Juridisk Institut

Susanne Karstoft

Professor, lic.jur. (ph.d.), Professor

Publikationsliste
Pr. 1. februar 2007

Susanne Karstoft

 

Bøger, bidrag til bøger m.v.

Elektronisk dokumentudveksling over landegrænser i Andreas Galtung (red.): Retsinformatikkens internationalisering. Nordisk Årbog for Retsinformatik 1991, Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
1992, s. 46 ff.

Teledetection. Rapport Danois. Rapports nationaux a Monographies - Etude CEE DG XII - Protection des données télédétection (Conditions of access to earth observation data: Legal aspect), 1992, s.
172 ff.

Telefax og ankestævninger i Peter Blume (red.): Ret, telekommunikation og EDI. Nordisk Årbog for Retsinformatik 1993, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1994, s. 127 ff.

Retsinformatik i Norden 1994. Rapport fra Danmark i Ari Koivumaa (red.): Retslig informationssøgning i databaser. Nordisk Årbog for Retsinformatik 1994, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1995, s. 254 ff.

Elektronisk dokumentudveksling - retlige aspekter, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1994 (licentiatafhandling, 217 sider).

Retsinformatik i Norden 1995. Rapport fra Danmark i Andreas Galtung (red.): Medieret. Nye udviklingstendenser. Nordisk Årbog for Retsinformatik 1995, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1996, s. 232 ff. (sammen med Hanne Bender).

Retsinformatik i Norden 1996. Rapport fra Danmark i Martin Brinnen (red.): Telekommunikation. Retslige aspekter. Nordisk Årbog for Retsinformatik 1996, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997, s. 231 ff. (sammen med Hanne Bender).

Retsinformatik i Norden 1997. Rapport fra Danmark i Randi Punsvik (red.): Elektronisk handel - retlige aspekter. Nordisk Årbog for Retsinformatik 1997, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1998, s. 187 ff.

Elektronisk betaling i forbrugerforhold. Ansvars- og bevisproblemer. Temanord 1998: 590. Nordisk Ministerråd, København, 1998 (200 sider).

Retsinformatik i Norden 1998. Rapport fra Danmark i Peter Blume: IT-retten i det 20. århundredes tusmørke. Nordisk Årbog for Retsinformatik 1998, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1999, s. 186 ff.

Hæftelse for misbrug af betalingskort på Internettet i Peter Blume (red.): IT-retten i det 20. århundredes tusmørke. Nordisk Årbog for Retsinformatik 1998, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1999, s. 171 ff.

Retsinformatik i Norden 1999. Rapport fra Danmark i Ari Koivumaa (red.): Netjura. Nordisk Årbog for Retsinformatik 1999, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2000, s. 166 ff.

Edb-kontrakter i Formueretlige emner, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2000, s. 185 ff. (23 sider).

Study on the implementation of Recommendation 97/489/EC concerning transactions carried out by electronic payment instruments and in particular the relationship between holder and issuer. National report from Denmark. (Maj 2001).
Tilgængelig på EU-kommissionens hjemmeside på webadressen:
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/payment/instrument/study.htm (165 sider).

Lov om visse betalingsmidler, 1. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 2001. (233 sider).

Retsinformatik i Norden 2000. Rapport fra Danmark i Peter Wahlgren (red.): IT og jurauddannelsen. Nordisk Årbog for Retsinformatik 2000, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001, s. 191 ff.

Retsinformatik i Norden 2001. Rapport fra Danmark i Tomas Myrbostad (red.): Konkurrence og telekommunikation. Nordisk Årbog for Retsinformatik 2001, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002, s. 173 ff.

E-handelsjura i praksis. Gør din hjemmeside lovlig, Dansk IT, 2003 (87 sider).

Retsinformatik i Norden 2002. Rapport fra Danmark i Peter Blume (red.): Anonymitet. Overvågning. Tillid. Nordisk Årbog for Retsinfor­matik 2002, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003, s. 129-146.

IT-kontrakter i Palle Bo Madsen m.fl.: Formueretlige emner, 4. udgave (2004), s. 283-307.

Elektronisk aftaleret, Forlaget Gjellerup/G.E.C. Gads Forlag, 2004.

Retsinformatik i Norden 2003. Rapport fra Danmark i Viveca Still (red.): Nye medier - retssikkerhed og teknologi i forandring. Nordisk Årbog for Retsinfor­matik 2003, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2004, s. 225 ff.

Retsinformatik i Norden 2004. Rapport fra Danmark i Peter Seipel (red.): Rätten och säkerheten i IT-samhället. Nordisk Årbog For Retsinformatik 2004, Jure AB, Stockholm, 2006, s. 161-173. 

 

Artikler, anmeldelser, lovkommentarer m.v.

Sikkerhedsdeponering i edb-køb, Ugeskrift for Retsvæsen 1991 B s. 81 ff. (sammen med Hanne Bender).

Computerregistreringer og bevisretlige spørgsmål, Retsinformatik i Norden, nr. 1, januar 1992.

Elektronisk dokumentudveksling - nogle aftaleretlige grundbegreber, Ugeskrift for Retsvæsen 1993 B s. 450 ff.

Vareleverandørens stilling med hensyn til udestående fordringer ved en indkøbskædes konkurs, Juristen 1997, s. 249 ff.

Lov om betalingskort m.v. i von Eyben, Pedersen, og Nørgaard (red.): Karnovs Lovsamling 1998. Forlaget Thomson Information A/S, s. 4471 ff.

Anmeldelse af Kasper Heine, Martin von Haller Grønbæk og Helen Holdt: Internet.jura (GadJura 1997), Juristen 1999, s. 116 ff.

Aftaler via e-mail, Advodan Nyt. Juridisk Nyhedsmagasin, nr. 1, 1999, s. 3 ff.

EU-direktivforslaget om elektronisk handel - aftaleindgåelse på Internettet, Juristen 2000 s. 251 ff.

Elektroniske dokumenter som bevismidler, Advodan Nyt. Juridisk Nyhedsmagasin, nr. 3, 2000, s. 7 ff.

Uanmodet markedsføring via telefax og e-mail, Advodan Nyt. Juridisk Nyhedsmagasin, nr. 2, 2000, s. 15 ff.

Lov om visse betalingsmidler i von Eyben, Pedersen, og Nørgaard (red.): Karnovs Lovsamling 2000. Forlaget Thomson, s. 4901 ff.

Brug og misbrug af betalingskort på Internettet, Advodan Nyt. Juridisk Nyhedsmagasin, nr. 1, 2001, s. 5-7.

Nye regler i ophavsretsloven om digital kopiering til privat brug, Advodan Nyt. Juridisk Nyhedsmagasin, 2001, s. 10-11.

Anmeldelse af Mads Bryde Andersen: IT-retten (2001), Juristen 2002, s. 149-160.

Elektronisk fakturering - juridiske aspekter, Revision og Regnskabsvæsen 2003, s. 20-25.

Lov om visse betalingsmidler i von Eyben, Pedersen og Rørdam (red.) Karnovs Lovsamling 2003, Forlaget Thomson, s. 5461-5476.

Kortindehaverens hæftelse ved overladelse af betalingskort, Ugeskrift for Retsvæsen 2004 B s. 50-55.

Retlig regulering af »elektroniske loppemarkeder«, Ugeskrift for Retsvæsen 2006 B s. 55-62.

Lov om visse betalingsmidler i von Eyben, Pedersen og Rørdam (red.) Karnovs Lovsamling 2007, Forlaget Thomson.

 

Undervisningsmateriale

Synopsis. Introduktionsundervisning, 1. årsprøve, september 1995. (Vedlagt undervisningsportofolio).

Juridiske øvelsesopgaver. Aftale-, erstatnings- og køberet, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002 (sammen med Helle Isager, Torsten Iversen og Lars Hedegaard Kristensen).

Juridiske øvelsesopgaver. Aftale-, erstatnings- og køberet, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave, 2006 (sammen med Helle Isager, Torsten Iversen og Lars Hedegaard Kristensen).

Vejledning i besvarelse af skriftlige øvelsesopgaver i dele af formueret på 1. år af bacheloruddannelsen i Juridiske øvelsesopgaver. Aftale-, erstatnings- og køberet, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave, 2006, s. 9 ff.