Steffen Krogh

Lektor

Curriculum Vitae

 

Personlige oplysninger

Født 10. maj 1963 i Hjørring. Dansk statsborger. Gift. Tre børn.

 

Uddannelse og kurser

Kortere studieophold i Jerusalem 1995, Oxford 1997, New York 1998, Vilnius 2000, New York 2001, Bratislava 2006

Lic.phil. (ph.d.) i germanistisk sprogvidenskab 1994, Aarhus Universitet

Cand.phil. i tysk 1989, Aarhus Universitet

Studieophold ved Georg-August-Universität Göttingen 1985–1988

 

Priser

Aarhus Universitets Guldmedalje 1987

 

Sprog

Dansk (modersmål, publikationssprog)

Tysk (publikationssprog)

Engelsk (publikationssprog)

Jiddisch (publikationssprog)

Russisk

Fransk

Latin, græsk, hebraisk

 

Ansættelsesforhold

Lektor med særlige kvalifikationer (msk) 2009 – (germanistisk sprogvidenskab)

Lektor 1995–2009 (germanistisk sprogvidenskab)

Adjunkt 1991–1995 (germanistisk sprogvidenskab)

Kandidatstipendiat 1990–1991 (lingvistik)

 

Ophold ved andre institutioner

Forskningsstipendiat 1. august 2001 – 31. juli 2003 ved Universität Trier, Tyskland. Op­hol­­­det fi­nansieret af Alexander von Humboldt-Stiftung og Deutscher Akademischer Aus­­tausch­­dienst (DAAD)

Visiting scholar og research fellow juli 1999 – januar 2000 ved henholdsvis Department of Ger­manic Languages, Columbia University, New York, og YIVO Institute for Jewish Re­search, New York. Opholdet finansieret af Statens Humanistiske Forskningsråd og Carls­berg­fon­det

 

Administrative opgaver

Tillidsrepræsentant for fagene Engelsk, Tysk og Romansk, Faculty of Arts, Aarhus Uni­versitet, 2012 –

Fagleder, Afdeling for Tysk, SLK, 2007–2012

Studieleder, Institut for germansk Filologi, 2001

 

Internationale faglige poster

Vicepræsident for Internationale Vereinigung für Germa­nistik (IVG) 2015 –

Medlem af styrelsen (Internationaler Ausschuss) i Internationale Vereinigung für Germa­nistik (IVG) 2010 –

  

Konferencedeltagelse med foredrag

‘XVIII. Symposium für Jiddische Studien in Deutschland’, Universität Trier, 12.–14. oktober 2015 (foredragstitel: 'Antwerpener Jiddisch: eine Momentaufnahme')

‘Germanistik zwischen Tradition und Innovation. XIII. Kongress der Internationalen Ver­eini­gung für Germanistik (IVG)’, Shanghai, 23.–31.08. 2015 (foredragstitel: ‘Antwer­pener Jid­disch im 21. Jahrhundert: eine Momentaufnahme’)

‘5th Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas’, UCLA, Los Angeles, 17.–19. oktober 2014 (foredragstitel: ‘Yiddish and English in Contact: The Case of Haredi Sat­mar Yiddish’)

‘Humboldtkolleg Shanghai 2014’, Tongji-University Shanghai, 25.–28. maj 2014 (fore­drags­­titel: ‘Germanismen im Ostjiddischen von 1800 bis heute’)

‘The 45th Annual Conference of the Association for Jewish Studies’, Boston, 15.–17. de­cember 2013 (foredragstitel: ‘Er hot gegeybm ales far de yi:dn (‘He gave the Jews every­thing’). On the emergence of prepositional dative marking with far in Transcar­path­ian Yiddish’)

‘XVI. Symposium für Jiddische Studien in Deutschland’, Universität Trier, 16.–18. sep­tem­­ber 2013 (foredragstitel: ‘Er hod gegeybm ales far de yi:dn. Zur Entstehung der präpo­sitionalen Dativmarkierung mit far im transkarpatischen Jiddisch’)

‘Variation within and across Jewish languages’, Universiteit Antwerpen, 26.–28. juni 2013 (foredragstitel: ‘How Yiddish is Haredi Satmar Yiddish?’)

‘The 44th Annual Conference of the Association for Jewish Studies’, Chicago, 16.–18. de­cem­ber 2012 (foredragstitel: ‘How Yiddish is Haredi Satmar Yiddish?’)

‘The 43rd Annual Conference of the Association for Jewish Studies’, Washington D.C., 18.–20. dec­em­­­ber 2011 (foredragstitel: ‘How Satmarish is Haredi Satmar Yiddish?’)

‘XIV. Symposium für Jiddische Studien in Deutschland’, Universität Trier, 19.–21. sep­tem­ber 2011 (foredragstitel: ‘Plagiat oder Bearbeitung? Linguistische Beobachtungen zur Ro­man­kunst ultraorthodoxer Juden in New York’)

‘SLK's lingvistiske forskergruppe’, Sandbjerg Slot, 10.–11. januar 2011 (foredragstitel (med Kathrine Thisted Petersen): ‘Det mere end antydes at vi har et ordstil­lings­problem. Kan det finitte verbum i dansk kompareres?’)

‘Internationale Vereinigung für Germanistik, XII. Kongress Vielheit und Einheit der Ger­ma­nistik weltweit’, Uniwersytet Warszawski, 30. juli – 7. august 2010 (foredragstitel: ‘Daytsh­­­merish toyg nit! Germanismen im Ostjiddischen von 1800 bis heute’)

‘Workshop on Clausal and Nominal Parallels’, Aarhus Universitet, 20.–21. november 2009 (fo­re­dragstitel: ‘The Present Participle in Written Eastern European Yiddish. Its Formation and Use’)

‘XII. Symposium für Jiddische Studien in Deutschland’, Universität Trier, 14.–16. septem­ber 2009 (foredragstitel: ‘Pronominale Referenz im ultraorthodoxen Jiddisch Sat­ma­rer Prä­gung’)

‘3. Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen’, Universität Zü­rich, 7.–9. september 2009 (foredragstitel: ‘Interferenz des Englischen auf das ultra­or­tho­doxe Jiddisch in New York’)

‘X. Symposium für Jiddische Studien in Deutschland’, Universität Trier, 8.–10. oktober 2007 (fo­­redragstitel: ‘Grammatische Unterschiede zwischen Standardjiddisch und moder­nem ultra­or­tho­doxem Jiddisch’)

‘Zweiter Internationaler Kongress für Dialektologie des Deut­­schen’, Wien, 20.–23. sep­tem­ber 2006 (foredragstitel: ‘Zur Wortstellung der ost­jid­di­schen Stan­dard­sprache’)

‘VII. Nordisches Germanistentreffen’, Riga, 7.–11. juni 2006 (foredragstitel: ‘Zur Wort­stel­lung der ostjiddischen Literatursprache’)

‘Internationale Vereinigung für Germanistik, XI. Kongress Germanistik im Konflikt der Kul­turen’, Paris-Sorbonne, 26. august – 3. september 2005 (foredragstitel: ‘Zur Sprache der jid­dischen Version der Schivche ha-Bescht (1815)’)

‘VII. Symposium für Jiddische Studien in Deutschland’, Heinrich-Heine-Universität, Düs­sel­­dorf, 4.–6. oktober 2004 (foredragstitel: ‘Zur topologischen Besetzung des zweiten Ver­bal­platzes bei den ostjiddischen Klassikern’)

‘International Program on Preservation of Weakest Minorities with Special Focus on Roma Issues’, Vilnius, 4.-6. december 2002 (foredragstitel: ‘Zur Wortstellung der ostjiddischen Li­te­ra­tur­sprache’)

‘V. Symposium für Jiddische Studien in Deutschland’, Heinrich-Heine-Universität, Düs­sel­­dorf, 23.–25. september 2002 (foredragstitel: ‘Zur Wortstellung der ostjiddischen Li­teratur­sprache’)

‘Einführungstagung der Alexander von Humboldt-Stiftung’, Universität Bonn, 25.–26. april 2002 (foredragstitel: ‘Die Wortstellung der ostjiddischen Literatursprache’)

‘IV. Symposium für Jiddische Studien in Deutschland’, Universität Trier, 10.–12. sep­tember 2001 (foredragstitel: ‘Das Ostjiddische im Sprachkontakt. Deutsch im Spannungs­feld zwi­schen Semi­tisch und Slavisch’)

‘III. Symposium für Jiddische Studien in Deutschland’, Heinrich-Heine-Universität Düs­sel­dorf, 28.–30. august 2000 (foredragstitel: ‘Zum relativen Anschluß im Ostjiddischen’)

‘V. Nordisches Germanistentreffen’, 1.–6. juni 1999, Reykjavík (foredragstitel: ‘Zum rela­tiven Anschluß mit der Relativpartikel vos im Ostjiddischen’)

‘31. Linguistisches Kolloquium’, 12.–14. september 1996, Bern (foredragstitel: ‘Zur Form­be­­schrei­bung in der Neubearbeitung des Deutschen Wörterbuches von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm’)

‘IX. Weltkongreß der Internationalen Vereinigung für Germanische Sprach- und Litera­tur­wissenschaft Alte Welten – neue Welten. Sprache und Literatur in Zeiten sozio­kul­­tureller Umbrüche’, 13.–19. august 1995, Vancouver, B.C., Canada (foredragstitel: ‘Zur Ge­ne­se des Niederländischen’)

‘29. Linguistisches Kolloquium’, 16. –18. august 1994, Århus (foredragstitel: ‘Methoden zur Be­stim­­mung genetischer Sprachverwandtschaft’)

‘Symposium for germanister fra Århus og Kiel på Sandbjerg Slot’, 12. – 14. maj 1994 (fore­drags­titel: ‘Metho­den zur Bestimmung genetischer Sprachverwandtschaft’)

‘Symposion på Aarhus Universitet om filmen Der ewige Jude’, 23. marts 1994 (foredrags­titel: ‘Et rids af de europæiske jøders historie’)

‘28. Linguistisches Kolloquium’, 8.–10. september 1993, Graz (foredragstitel: ‘Altnieder­deutsch: Nordseegermanisch oder Deutsch?’)

‘III. Nordisches Germanistentreffen’, 2.–5. juni 1993, Oslo (foredragstitel: ‘Zur Stellung des Alt­­säch­sischen im Rahmen der germanischen Sprachen’)

‘Symposium for germanister fra Århus og Kiel på Sandbjerg Slot’, 20.–22. maj 1993 (fore­dragstitel: ‘Zur Stellung des Altsächsischen im Rahmen der germanischen Sprachen’)

 

Inviterede foredrag

Gæsteforelæsning ved Lunds Universitet, 3. april 2016 (foredragstitel: 'Tsi hot yidish ibergelebt? Vegn der yidisher shprakh tsvishn khareydim in 20stn yorhundert')

‘Shared History of Jews and Germans in Eastern Europe’, Ludwig-Maxi­mili­ans-Uni­versität München, 22.–24. juni 2015 (foredragstitel: ‘Dos iz eyne vahre geshikhte. On the Germanization of Eastern Yiddish in the 19th and 20th Century’)

‘Deutscher Germanistentag 2013’, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 22.–25. sep­tem­ber 2013 (foredragstitel: ‘Germanismen im Ostjiddischen von 1800 bis heute’)

‘Yiddish Culture in the 20th Century’, Lunds Universitet, 28.–31. oktober 2012 (foredrags­titel: ‘Yiddish and English in Contact: The Case of Haredi Satmar Yiddish’)

‘4. Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen’, Chris­tian- Al­­brechts-Universität zu Kiel, 13.–15. september 2012 (foredragstitel: ‘Zur Entste­hung des charedischen Satmarer Jiddisch’)

‘Unity and Diversity in West Germanic and the Emergence of English, German, Frisian and Dutch’, Syddansk Universitet, 25.–26. august 2011 (foredragstitel: ‘Die Anfänge des Alt­säch­sischen’)

Gæsteforelæsning ved Philipps-Universität Marburg, 30. juni 2010 (foredragstitel: ‘Daytsh­­me­rish toyg nit! Ger­manis­men im Ostjiddischen von 1800 bis heute’)

‘Yiddish Language Structures’, Universität Regensburg, 30. november – 1. december 2009 (foredragstitel: ‘Zu Form und Gebrauch des Partizips Präsens in der Geschichte der ost­jid­di­schen Schriftsprache. Mit einem Ausblick auf das moderne ultraorthodoxe Jiddisch Sat­marer Prägung’)

‘Czernowitz Yiddish Language International Centenary Conference’, Tjernivtsi, Ukraine, 18.–22. august 2008 (foredragstitel: ‘Yidish in 21stn yorhundert: gramatishe untersheydn tsvishn klal-yidish un nyu-yorker khareydishn yidish’)

‘Morphologische Probleme in den Sprachen der Ostseeanrainer’, Alfried Krupp Wissen­schafts­kolleg, Greifswald, 14.–17. september 2005 (foredragstitel: ‘Zur Substantivflexion im Ost­jid­di­schen’)

‘Internationale Jiddischlehrerkonferenz’, Universität Potsdam, 9.–12. november 2004 (fo­re­­drags­titel: ‘Jiddisch im Rahmen eines Germanistikcurriculums. Gedanken und Erfah­rungen eines Aus­­lands­germanisten’)

Gæsteforelæsning ved Universität Trier, 29. januar 2003 (foredragstitel: ‘Wortstellung bei den ost­­jid­dischen Klas­si­kern’)

Gæsteforelæsning ved Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, 27. maj 2002 (foredrags­ti­tel: ‘Jid­­disch: Deutsch zwischen Slavisch und Semitisch’)

Gæsteforelæsning ved Universität Trier, 12. december 2001 (foredragstitel: ‘Das Ostjiddi­sche im Sprachkontakt. Deutsch im Spannungsfeld zwischen Semitisch und Slavisch’)

‘109. Jahresversammlung des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung’, 27.–30. maj 1996 i Magdeburg (foredragstitel: ‘Zur Stellung des Altsächsischen im Rahmen der germa­ni­­schen Sprachen’)

Gæsteforelæsning ved Aalborg Universitet, 13. april 1994 (fo­re­dragstitel: ‘Et rids af de euro­­pæiske jøders histo­rie’).