Aarhus Universitets segl

Tavs Nyord

Seniorrådgiver

Tavs Nyord
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Jeg er ansat som senior rådgiver på Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, som en del af luftkvalitetsgruppen. Min primære funktion er forskning, men jeg udfører også myndighedsbetjening. I min forskning samarbejder jeg blandt andet med flere private virksomheder. Min forskning omhandler især gasemissioner (ammoniak, lugt og drivhusgasser) efter udbringning af husdyrgødning. Her fokuserer jeg især på teknologier til reduktion af gasemissioner og udvikling af bedre målemetoder, hvor der især er fokus på at gøre målingerne bedre med flere målinger i tid, samt billigere at udføre. Målet er, at andre end universiteter kan måle gasemissioner efter udbragt husdyrgødning, således det kan bliver nemmere at teste ny teknologi evt. i et udviklingsarbejde. 

 

Forskning

Målemetoder til monitorering af ammoniak- og lugt-emission efter udbringning af husdyrgødning.

Numerisk modellering af jordstyrke og jordbevægelse ved nedfældning af gylle.

Udvikling af lavemissionsteknikker til udbringning af husdyrgødning.

 

Myndighedsbetjening 

Formand for AU ENG myndighedsbetjeningsudvalg.

Medlem af Science and Technology's myndighedsbetjeningsudvalg.

Formand for arbejdsgruppen vedrørende "Gasemissioner fra landbruget" på AU.

Medlem af MELT (Miljøstyrelsens ekspertpanel for vurdering af landbrugsteknologiers miljøeffekt) med ansvar for udbringning af husdyrgødning.

Dækker fagområdet "gasemissioner relateret til udbringning af husdyrgødning" over for Miljø og Fødevareministeriet.

 

Vejledning

Fungerer som faglig vejleder for bachelor-, speciale og Ph.D.-studerende.

Vis alle (148) »

Vis alle (71) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 31861118