Aarhus Universitets segl

Thomas Lund

Ph.d., Ekstern VIP

Thomas Lund

Profil

Jeg er ansat som programleder og seniorforsker v. Datamanagement & Monitorering, CFK Forskning & Udvikling, Region Midt & Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering v. Institut for Folkesundhed, AU, og som seniorforsker ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Hospitalsenheden Vest, Herning, Nuværende arbejdsopgaver består af ledelse af Datamanagement & Monitorering, samt forskning i unges gang i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, baseret på kvantitative analyser og litteraturreviews. I den forbindelse arbejder jeg på metodeudvikling ifm anvendelse af registerdata til måling af arbejdsmarkedsdeltagelse. Herudover varetages undervisning og vejledning af bachelor-, speciale- og Ph.d.-studerende, samt div. formidlingsopgaver.

Jeg arbejder primært med kvantitative metoder, men har også udført systematiske reviews i både Cochran- og Campbell-regi. Jeg har erfaring med forskning på befolkningsdata, specielt i koblinger af disse med registerdata, men har også erfaring med kliniske data. Jeg har deltaget i evaluering af interventioner på virksomheds- og samfundsniveau og på tværs af institutioner.

Mine forskningsinteresser ligger indenfor socialepidemiologi, arbejdsepidemiologi, life-course epidemiologi og brug af registre i forskning.

Vis alle (51) »

ID: 93664996