Aarhus Universitets segl

Tobias Skiveren

Adjunkt

Tobias Skiveren

Min aktuelle forskning handler om at udvikle en grøn litteraturhistorie og didaktiske principper for dens implementering i gymnasieskolen. Den grundlæggende idé er at bruge danskfagets litteraturundervisning til at kultivere befolkningens såkaldte ”økoliteracy”. Projektet har titlen ”Environmental Literacy in L1 Education: Greening Danish Literary History” og befinder sig således i krydsfeltet mellem økokritik, litteraturhistorie og litteraturdidaktik. Det udføres af Louise Bang, postdoc ved Center for gymnasieforskning på SDU, samt tre aktive gymnasielærere og ledes af undertegnede. Projektet finansieres af en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond (forskningsprojekt 1, tematisk), som løber i perioden 2023-2025.

Jeg har netop afsluttet et toårigt forskningsprojekt om litterære sygdomsfortællinger fra de nordiske velfærdsstater. Studiet trak på en kombination af narrativ medicin, affektstudier og kritisk teori og udløste i sin afsluttende fase idéer til et bogprojekt om spekulative helbredutopier, som stadig er under udarbejdelse. Projektet blev finansieret af en individuel toårig bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond (international postdoc) og indebar et længere ophold på Universitetet i Oslo.

Jeg har i en længere årrække skrevet om forholdet mellem moderne dansk litteratur (1870-) og nymaterialistisk filosofi og i den forbindelse også arbejdet med emner som postkritik, økokritik, posthumanisme, sygdomsfortællinger, feministisk og queerteoretisk litteraturkritik samt kritiske hvidhedsstudier i både engelske og danske bøger og artikler. Disse studier har blandt andet været publiceret i tidsskrifter som New Literary History, Environmental Humanities, Literature and Medicine og Theory, Culture & Society, og min ph.d.-afhandling, der handlede om en kropslig vending i samtidslitteraturen, udkom i 2020 på forlaget Spring med titlen Kødets Poiesis. Kropumulige kroppe i ny dansk litteratur.

 

Projekter og bevillinger

PI: "Environmental Literacy in L1 Education: Greening Danish Literary History" (DFF, forskningsprojekt1, tematisk)

PI: "Neoliberal Misfits: Literary Illness Narratives from the Nordic Welfare States" (DFF international postdoc)

Medansøger: "Young Literary Practices" (PI Lektor Stefan Kjerkegaard, DFF forskningsprojekt2)

Medansøger: "The Science of Fiction" (PI Lektor Simona Zetterberg-Nielsen, DFF forskningsprojekt1)

Medansøger: "The Rise of Science and Fiction during the Danish Enlightenment (SAF)" (PI: Lektor Simona Zetterberg-Nielsen, VELUXs Humantisitiske kernegruppe)

 

Monografier

Skiveren, Tobias. 2020. Kødets Poiesis. Kropumulige kroppe i ny dansk litteratur. Hellerup: Forlaget Spring.

Skiveren, Tobias og Martin Gregersen. 2016. Den materielle drejning. Natur, teknologi og krop i (nyere) dansk litteratur. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Skiveren, Tobias og Martin Gregersen. 2015. Eske K. Mathiesen. En monografi. København: Forlaget Arena.

Skiveren, Tobias og Martin Gregersen. 2013. Det åbne redskabsskur. Hovedstrømninger i det nye årtusindes danske forfatterskolelitteratur. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Vis alle (157) »

Vis alle (1) »

Vis alle (78) »

Vis alle (1) »

ID: 84209623