Institut for Biomedicin

Susanne Schousboe Sjøgaard

PhD, Center Manager - PROMEMO

Uddannelse

2006 PhD, Institut for Medicinsk Biokemi, Aarhus Universitet
1999 Cand. Scient Kemi og Bioteknologi, Institut for Molekylær og Strukturel Biologi, Aarhus
Universitet

Tidligere ansættelser

2008-2012 Produktspecialist, AH diagnostics
2005-2006 Postdoc, Institut for Medicinsk Biokemi, Aarhus Universitet
2000-2005 PhD-studerende, Institut for Medicinsk Biokemi, Aarhus Universitet
2000-2000 Forskningsassistent, Afd. for Husdyr og Genetik, Forskningscenter Foulum, Danmarks Jordbrugsforskning