Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Steen Bille Jørgensen

Lektor

Curriculum Vitae

ANSÆTTELSE                                                              

Lektor ved Afdeling for Tysk og Romansk, Institut for Kommunikation og Kultur

1. oktober 2002, Adjunkt i Fransk Litteratur, Afdeling for Klassisk og Romansk - Institut for Sprog, litteratur og Kultur 

- 2012-2016, ansættelse som forskningsprogramleder - program: Modernitet og Kulturtransfer

 

1. oktober 2002 Adjunkt i Fransk Litteratur, Afdeling for Klassisk og Romansk - SLK, Aarhus Universitet

 

* 2008 Professeur invité, Centre RIRRA, Université Montpellier 3 - Paul Valéry

 

UDDANNELSE OG UNIVERSITETSGRADER

jan. 1999 Docteur d'Université, Etudes littéraires (Formation: "Texte, imaginaire, société"), bedømmelse: "très honorable avec félicitations", Université Paris 8

juni 1994 Diplôme d'Etudes approfondies, Etudes Littéraires (Formation: "Sémiologie du texte et de l'image"), Université Paris 7

1991 Cand. Mag. (Fransk og Filosofi), Københavns Universitet

1987-1989  Licence og Maîtrise, Lettres Modernes, Université Montpellier 3; Speciale om realismen i La Plaisanterie af Kundera og Blanche ou l'oubli af Aragon

 

  

DELTAGELSE I FORSKERNETVÆRK, BESTYRELSESARBEJDE M.M.

2015/feb. Ansvarshavende redaktør (litteratur), Revue Romane

2013/november Medlem af læserkomite. De frankfonone ambassadørers litterære pris

2012/juni Bestyrelsesmedlem, Foreningen Poesiens Hus

2011 Medlem af bestyrelsen for Professor Andreas Blinkenbergs Mindefond

2010 Stifter (s.m. Hans Peter Lund) af og formand for Dansk selskab for ny fransksproget litteratur / Société danoise de littérature contemporaine en langue francaise - SLC

2009 Dansk korrespondent ved Société d'Histoire Littéraire de la France 

2008 Bestyrelsesmedlem, Center for Verdenslitterære Studier, Aarhus Universitet

2006 Redaktionsmedlem, Revue Romane 

2004 Bestyrelsesmedlem(repræsentant for SLK), Akademiet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse, HF, Aarhus Universitet

2003- Medlem af styregruppen for litterære Ph.D.-kurser på nationalt niveau (Sandbjerg)

Medlem af nationalt Netværk for Klassicisme og Oplysningstid

1999-2002 Medlem af Romanist-forskerseminar (v. Docent, Dr. Phil. Hans Peter Lund, Københavns Universitet)

1998-2002 Medlem af l'Association Georges Perec, Paris

 

KOLLOKVIER OG UDGIVELSESARBEJDE M.M.

2015 Redaktør (s.m.  Mads Anders Baggesgaard), Verden på fransk – fransksproget litteratur i globaliseringens tidsalder, Aarhus Universitetsforlag, under udgivelse

2014 Arrangør af konferencen Cultural Transfer Reconsidered, AU

2013 Redaktør (s.m. Lisbeth Verstraete Hansen), Dialogues - Histoire, Littérature et Tranferts culturels, Museum Tusculanum Press, Kbh.

28. Aug. 2012 Arrangør af Réécritures contemporaines – soucis de la littérature, Colloque, Aarhus Universitet

06/ 2012 Gæsteredaktør, Passage no. 67 – temanummer om ”Ny litteratur på fransk”, AU

05/2012 Redaktør (s.m. Adam Ægidius) Fransk stilistik, Aarhus Universitetsforlag

04/2011 Arrangør af Avantgarde-teksten på scenen. Forestilling og seminar (Christian Prigent, Jean-Marc Bourg, m.fl.)

12/2010 Arrangør af Cinquante ans d'OuLiPo. OuLiPo-seminar i Poesiens Hus, København

5/2010 Arrangør af Lire le contemporain. Poétiques entre continuité et rupture; seminar om ny fransk litteratur (med deltagalese af Bruno Blanckeman, Yves Ravey, Christophe Claro m.fl.)

11/2008 (s.m. Sébastien Doubinsky) Arrangør af Littérature-monde ou littérature tout court?, internationalt kollokvium

11/2007 (s.m. Merete Birkelund) Arrangør af Littératures francaises en langue danoise, internationalt oversættelsesseminar

12/2006 Arrangør af La comédie de Molière. Les nuances d'un modèle, internationalt kollokvium, (Classicisme et Lumières-netværket) ved Aarhus Universitet

2005 Redaktør for udgivelsen af akterne fra Kollokviet Les Défis de l'œuvre

2005 Medansøger (s.m. Carsten Meiner, KU og Anne Sejten, RUC) midler til Forskningsnetværket Classicisme et Lumières

2004-2005 Initiativtager til og redaktør (s.m. Annelis Kuhlmann, Afd. For Dramaturgi, AU) for særnummer af Peripeti - Nyt fransk teater

2004 Arrangør af Les Défis de l'œuvre, internationalt, litterært kollokvium

Marts 2003 Redaktør for Prépublications, nr. 189, Carpe Diem-temanummer 

 

FAGLIGT UDVIKLINGSARBEJDE - UDDANNELSE OG FORSKERREKRUTTERING

Udvikling af uddannelser

2011- Hum-faget Den nye litteraturs former, udvikling og ledelse af et underviserteam (sp, ty, eng. Bra. Og it.)

2011- Hum-faget Litterær og kulturel oversættelse (s.m. Merete Birkelund)

2010- Tilvalgsuddannelsen Litterær og Kulturel oversættelse - Initiativtager (s.m. Merete Birkelund)

2007- KA-faget Litteraturfagenes didaktik; samarbejde med Inst. For Nordisk og DPU (har deltaget i seminarer og 2 undervisningsforløb)

2002- Initiativtager til og underviser ved en række tværfaglige KA-undervisningsforløb (om bl.a. ”Fantastisk litteratur”, ”Levende drama”; ”Krimioversættelser fra fransk”)

 

Ph.D vejledning

Hovedvejleder

- FKK-stipendiat Alexandre Planque Tafteberg, afhandling indleveret til bedømmelse (forår 2012)

- 4+4-stipendiat Lise Majgaard Mortensen, afhandling indleveres efterår 2012

- 4+4-stipendiat Louise Højgaard Marcussen, afhandling indleveres efterår 2013

 

Medvejleder

- Mads Anders Baggesgaard, "De franske og verden - Postglobale perspektiver på ny fransk litteratur"

 

Bedømmer (slutseminar ved Linné Universitet, Växjö, Sverige)

- Simon Hartling, "L’autorité dissimulée – l’autorité manifeste. L’écriture de la violence chez Yasmina Khadra"

 

FAGLIGE HVERV M.M.

02/2010- Afdelingsleder (Afd. For Fransk) / Franskfagets koordinator

2010- Correspondant, Société d'histoire littéraire de la France - SHLF, Frankrig

2007-2009 Leder af litterær forskergruppe og medlem af forskningsudvalg, SLK

2006-’11 Medlem af fagkyndigt ph.d.-udvalg, AÆF

  • 2009 Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques, Frankrig

 

FORSKNINGS-EVALUERINGER

2012 Agence nationale de la recherche (F)

2011 Det norske forskningsråd (N)

2010 REA, Storbritannien (GB)

 

FORELÆSNINGER OG FOREDRAG

Nov. 2012 ”Lire le monde avec le personnage perecequien” ; Le personnage et ses doubles, Colloque international organiseret af Luc Fraisse (Université de Strasbourg og SHLF)

Nov. 2011 Paper ved seminaret L'(auto)biographique, l’événementiel, l’histoire: entre factualité et fictionnalite ; Patrarca Institut - Universität zu Köln;  

Sept. 2011 "Georges Perec og romanen - Litteratur og leg", Forelæsning i programmet Danskernes Akademi - DR2

Apr. 2011 Samtaler med digteren Christian Prigent ved Aarhus Universitet og Poesiens Hus, København

Jan. 2011 "Oversættelsens lyksaligheder - Litterær og kulturel oversættelse"; plenarforelæsning i forbindelse med SLK-gymnasielærerdag

Dec. 2010 "Pastiche et poétique de l'oeuvre. Stratégies de réécritures contemporaines"; paper, Le pastiche dans tous ses états - Colloque annuel de la SHLF

Nov. 2010 "La place de l'adverbe dans (la lecture de) l'oeuvre littéraire; paper, 29e rencontres linguistiques du pays rhénan, Université de Strasbourg

Maj 2010 «Conceptualisations du roman et appropriation du réel chez Georges Perec», Colloque International: Ouvroir de Littérature Potentielle, Université Paris 4, La Sorbonne et Université de Metz

Nov. 2009 « Oversættelse og poetik »; Seminar organiseret af Afdeling for Klassisk Filologi, Aarhus Universitet

Juni 2009 « Aspects littéraires de la mondialisation », Colloque, La mondialisation des cultures arrangeret af Jacob Dahl Rendtorff og Peter Kemp, Klarskovgaard, Danemark

Maj 2009 « Nouveaux Réalismes », Internationalt Seminar, Literature in context arrangeret af l'Association internationale de Littérature comparée, Aarhus Universitet

Feb. 2009 « L'idée du roman, le lecteur à l'épreuve », University of Oxford, Post-graduate seminar ved Michael Sheringham

2008 « Vie de chien, paroles d'hommes. Considérations sur le théâtre contemporain en France », Congrès des Romanistes Scandinaves, Tampéré, Finlande

April 2007 "Med krop og sjæl. Fantasmagori og trivialitet i fransk neo-polar". Konferencebidrag ved Litteraturen netop nu, Københavns Universitet

Februar 2006 "Fragilité du couple, force des mots. Le théâtre littéraire de Peer Hultberg", Konferencebidrag ved Je t'aime, je te hais. Le théâtre du couple au XX'ème siècle, Université Montpellier 3

August 2005, "Nuances de la comédie. Le modèle de Molière et son actualisation", Romanistkongressen, Roskilde og Københavns Universiteter

November 2004, "Effet d'œuvre et blancs de lecture", Paper ved Les Défis de l'œuvre, Aarhus Universitet

Maj 2004"Poétique du ready-made et ironie dans La Vie mode d'emploi", Paper v. Internationalt Kollokvium (om emnet Georges Perec: Imagination et créativité), Universitet Babes-Bolyai, Cluj (Rumænien)

Marts 2004 "Molières poetik. Komediens nuancer", Paper v. seminar, Classicisme et Lumières-netværket

Marts 2004 "Le français, langue de culture (da. "Fransk som kultursprog")" Forelæsning ved konferencen Sprog uden grænser, Institut for Sprog, Litteratur og Kultur, Aarhus Universitet

November 2003 "The puzzled reader. Textual construction and Labyrinths in Perec's Life a User's Manual", Forelæsning v. Borges-Centret, Romansk Institut, AU

September 2003 Ordstyrer ved Sprog- og Kulturnetværkets 2. landsmøde

2002 "Amour, mourir... humour. Carpe Diem chez Queneau", paper i Carpe Diem-seminar, Institut for Romansk og Oldtids- og Middelalderforskning, Aarhus Universitet

2002 "Perec og nationen" Forelæsning ved Romansk seminar, Københavns Universitet

2001 "Jeu, pauses et intensité" paper ved Internationalt Kollokvium om temaet "Jeu, enjeu, double jeu" ved Universitetet i Pécs, Ungarn

2001 "Perec et le roman policier" Forelæsning for Ph.D.-studerende ved Institut for Litteraturvidenskab, Universitetet i Pécs, Ungarn

2000 "Formalisme et engagement littéraire dans l'œuvre de Perec", Paper v. Internationalt Perec-kollokvium, Université de Nancy II, Frankrig

Juni 2000  "Lectures sans repos de La Vie mode d'emploi", Forelæsning ved Association Georges Perec

1998 "Figurens kraft i Livet en brugsanvisning", Paper v. Konference om "Metaforer i kultur og samfund" (som medlem af nationalt netværk for metaforer), KU

1994 Foredrag om Karen Blixen ved Médiathèque de la ville de Nancy.

1993 Foredrag om "Rum i litteratur og filosofi", Mousehouse-multimedieuddannelse, Århus.

1993 Foredrag om "Det post-moderne" ved Holbæk Kunsthøjskole.

 

ÆRESHVERV M.M.

2010 Correspondant à la Société d'histoire littéraire de la France - SHLF, Frankrig

2009 Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques, Frankrig

 

AKADEMISK OG SPROGLIGT-LITTERÆRT ARBEJDE

2005-2011 Arrangør af en række seminarer og forfatterarrangementer ved Aarhus Universitet; i samarbejde med L'Institut francais, København

1997-2002   

Ekstern lektor  ved Romansk Institut, Københavns Universitet

1999-2000   

Anmeldelser i radioprogrammet Alfabet, DR P1

1999-2000   

Forfatter og konsulent på GADs Udenlandske Forfatterleksikon

1998-1999   

Forfatter på ordbogsprojekt (dansk-fransk) ved forlaget Munksgaard

1998-1999   

Konsulent på oversættelsen af La Vie mode d'emploi ved forlaget Rosinante

1993-96       

Dansk lektor (undervisning i sprog og kultur samt foredragsvirksomhed) ved Université Nancy 2

1991-1993

Årsvikar i Fransk og Filosofi ved Østre Borgerdydskole og Akademisk Studenterkursus

* 1997 Modtager af Caïx-legatet.

 

OVERSÆTTELSESARBEJDE

Litteraturteori og essays:

Derrida, Jacques, "To ord til Joyce" in: Passage, 33-1999

Edeline, Francis, "Metaforen som isotopisk mediator" in Krogh-Hansen og Holmgaard, Billedsprog, 1997

Lanoy, Denis, "Den yderste dags dekalog" er ikke et katalog". in: Peripeti - Særnummer om Nyt fransk teater, 2005

Laurent Jenny, "Om stil som praksis" in: Fransk stilistik, serien Moderne Litteraturteori, 2012

Pavis, Patrice, "Iscenesættelsen af samtidige stykker". in: Peripeti - Særnummer om Nyt fransk teater, 2005

Samtale med forfatteren Emmanuel Darley. in: Peripeti - Særnummer om Nyt fransk teater, 2005

 

Litterære tekster:

- Victor Hugo, Til mine oder (fra Odes et ballades) in: Høiris og Ledet, Romantikkens verden, Aarhus Universitetsforlag, 2008

- Jacques Roubaud, uddrag fra Dire la poésie til Bogobjekt - udgivet i forbindelse med "Verbale Pupiller - festival for ny poesi", Aarhus, 2007

 

Arbejdsoversættelser

- Eugène Durifs stykke Deux temps, trois mouvements i forbindelse med workshop om Politisk drama (tysk, fransk og dansk), Laboratoriet – Entrescenen, 2006

- Marcel Mariën's L'Espace picturale (Det pikturale rum); til undervisningsbrug i forbindelse med tværfagligt forløb om "Fantastisk litteratur" ved Romansk Institut, 2005

 

ANDET

2003 Konsulent på Georges Perec: Entretiens et conférences, Joseph K. Editions, udg. af Mireille Ribière

2003 Konsulent på Standart, marts 2003 (Standin; tillæg om fransk litteratur)

Curriculum Vitae