Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sonja Graugaard

Institutsekretær

Profile photo

Sonja Graugaard

Institutsekretær

  • Institut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Flakkebjerg
Postaddresse:
Forsøgsvej 1
7610, A110
4200
Slagelse
Danmark

E-mail: sonja.graugaard@agro.au.dk

Mobil: +4522283307

Telefon: +4587158185

Curriculum Vitae

 

Uddannelse

Erhvervssproglig korrespondent
1984 - Handelshøjskolen i Slagelse

Arkitektskolen i Aarhus
1978-1982

Nysproglig student
1976 - Aarhus Katedralskole

Realeksamen
1973 - Hammel Realskole

 

Erhvervserfaring

Chefsekretær
1997 - nu Danmarks JordbrugsForskning nu Aarhus Universitet

Kontorleder
1989-1997 Planteværnscentret, Fødevareministeriet

Advokatsekretær
1988-1989 Advokat Lars Flyvholm

Sekretær
1987-1988 SiDs Informationsafdeling

Barselsorlov
1986

Barselsvikar
1984-1985 Danapak, Slagelse

Freelance oversætter af brochurer etc.
1984-1986 Fænø Staldinventar, Langaa

 

Specialer

Superbruger i Word

 

Efteruddannelse

Indkøbslederkursus, opgradering, gatetrade.net
2008

InDesign
2007 Medieskolerne Viborg

DOC2000-kursus
2004 DJF Foulum

Database, Access 2000
2003 Slagelse Handelsskole

Indkøbslederkursus
2002 gatetrade.net

Word 97, Makro
2002 Høje Taastrup Dataskole

Word, udvidet
2000 Slagelse Handelsskole

PC-brugerkursus, Windows 95, Word 7.0 & Excel 7.0
1997 Høje Taastrup Dataskole

§9 Kursus
1997

Udvidet tekstbehandling, Word Perfect
1989 Høje Taastrup Dataskole

 

Netværk

Medlem af Plantekongres-sekretariatet

Medlem af SAFE - ERFA-gruppe

Medlem af ERFA-gruppe for rejsebookereSuppleant for LAMU/administration