Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Steen Henrik Møller

Seniorforsker

Profile photoSteen Henrik Møller
Seniorforsker
Institut for Husdyrvidenskab - Epidemiologi og management
Blichers Allé 20
FS20, 3329
8830 Tjele
Danmark
E-mail: steenh.moller@anis.au.dk
Telefon: +4587157926
Web: http://pure.au.dk/portal/da/steenh.moller@anis.au.dk

Profil

Forskning i betydningen af indhusning (haller, bure, redekasser, vandingssystem mm.) og pasning (opsyn, fodring, håndtering, strøning mm) for sundhed, velfærd og produktion af mink (Neovison Vison). Som hjælp til minkavlere udvikles redskaber til styring af produktionen på kort og mellemlang sigt. Planlægning og styring af den daglige drift støttes gennem sammenstilling af forsøgsmæssig viden og praktiske erfaringer til farmmanagement-systemer med fokus på minkbesætningens sundhed, velfærd og produktion. Planlægning og styring af minkfarmen fra år til år, omfatter videnopbygning gennem farmforsøg, vurdering af produktionen og behovet for ændringer. Arbejder desuden med udvikling af metoder til vurdering af produktionsforholdenes betydning for minkenes sundhed og velfærd og anvendelse af disse metoder i produktionsstyringen. Resultatet stilles til rådighed for avlere, konsulenter, dyrlæger m.fl. i form af koncepter og redskaber til velfærdsvurdering, produktions-, og sundhedsstyring i specifikke produktionsperioder, eller hele den årlige produktionscyklus.

Er ansvarlig for udviklingen af WelFur-Mink protokollen, som er et system til vurdering af velfærd hos mink i praksis. Protokollen er udviklet efter principperne fra Welfare Quality (R) men med besøg i tre sæsoner for at vurdere velfærden de betydenede dele af den årlige procuktionscyklus. WelFur er under implementering på ca. 3000 minkfarme i Europa fra 2017 til 2019. Velfærdsvurderingen varetages  af uafhængige auditører fra et privat, uafhængigt certificeringsfirma, uddannet af WelFur forskere fra AU. 

H-index

Web of Science: 7
Google Scholar: 9
Scopus: 8

Uddannelse

1999: PhD in "Production management" from The Royal Veterinary and AgriculturalUniversity, Copenhagen, Dissertation: ’Management of mink production’.
1985: Cand. agro. in animal science from The Royal Veterinary and AgriculturalUniversity, Copenhagen

Erhvervserfaring

2013: Senior researcher at Science & Technology, Dept. of Animal Science.2005: Senior Scientist at the Danish Institute of Agricultural Sciences, Dept. of Animal Health, Welfare and Nutrition.1999: Senior Scientist at the Danish Institute of Agricultural Sciences, Dept. of Animal Health and Welfare.1995: Scientific assistant at the Danish Institute of Agricultural Sciences, Dept. of Animal Health and Welfare.1993: Scientific assistant at ’Statens Husdyrbrugsforsøg’, Dept. of Small Farm Animals.1985: Scientific assistant at ’Statens Husdyrbrugsforsøg’, Dept. of Fur Animals.

Efteruddannelse

1999: PhD course: "Assessing Farm Animal Welfare" 2 ECTS point, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki, 26-28 April.
1998: PhD course: "Software Construction in Java for Agricultural Applications" 6 ECTS point, DinaResearchSchool, Tune Landboskole, 17-28 August.
1997: PhD course: "Applied Statistics, Applied linear regression " 21 ECTS point, RVAU, Inst. For matematik og Fysik.
1996: PhD seminar "Parental Behaviour in Animals" 3 ECTS point. 6th Crane Seminar. 11-15 april, Skara. Sverige.
1996: PhD course: "Planning and Control of Animal Production at Farm Level" 6 ECTS point, Nordic Post-Graduate course, Tune Landboskole August 25 to September 6,.
1995: PhD course: Nordic Post-Graduate Course: "Analytical Epidemiology and Animal Science" 6 ECTS point, 12-21 juni, Uppsala, Sverige.
1994: PhD course: "Applied Statistics - Generaliserede modeller " 9 ECTS point, ABI, Forskningscenter Foulum.
1994: PhD course: "The Biological Clock - Seasonal and Diurnal Rhythms in Animals" Nordic Post-Graduate Course, 3 ECTS point, 10-17. september Skotland.

Kompetence

Præsident i bestyrelsen for for International Fur Animal Scientific Association.

Medlem af bestyrelsen af Pelsdyrafgiftsfonden
Pelsdyrkoordinator for AU, Husdyrvidenskab
Sekretær for Driftsudvalget for pelsdyr ved AU, Husdyrvidenskab