helsinki, January 2019. (joint author).
 • Grønlands Økonomi, Grønlands Økonomiske Råd, 2019, Medforfatter.
 • Andersen, T.M., 2019, Labour market policies in Denmark, Background paper to Norwegian Government Commission on employment policies, https://www.regjeringen.no/contentassets/b9ac9f756f21467f8a3230e9a8cdafa4/no/sved/2_andersen_labour.pdf
 • Inequality and economic performance, Bilaga 4 till Långtidsutredningen 2019, Ministry of Finance, Sweden.
 • Litteraturreview om effekter i forhold til tilbagetrækning, Udarbejdet for Seniortænketanken, 2019 (medforfatter), København.

Miscellaneous (non refereed):

 • Kommentarer til Dansk Økonomi Foråret 2019, i ”Dansk Økonomi Forår 2019”, Det Økonomiske Råd.
 • Udfordringer for velfærdssamfundet, Kap 1 i A. Ø. Nielsen, J.A. Jørgensen og M. Ishøy, 2019, Økonomi og Kristendom, Forlaget Eksistensen.
 • Kommentarer til Dansk Økonomi Efteråret 2019, i ”Dansk Økonomi Efteråret 2019”, Det Økonomiske Råd.
 • Sustainable Governance Indicators, 2019, Denmark Report, joint with Finn Laursen, Bertelsmann Stiftung.
 • Grønlands økonomiske situation – fremskridt og udfordringer, Administrativ Debat, 19-22.

2018

Refereed:

 • Andersen, T. M., Kristoffersen, M. S. & Svarer, M., 2018, Benefit reentitlement conditions in unemployment insurance schemes, , Labour Economics. 52, p. 27-39.
 • Andersen, T.M., og Christian Keuschnigg, 2018, Arbeitsmarktreformen in Europa: Vorbeugen order Reparieren? Wirtschftspolitische Blätter 1/2018, 7-25.
 • Andersen, T.M., 2018, How Should Pensions Be Taxed? Theoretical Considerations and the Scandinavian Experience, Ch 5 inIn  R. Holzmann and J. Piggot (eds.) 2018. The Taxation of Pensions, MIT Press.
 • Andersen, T.M., 2018, Human capital, Inequality and growth, in J.A. Ocampo and J.E.Stiglitz (eds), The Welfare State Revisisted,  Columbia University Press, New York.

Non-refereed:

 • Den samfundsmæssige værdi af uddannelse, Kap 1 i Jan Rose Skaksen (eds.), Afkast af uddannelse – det samfundsmæssige og det individuelle. Syddansk Universitetsforlag.
 • Makroøkonomiske konsekvenser af uddannelse – sammen med Jan Rose Skaksen -, kap 8 i Jan Rose Skaksen (eds.), Afkast af uddannelse – det samfundsmæssige og det individuelle. Syddansk Universitetsforlag.
 • Samfundsøkonomiske effekter af uddannelse – principielle aspekter. Arbejdspapir 53, Rockwool Fondens Forskningsenhed.
 • Identification of key drivers determining labour market performance and outcomes, joint with Jonas Maibom, European Commission, European Union Programme for Employment and Social Innovation.

Books:

 • Har velfærdssamfundet en fremtid? Velfærdens økonomi og dilemmaer, Gyldendal

Policy reports:

 • Economic Policy Council Report 2017, Finnish Economic Council, Helsinki, January 2018. (joint author).
 • The EEAG Report on the European Economy, 2018, European Economic Advisory Group, Munich, medforfatter.
 • Grønlands Økonomi, Grønlands Økonomiske Råd, 2018, Medforfatter.

Miscellaneous (non referee):

 • Kommentarer til Dansk Økonomi Foråret 2018, i ”Dansk Økonomi Foråret 2018”, Det Økonomiske Råd.
 • Kommentarer til Dansk Økonomi Foråret 2018, i ”Dansk Økonomi Foråret 2018”, Det Økonomiske Råd.
 • Sustainable Governance Indicators, 2018, Denmark Report, joint with Finn Laursen, Bertelsmann Stiftung.

2017

Journals (refereed):

 • The intergenerational welfare state and the rise and fall of pay-as-you-go pensions, joint with Joydeep Bhattacharya, Economic Journal, 127, 896-923.
 • Do Business Cycles Have Long-Term Impact for Particular Cohorts? Labour, 31(3), 309-336, Joint with M. Svarer, A. Sørensen, J. Maibom.
 • The Danish labor market, 2000−2017, IZA World of Labor 2017: 404

Books:

 • The Danish Economy in a Global Context, DJØF Publishing, Torben M. Andersen, jan Bentzen, Svend E. Houggard-Jensen, Valdemar Smith, N. Westergaard-Nielsen.

Policy reports:

 • Economic Policy Council Report 2016, Finnish Economic Council, Helsinki, January 2017. (joint author).
 • The EEAG Report on the European Economy, 2017, European Economic Advisory Group, Munich, medforfatter.
 • Grønlands Økonomi, Grønlands Økonomiske Råd, 2017, Medforfatter.

Miscellaneous (non referee):

 • Arbejdsmarkedspensioner og (u)lighed, i N.Ploug, Ulighed i Danmark 129-146, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
 • Youth Education and Employment – Recent Danish Reform Experiences, CESifo Forum 2017, 18(2),47-51.
 • Kommentarer til Dansk Økonomi Foråret 2017, i ”Dansk Økonomi Foråret 2017”, Det Økonomiske Råd.
 • Kommentarer til Dansk Økonomi Efteråret 2017, i ”Dansk Økonomi Efteråret 2017”, Det Økonomiske Råd.
 • Sustainable Governance Indicators, 2017 Denmark Report, joint with Finn Laursen, Bertelsmann Stiftung.

2016

 • Does the public sector implode from Baumol’s cost disease? Economic Inquiry, 54(2), 810-18.
 • Longevity, growth and intergenerational equity: The deterministic case, joint with Marias Gestsson, Macroeconomic Dynamics, 20(4), 985-1021.
 • Incentives versus insurance in the design of tax-financed unemployment insurance, International Journal of Economic Theory, 12(2), 127- 150.
 • Automatic stabilizers – the intersection of labour market and fiscal policies, IZA Journal of European Labor Studies, 5:11
 • Social Cohesion and Non-discrimination: A lot of talk, but not much action on equal opportunity for all, inSIM Europe Reform Barometer 2016, Bertelsmann Stiftung. joint with Christian Keuschnigg.

Policy reports:

 • Economic Policy Council Report 2015, Finnish Economic Council, Helsinki, January 2016. (joint author).
 • The EEAG Report on the European Economy, 2016, European Economic Advisory Group, Munich, medforfatter.

Miscellaneous:

 • Beskrivende Dansk Økonomi, sammen med Jan Bentzen, Niels Westergård -Nielsen og Valdemar Smith, Forlaget Handelsvidenskab.
 • Kommentarer til Dansk Økonomi Foråret 2016, i ”Dansk Økonomi Foråret 2016”, Det Økonomiske Råd.
 • The economic perspective of getting everybody on board, in “Perspective on skills –an anthology on informally acquired skills in Greenland” , A Greenland Perspective publication.

2015

 • Reform Capacity and macroeconomic performance in the Nordic Countries, (eds.), joint with U. Michael Bergman and Svend E. Hougaard Jensen, Oxford University Press.
 • The Danish flexicurity labour market during the great recession, De Economist, 163, 473-490.
 • A flexicurity labor market during recession, IZA World of Labor, 2015:173.
 • Welfare reform, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), 2015, 515-520.
 • Robustness of the Danish Pension System, CESifo DICE Report 13(2)25-30.
 • The Nordic welfare model and welfare services – Can we maintain acceptable standards? Mauno Koivisto Lecture 2014, Research on Finnish Society, 2015(8), 85-96.

Policy reports:

 • The welfare state and economic performance, Bilaga 4, Långtidsutredningen, Sveriges Regering, Statens Offentliga Utredningar, SOU 2015:53.
 • Economic Policy Council Report 2014, Finnish Economic Council, Helsinki, January 2015. (joint author)
 • Grønlands Økonomi 2015, Rapport fra Grønlands Økonomisk Råd, Nuuk (medforfatter)
 • Human Capital, Inequality and Growth, Fellowship Initiative 2014-2015: Growth, integration and structural convergence revisited; Discussion Paper 007, 2015, European Commission.
 • Pensionskommissionen, Det danske pensionssystem – internationalt anerkendt, men ikke problemfrit, København. (medforfatter)
 • Sustainable Governance Indicators, 2015 Denmark Report, joint with Finn Laursen, Bertelsmann Stiftung.

Miscellaneous:

 • Kommentarer til Dansk Økonomi Foråret 2015, i ”Dansk Økonomi Foråret 2015”, Det Økonomiske Råd.
 • Kommentarer til Dansk Økonomi Efteråret 2015, i ”Dansk Økonomi Efteråret 2015”, Det Økonomiske Råd.
 • Flexicurity, dansk økonomi og den økonomiske krise (Sammen med Michael Rosholm og Michael Svarer og), i T. Bredgaard og P.K.Madsen, Dansk Flexicurity – Fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet,Hans Reitzels Forlag.
 • Ulighedens skjulte årsager, Ræson, 01/15, 8-13.
 • The Danish pension system: properties, outcomes and challenges, Paper for the conference Financiamineto de las Pensiones, CLAPES UC, Chile, 2015, http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2015/08/DK-pension-system-1507232.pdf
 • The Greenlandic Economy – Structure and Prospects, Working Paper 2015-14, Department of Economics, Aarhus University.

Vis alle (397) »

Vis alle (11) »

ID: 18352