Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sofie Kaas Ovesen

Ph.d.-studerende

Sofie Kaas Ovesen

Profil

PhD-projekt: Insektprotein som en ny og alternative proteinkilde – belysning og optimering af ernæringsmæssig værdi.

Universitet: Aarhus Universitet

Institut: Institut for fødevarer

Vejleder: Hanne Christine S. Bertram, Professor

Medvejleder: Mette Hansen, Lektor, Institut for Folkesundhed, sektion for Idræt

Projektperiode: 01.10.18 -30.09.21

Kandidatgrad: Molekylær Medicin, Aarhus Universitet

 

BAGGRUND

Insekter kan ses som en lovende proteinkilde til human ernæring. Imidlertid er vores viden om insektproteins biotilgængelighed og unikke egenskaber endnu ret begrænset.

 

FORMÅL

At belyse den ernæringsmæssige værdi af insektprotein.

 

FORSKNINGEN I HOVEDTRÆK

  • At belyse, hvordan karakteristika og ernæringsværdi af insektprotein kan moduleres igennem forskellige processeringsstrategier.
  • At belyse ernæringsværdien af forskellige insektkilder.

Dette vil blive gjort ved hjælp af følgende aktiviteter:

  • Laboratoriebasserede studier, ved brug af forskellige ekstrationsteknikker og forskellig enzymatisk processering.
  • Metabolomics-basseret profilering af prøver fra både humane og animalske interventionsstudier for en komplet profilering af relevante metabolitter samt eksogene og endogene biomarkører associerede med indtag af insektprotein.

 

SAMARBEJDSPARTNERE
Technologisk konsulent Lars Henrik Lau Heckmann, Dansk teknologisk institut (DTI)
Jan Værum Nørgaard, Department of Animal Science (AU)

ID: 133188182