Aarhus Universitets segl

Thomas Lundgaard

Viceinstitutleder

Resumé

Jeg har baggrund som ingeniør i miljøteknik og MBA, og har stor erfaring fra udvikling og internationalisering af en specialiseret, teknisk rådgivningsvirksomhed. Her har jeg som forretningsansvarlig haft mulighed for at arbejde bredt på tværs af den interne værdikæde og opbygge brede kompetencer indenfor forretningsudvikling, innovation og teknologiudvikling, ledelse og projektledelse.

Jeg tilgår udfordringer på en nysgerrig, konstruktiv og struktureret måde. Jeg har en skarp analytisk sans, empati og gode kommunikationsevner, som gør mig til en kompetent samarbejds- og sparringspartner. Jeg trives med at løse komplekse udfordringer og forfølge ambitiøse mål i tæt samarbejde med dygtige kolleger og partnere
2019 - 2020Chief Project Manager, Dansk IngeniørService A/S
DIS er en ejerledet konsulentvirksomhed med 500+ ansatte, der leverer kompetencer og løsninger til kunder primært indenfor vindenergi og anden producerende industri.

Jeg indgår i ledelsesteamet for forretningsområdet projektledelse. Reference til lokalt funktionsansvarlig for projektledelse, reference fra 10 projektledere. Primære opgaver salg, ledelse, rekruttering samt løbende udvikling af forretning og projektledelsesmæssig faglighed iht. DIS’ overordnede strategi.

Stillingen nedlagt som led i Corona-relaterede besparelser.
2010 - 2018Director (2013-2018), Centerchef (2011-2013), Sektionsleder (2010), Teknologisk Institu
Teknologisk Institut er en selvejende organisation med omkring 1000 medarbejdere og en omsætning på 150 mio. €, primært fra salg af services. Formålet er at drive teknologisk innovation på tværs af sektorer og industrier.Mine roller dækker P/L-ansvar for en forretningsenhed, DTI Oil & Gas, der hjælper olie og gas-kunder med at producere renere, sikrere og mere effektivt via ny teknologi og specialiserede services.Reference til divisionsdirektør, reference fra op til 15 medarbejdere (konsulenter, specialister og projektledere), senere to mellemledere.
Mit bidrag:

· Strategi og forretning

o Ledet udvikling af forretningsområdet fra idé og op til 25 mio. i omsætning.

o Planlagt og eksekveret strategi der har ledt til vækstrater på 10 til 50 % årligt over fem år.

o Fra dansk til international forretning med fokus på kunder i Europa og Mellemøsten.

o Udvikling af forretningsmuligheder indenfor avanceret kemi. Resulterede i skabelsen af nyt center.

· Innovation og teknologiudvikling

o Udvikling og kommercialisering af familie af services, der muliggør bedre forudsigelse og kontrol af bakteriel korrosion i oliefelter.

o Udvikling af flere nye teknologier til overvågning og optimering af vandkvalitet og flow af vand i oliereservoirs. Konverteret til services og / eller overleveret til kunde.

· Projektledelse

o Eksekvering af portefølje af teknologiudviklingsprojekter for kunder i olieindustrien globalt

o Ansvarlig for resultatkontrakt omkring reduceret miljøpåvirkning fra olieudvinding (2016-2018).

o Nationale udviklingsprojekter for Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Højteknologifonden, EU etc.

o Implementering af ny projektmodel, der muliggør eksekvering af højrisikoprojekter med større træfsikkerhed

· Økonomistyring og driftsledelse

o Økonomistyring, budgettering og forecasting

o Ressourcestyring og daglig driftsledelse

o Implementering af LEAN og standardisering af et forretningssegment. Produktivitet fordoblet, lead time halveret i løbet af 6 måneder.

· Ledelse i forandringer

o Kulturændring fra single performers til stærkt, tværfagligt team

o Opbygget kommercielt mindset og sælgende organisation
2009 – 2009Projektleder, Center for Kemi- og Vandteknik, Teknologisk Institu
Delt ledelse af team med fokus på udvikling af ny forretning indenfor services til olieindustrien. Ansvar for driftsledelse, projekteksekvering og økonomi.· Baseret på resultaterne blev der dannet en ny organisatorisk enhed, DTI Oil & Gas, med det formål at udvikle forretningsområdet yderligere.
2005 – 2008R&D-konsulent, Center for Kemi- og Vandteknik, Teknologisk Institut
Teknisk k· Arbejdspakkeleder og bidragyder i tre større konsortier med danske virksomheder og universiteter, fokus vand, kemi og biologi.· Opbygning og eksekvering af portefølje af kontraktforsknings- og konsulentprojekter for kunder i olie- og gasindustrien.onsulentarbejde og R&D-projekter for danske og internationale partnere og kunder.
2004Professionel cykelrytter, CCI Differdange, Luxembourg.
Efter i en årrække at have kombineret uddannelse med elitesport, dedikerede jeg et år til min sport, før jeg færdiggjorde min uddannelse og arbejdslivet kaldte

Uddannelse

2012 – 2015Master of Business Administration, Aarhus School of Business / Aarhus Universite
Klassisk MBA-uddannelse med fag som økonomi, strategi og ledelse. Valgfag indenfor business performance management, contract management og innovationsledelse. Afhandling og certifikatprojekt afsluttet med topkarakter
1999 - 2005Civilingeniør i miljøteknologi, Aalborg Universitet
Projektbaseret kandidatuddannelse med fokus på miljø- og vandteknologi. Speciale omkring procesoptimering indenfor papirindustri

Relevant træning

· Prince 2 Foundation – certificering i projektledelse

· LEAN-navigatør i service og administration

· Projekt- og teamledelse, internt kursus, Teknologisk Institu

Udvalgte kompetencer

Strategi og forretningsudvikling

· Strategiudvikling og eksekvering

· Ledelse af salg og forretningsudvikling

· Internationalisering

· Service produktliggørelse

· Innovationsledelse, kundedrevet innovation

Projektledelse

· Prince 2-certificering

· Kommunikation

· Projektplanlægning, visual planlægning

· LEAN i projekter, LEAN i service og administration

· Kommunikation, stakeholder management, kvalitetsledelse

Økonomi og driftsledelse

· Driftsledelse og ressourcestyring

· Økonomistyring, budgettering og forecasting

· Business Performance Management

Teknisk-faglige kompetencer

· Vandteknologi, kemiske og biologiske processer

· DNA-teknologi

· Miljøteknik

· Energiindustri (olie, vind, biogas)

Tillidshverv og interesser

· Strategisk rådgiver for starts-ups og SMV (Omiics ApS, Consibio, CAMA)· Tidligere medlem af advisory board for Danish Oil & Gas Technology Group under Eksportforeningen· Tidligere elitecykelrytter, nyder nu landevejscykling på motionsplan

Sprog

Dansk (modersmål), Engelsk (flydende), Tysk (basis

Publikationer og formidling

Medforfatter på 15+ tekniske publikationer.

Personlige referencer

Udleverer jeg gerne på forespørgsel.