Aarhus Universitets segl

Thomas Gylling-Andersen

cand.psych., Ph.d.-studerende, Ph.d.-stipendiat

Thomas Gylling-Andersen

Profil

I mit ph.d.-projekt ’Omsorgskulturer i børnefællesskaber’ undersøger jeg, hvordan børn i indskolingsalderen oplever deres handlemuligheder for at drage omsorg for hinanden i deres lokale fællesskaber på tværs af institutionelle kontekster. Herunder med et fokus på hvilke af institutionslivets sociale, institutionelle og samfundsmæssige betingelser børnene oplever som henholdsvis udvidende og begrænsende betingelser for omsorgen.

Sideløbende med dette eksplorative empiriske arbejde, som jeg baserer på deltagende observationer og interview, tager jeg som led i ph.d.-projektet del i et praksisudviklende tværfagligt samarbejde med en lærer på en dansk folkeskole. Her er formålet at udvikle en forskningsbaseret intervention, der understøtter processen, hvormed børnefællesskaber udvikler kulturelle redskaber til at påkalde sig, modtage og drage omsorg over for hinanden. Planlægningen, implementeringen og evalueringen heraf informeres teoretisk af community psykologiske, virksomhedsteoretiske, kulturhistoriske og kritisk psykologiske metodologier.

Analyserne og diskussionerne af vores intervention har til formål at fungere som et metodologiudviklende bidrag til diskussionen om, hvordan man kan omsætte socio-kulturelle teoridannelsers koncepter og principper i praksis, når man ønsker at arbejde tværfagligt med at forebygge mistrivsel blandt børn i fællesskaber i den danske folkeskole.  

ID: 219011264