Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Thomas Eske Holm

Seniorrådgiver

Nøglekvalifikationer 
 Fødeøkologi, habitatvalg og artsdiversitet hos vandfugle.
 Konsekvenser af adfærd og fordeling af fugle ved forstyrrelser
 Anskydninger af fugle og pattedyr
 NOVANA-fugleovervågning