Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tobias Kuhlmann Andersen

Postdoc

Tobias Kuhlmann Andersen

Profil

Hvordan beskytter og genopretter vi bedst muligt naturen i danske søer under fremtidige klimaforandringer? Dét centrale spørgsmål beskæftiger jeg mig i mit ph.d. studie. Jeg anvender komplekse, matematiske modeller til at simulere og forudsige, hvordan en sø vil reagere på f.eks. en øget udledning af næringsstoffer fra landbruget eller et varmere klima.

Mine resultater sammen med tidligere forskning illustrere tydeligt at tilstanden af danske søer vil blive forværret ved et varmere klima eller med hyppigere hedebølger. For eksempel vil der opleves hyppigere iltsvind og opblomstring af giftige cyanobakterier. For at bevare og forbedre tilstanden af danske søer i fremtiden kan det derfor være muligt at skulle reducere udledning af næringsstoffer fra landskabet.

For at blive endnu bedre til at forudsige helbredet af danske søer, er det også nødvendigt at forbedre de matematiske modeller. Derfor samarbejder jeg med forskere fra de subtropiske egne af Kina for at udvikle modeller til mere nøjagtige simuleringer af fisk og vandplanter, som især er forskellige fra koldere, danske søer. Dermed vil vi få mere præcise forudsigelser af hvordan klimaforandringerne påvirker danske søer.

Vis alle (14) »

ID: 116450696