Aarhus Universitets segl

Søren O. Petersen

Professor

Søren O Petersen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

- C/N-turnover, mikrobiel dynamik og udledning af drivhusgasser i forb. med opbevaring, behandling og udnyttelse af husdyrgødning og organisk affald

  • processer i gyllelagres flydelag
  • mikrobiel dynamik i urinpletter 
  • opgørelse af N2O- og CH4-emissioner 
  • recirkulering af organisk affald 

- Mikrobiel økologi i dyrkningsjorden, herunder betydning af jordfysiske forhold (tekstur, struktur, vandindhold) for mikrobielle aktiviteter

  • effekter af reduceret jordbearbejdning
  • sædskiftets betydning for C/N-omsætning og N-tab  

- Membranlipiders rolle i regulering af stress

  • Tørke- og kuldetolerance hos invertebrater
  • Økotoksikologiske effekter  

Professionelle hverv:

Associate Chief Editor, Soil Biology and Biochemistry (2016- )

Associate Editor, Journal of Environmental Quality (2010-2015)
Subject Editor, Soil Biology & Biochemistry (2010-2015)

Vis alle (345) »

Vis alle (12) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 31863752