Juridisk Institut

Tine Sommer

Professor

Curriculum Vitae

 

Født

Aarhus 11. juli 1964

 

Nationalitet

Dansk


Uddannelse

2013Dr. jur., Aarhus Universitet
1997Ph.d., Aarhus Universitet
1991Cand. jur., Aarhus Universitet

 Anden uddannelse:

2020Masterclass: Nye teknologier i den offentlige sektor, Altinget
2018Kunstig Intelligens og Robotics, Djøf
2018Brug af kunstig intelligens - retlige udfordringer og andre faldgruber, JUC
2018Digital ledelse, Djøf
2017Ledelseskommunikation, Djøf
2016-2017Research Management Course, CBS Executive
2016Grundlæggende økonomistyring for offentlige ledere, Djøf Efteruddannelse
2015-2016Lederudviklingsforløb for institutledere, vicedirektører og centerledere, AU HR Udvikling & Arbejdsmiljø
2012AU Kursus i undervisning på store hold, aktiverende undervisning i forelæsninger
2012AU Kursus i vejledning for lektorer og professorer - speciale-, ph.d.- og kollegavejledning
1997AU Adjunkt pædagogisk kursus

 

Akademiske stillinger      

2020-Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2014-2020Institutleder, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2008-2014Professor, Handelshøjskolen i Århus og senere Juridisk Institut, Aarhus Universitet 
2002-2007Ekstern lektor i EU-ret, Aarhus Universitet
2000-2008Lektor, Handelshøjskolen i Århus
1998-2000Adjunkt, Handelshøjskolen i Aarhus (barselsorlov 1999)
1996-1998Forskningsassistent, Center for Samfundsvidenskabelig Miljøforskning (CeSaM), Aarhus Universitet
1991-1996Ph.d.-stipendiat, Center for Samfundsvidenskabelig Miljøforskning (CeSaM), Aarhus Universitet (barselsorlov 1991-92 samt 1994)

 

Forskningsophold

2015Forskningsophold, Columbia University School of Law, New York, USA (juli)
2011Forskningsophold, Columbia University School of Law, New York, USA (juni-aug.)
2009Forskningsophold og foredrag, New York University School of Law, New York, USA (april)
2008Visiting Scholar, Columbia University School of Law, New York, USA (april-nov.)
2004Visiting Scholar, Vanderbilt University Law School, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA (juni-sept.)
2000Biblioteksophold, Instituto Universitario Europeo, Florence, Italien (aug.)

 

Erhvervserfaring

2013-2014Konstitueret landsdommer ved Vestre landsret (orlov fra Aarhus Universitet i perioden)
2003Trainee, Advokatfirmaet Bech-Bruun, Kbh.
1991Advokatfuldmægtig, adv. Pagter Kristensen, Randers

 

Administrativ erfaring

2014-2020Institutleder, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2007-2011Bestyrelsesmedlem JurForsk, formand for kursusudvalg
2000-2010Ph.d.-koordinator, Handelshøjskolen/Aarhus Universitet
2000-2008Medlem af Handelshøjskolens ph.d.-skolekomité (Handelshøjskolen i Aarhus)

 

Øvrige akademiske aktiviteter

2016Medlem af Nordic Committee on Bioethics, NordForsk
2008-2012Medlem af Det Frie Forskningsråd, Samfund & Erhverv (FSE)/dele af perioden medlem af rådets forretningsudvalg/næstformand
2006-2011Medlem af IP-dialog, Patent- og Varemærkestyrelsen
2006Medlem af ATRIP (International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property)
2002-2007Partner i forskergruppen 'Comparative Genomics Focusing on Man and Pig', bevilling fra FSE
2000-Medlem af nordisk netværk for immaterialret
1997-Oplægsholder/ansvarlig for adskillige ph.d.-seminarer og konferencer (juridisk metode, EU-konferencer/-seminarer, miljøretsseminarer, immaterialretsseminarer/-konferencer)
1993-Medlem af Nordic Environmental Law and Governance Network (NELN+), støttet af NordForsk

 

Forskningsområder

  • EU ret
  • International and EU Intellectual Property Law

 

Undervisningsområder

  • EU-ret
  • Immaterialret

 

Priser, bevillinger m.v.

2013Jorcks Fonds forskningspris
2013-2014Bevillingshaver, AU-Ideas
2011Bevillingshaver, Julie von Müllens Fond
2008Bevillingshaver, udlandsophold, FSE
2006-2008Bevillingshaver for projektet ’IP in a Global World’, bevilling fra DFF
2004 & 2011Bevillingshaver, Axel H's Rejselegat
2004Bevillingshaver, udlandsophold, FSE
2004Bevillingshaver, Frode og Norma Jacobsens Fond
2003-2006Bevillingshaver, DFF, for projektet 'Scope of Gene Patent Protection'
1997Landsretsdommer Helge Hoff og hustru Mensendiecklærerinde Hedvin Hoffs legat

 

Diverse

2020-Næstformand, Ankenævnet for Patenter og Varemærker, Nævnenes Hus, Viborg
2019-Medlem af bestyrelsen for Viborg Katedralskole
2018-Medlem af bestyrelsen for Parkkollegierne
2018-Medlem af Aarhus Universitets Forskningsfonds publiceringskomité
2000-2007Udarbejdelse af rapporter: Miljøstyrelsen, Etisk Råd (DK), Bioteknologinemnda (N), Teknologirådet (DK)
2003-2005Medlem af Teknologirådets arbejdsgruppe "The Future Patent System in Europe"

 

Orlov

2013-2014Orlov fra Aarhus Universitet (konstitueret landsdommer)
1999Barselsorlov
1994Barselsorlov
1991-1992Barselsorlov

Publikationer

Kommentar til EU Karnov kap. 21, Intellektuelle Ejendomsrettigheder

Sommer, T., 2020, Kap. 21 Intellektuelle Ejendomsrettigheder (art. 118). Ellehauge, M. & Holst-Christensen, N. (red.). 2020 udg. København: Karnov Group

Kommentar til Intellektuelle Ejendomsrettigheder (TEUF art. 118)

Sommer, T., 2018, EU-Karnov. Ellehauge, M. & Holst-Christensen, N. (red.). København: Karnov Group

Intellektuelle Ejendomsrettigheder (TEUF art. 118)

Sommer, T., 2017, EU-Karnov. Ellehauge, M. & Holst-Christensen, N. (red.). København: Karnov Group

Intellektuelle Ejendomsrettigheder (TEUF art. 118)

Sommer, T., 2016, EU-Karnov. Danielsen, J. H., Ellehauge, M. & Holst-Christensen, N. (red.). København: Karnov Group

Intellektuelle Ejendomsrettigheder (TEUF art. 118)

Sommer, T., 2015, EU-Karnov. Danielsen, J. H., Liisberg, J. B., Ellehauge, M. & Holst-Christensen, N. (red.). København: Karnov Group

Ansattes immaterielle rettigheder

Brinck-Jensen, J., Rosenmeier, M., Schovsbo, J. H. & Sommer, T., 2013, Kbh.: Djøf Forlag. 214 s.

Can law make life too simple? From gene patents to the patenting of environmentally sound technologies

Sommer, T., 2013, Kbh.: Djøf Forlag. 658 s.

Common Concern for retsudviklingen i Grønland

Basse, E. M. & Sommer, T., 2013, Protecting the Rights of Others: Festskrift til Jens Vedsted Hansen. Gammeltoft-Hansen, T., Koch, I. E., Kristiansen, B. L. & Schaumburg-Müller, S. (red.). København: Djøf Forlag, s. 407-441 34 s.

Designing Substantive Patent Law: From Life Sciences to Climate Change?

Sommer, T., 2010, I: Nordisk Miljörättslig Tidskrift/Nordic Environmental Law Journal. 2, s. 161-175

Editorial note: Climate Change and Intellectual Property Rights: Legal Frameworks and Institutions for the Development and Transfer of Environmentally Sound Technologies

Sommer, T., Olsen, B. E. & Gaines, S., 2010, I: Nordisk Miljörättslig Tidskrift/Nordic Environmental Law Journal. 2, s. 105-109