Juridisk Institut

Susanne Karstoft

Professor, lic.jur. (ph.d.), Professor

Curriculum Vitae

 

Født

24. februar 1967

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

1993Lic.jur. (Ph.D.), Aarhus Universitet
1990Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2012-Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2007-2012Professor MSO, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1995-2007Lektor, Afdelingen for Privatret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1993-1995Adjunkt, Afdelingen for Privatret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1990-1992Stipendiat, Institut for Privatret, Aarhus Universitet

 

Administrativ erfaring

 • Medlem af Ph.D.-udvalget på Juridisk Institut
 • Fagansvarlig, aftaleret, 1. år
 • Fagansvarlig, køberet, 1. år
 • Fagkoordinator, dele af formueret, 1. år
 • Medlem af kvote 2-udvalget på Juridisk Institut

 

Forskningsområder

 • IT-ret og internetret
 • Forbrugerret
 • Formueret
 • Køberet

 

Undervisningsområder

 • IT-ret og internetret (kandidatuddannelsen)
 • Dele af formueret (bacheloruddannelsen)
 • Køberet (bacheloruddannelsen)

 

 

Publikationer

Dansk og international køberet

Kristensen, L. H., Karstoft, S. & Iversen, T., 2022, 6. udg. København: Djøf Forlag. 391 s.

Forbrugerkøb

Karstoft, S., 2022, Dansk og international køberet. 6 udg. København: Djøf Forlag, s. 207-291

Kommentarer til L 227 2002 - e-handelsloven

Karstoft, S., 2022, Karnov. København: Karnov Group

Kommentarer til LBKG 1853 2021 Købeloven

Karstoft, S., 2022, Karnov. København: Karnov Group

Kommentarer til LBKG 378 2020

Karstoft, S., 2022, Karnov. København: Karnov Group

E-handelsloven med kommentarer

Karstoft, S., 2021, 1 udg. Djøf Forlag. 239 s.

Festskrift til Palle Bo Madsen

Liin, B. (red.), Edlund, H. H. (red.), Karstoft, S. (red.) & Iversen, T. (red.), 2021, Djøf Forlag. 803 s.

Onlineindholdsdelingstjenesters ansvarsfrihed for ophavsretlige krænkelser

Karstoft, S., 2021, Festskrift til Palle Bo Madsen. Liin, B., Iversen, T., Edlund, H. H. & Karstoft, S. (red.). København: Djøf Forlag, s. 297-312

Betalingsloven med kommentarer

Karstoft, S., apr. 2020, København: Djøf Forlag. 1142 s.

Festskrift til Bent Iversen

Iversen, T. (red.), Karstoft, S. (red.) & Madsen, L. H. G. (red.), 2019, Djøf Forlag. 542 s.

Handelsagenter som udbydere af betalingstjenester

Karstoft, S., 2019, Festskrift til Bent Iversen. Iversen, T., Gam Madsen, L. H. & Karstoft, S. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 281-294 14 s.

It-kontrakter

Karstoft, S., 2019, Formueretlige emner. Iversen, T. (red.). 9. udg. København: Djøf Forlag, s. 299-236 38 s.

Lov om forsikringsformidling

Karstoft, S., 2019, Karnovs lovsamling. 2019 udg. Karnov Group

Misbrug af NemID til optagelse af lån

Karstoft, S., 2019, I: Ugeskrift for Retsvæsen. U.2019B, s. 339-348 10 s.

Abonnementsfælder på internettet

Karstoft, S., 2018, Festskrift til Mads Bryde Andersen. Udsen, H., Schans Christensen, J., Lau Hansen, J., Iversen, T. & Nielsen, L. (red.). Djøf Forlag, s. 35-56 22 s.

Forbrugeraftaleloven med kommentarer

Karstoft, S., 2018, København: Djøf Forlag. 628 s.

Kommentar til Betalingsloven: Lov nr. 652 af 8. juni 2017

Karstoft, S., 2018, Karnovs Lovsamling. 2018 udg. Karnov Group

Kommentar til Købeloven

Karstoft, S., 2018, Karnovs lovsamling. Karnov Group

Internetbetalinger

Karstoft, S., sep. 2017, Internetretten. 3. udg. København: Ex Tuto Publishing, s. 491-572 82 s.

Aftaler og fjernsalg

Karstoft, S., 2017, Internetretten. Trzaskowski, J. (red.). 3. udg. København: Ex Tuto Publishing, s. 339-446 108 s.

Kommentar til Lovbekendtgørelse 2014-02-07 nr. 128 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Teleloven)

Karstoft, S., 2017, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

It-kontrakter

Karstoft, S., 2016, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 8 udg. København: Djøf Forlag, s. 295-332 38 s.

Lov 2016-04-27 nr. 375 om betalingskonti

Karstoft, S., 2016, Karnov. Kbh.: Karnov Group

Juridiske øvelsesopgaver. Aftale-, erstatnings- og køberet: 1. år af bacheloruddannelsen

Isager, H., Iversen, T., Karstoft, S. & Kristensen, L. H., 2015, 4. udg. København: Djøf Forlag. 203 s.

Lov om tjenester i informationssamfundet: E-handelsloven

Karstoft, S., 2015, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Gennemførelse af forbrugerrettighedsdirektivet i Danmark

Karstoft, S., 2013, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 6, s. 51-59 9 s., U.2013B.51.

It-kontrakter

Karstoft, S., 2013, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 7. udg. København: Djøf Forlag, s. 311-344 34 s.

Juridiske øvelsesopgaver. Aftale- og erstatningsret

Isager, H., Iversen, T., Karstoft, S. & Kristensen, L. H., 2013, 3. udg. København: Djøf Forlag. 152 s.

Aftaleret og fjernsalg

Karstoft, S., 2012, Internetretten. Trzaskowski, J. (red.). 2. udg. København: Ex Tuto Publishing, s. 39-144 106 s.

Internetbetalinger

Karstoft, S., 2012, Internetretten. Trzaskowski, J. (red.). 2. udg. København: Ex Tuto Publishing, s. 189-259 71 s.

Lov om betalingstjenester og elektroniske penge: med kommentarer

Karstoft, S., 2012, København: Djøf Forlag. 694 s.

Kommentarer til lov nr. 385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester og elektroniske penge

Karstoft, S., 2011, Karnovs Lovsamling. von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (red.). 26 udg. København: Karnov Group, Bind 4. s. 6769-6824 56 s.

Kommentarer til lovbekendtgørelse nr. 237 af 28. marts 2003 - købeloven

Karstoft, S., 2011, Karnovs Lovsamling. von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (red.). 26 udg. København: Karnov Group, Bind 4. s. 6303-6350 45 s.

Anmeldelse af Camilla Hørby Jensen: Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Karstoft, S., 2010, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 144, 42, s. afdeling B 377-378 2 s.

Beretning nr. 1517/2010 om elektronisk aftaleindgåelse og handel - baggrund og indhold

Karstoft, S., 2010, I: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 4, s. 349-356 8 s.

IT-kontrakter

Karstoft, S., 2010, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 6 udg. København: Djøf Forlag, s. 285-317 33 s.