Juridisk Institut

Søren Højgaard Mørup

Professor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2006Dr. jur., Aarhus Universitet
2000Advokat
1997Cand. jur., Aarhus Universitet
1995Bac. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2010-Professor i offentlig ret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2007-2010Professor i fast ejendoms retsforhold, Aalborg Universitet
2005-2007Lektor i skatteret, Aarhus Universitet
2001-2004Kandidatstipendiat og forskningsadjunkt, Aarhus Universitet

 

Erhvervserfaring

2008-Selvstændig advokat
2005Kst. landsdommer, Vestre Landsret
2000-2001Fuldmægtig i Justitsministeriet (Civilretsdirektoratet)
1997-2000Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

 

Administrativ erfaring

2014-Formand for ph.d.-programudvalget, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
 

Forskningsområder

Offentlig ret, især
  • almindelig forvaltningsret
  • kommunalret og offentlig ansættelsesret
  • ekspropriation
  • miljøret og fast ejendoms retsforhold i øvrigt
  • offentligt erstatningsansvar.

 

Undervisningsområder

  • Forvaltningsret

 

Priser, bevillinger m.m.

2018Jorcks Fonds Forskningspris

 

Diverse

2019-Formand i Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark (næstformand 2011-2019)
2019-Formand for Overtaksationskommissionen for Aarhus og Holstebro
2018-2019Medlem af Procesbevillingsnævnet (arbejdende suppleant i 2017)
2018-Formand for Taksationskommissionen for Nord- og Midtjylland
2017-Medlem af undersøgelseskommissionen om SKAT
2016-Formand for Foreningen for Arealer og Rettigheder i Danmark
2016-2017Medlem af Ekspertudvalget til evaluering af postlisteforsøg
2015-2016Medlem af Udvalget om indsatsen over for rockerborge
2014-2015Medlem af Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger
2011-Formand for bestyrelsen af Axel H's Rejselegat
2009-Formand for Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg
2009-2017Formand for Taksationsmyndigheden i henhold til loven om vedvarende energi

 

Publikationer

The Protection of Legitimate Expectations under Administrative Law in Denmark

Mørup, S. H., mar. 2020, The Protection of Legitimate Expectations in Administrative Law. Sperr, A. K. & Hohenlohe-Oehringen, D. (red.). Oxford: Bloomsbury Academic

Der er behov for en lov om offentligt ansattes ytringsfrihed

Mørup, S. H. & Jensen, M. H., 13 feb. 2019, I : Jyllands-Posten.

Pas på med automatisk sagsbehandling. Det sætter retssikkerheden under pres: Al lovgivning skal fremover muliggøre automatisk sagsbehandling. Det rejser spørgsmål om borgernes og virksomhedernes retssikkerhed i forvaltningsprocessen.

Mørup, S. H., 28 jan. 2019, I : Berlingske Tidende. s. 24

Ekspropriation i praksis

Mølbeck, H., Flensborg, J. & Mørup, S. H., 2019, 2. udg. København: Djøf Forlag. 568 s.

Fastsættelse af ekspropriationserstatning - med eller uden moms?

Mørup, S. H., 2019, I : Ugeskrift for Retsvæsen. 2019, s. 157-167 11 s., U.2019.B.157.

Forvaltningsret - sagsbehandling

Revsbech, K., Nørgaard, C. A., Garde, J. & Mørup, S. H., 2019, 8. udg. Djøf Forlag. 415 s.

Andre almindelige grundsætninger om afgørelsers indhold

Mørup, S. H., 2018, Forvaltningsret. Fenger, N. (red.). Djøf Forlag, s. 355-380 26 s.

Legalitetsprincippet og grundsætningen om saglig forvaltning

Mørup, S. H., 2018, Forvaltningsret. Fenger, N. (red.). Djøf Forlag, s. 299-353 55 s.

Anmeldelse af Azad Taheri Abkenar: Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører

Mørup, S. H., 2017, I : Ugeskrift for Retsvaesen. 2017, s. 445-446 2 s., U.2017B.445/1.

Berettigede forventninger og offentligretligt erstatningsansvar

Mørup, S. H., 2017, Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Pagh, P., Mørup, S. H. & Fenger, N. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 79-124 46 s.

Erstatningsansvar vedrørende det offentliges serviceniveau

Madsen, H. B. & Mørup, S. H., 2017, Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Pagh, P., Mørup, S. H. & Fenger, N. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 179-198 20 s.

Offentlige myndigheders erstatningsansvar

Pagh, P. (red.), Mørup, S. H. (red.) & Fenger, N. (red.), 2017, Kbh.: Djøf Forlag. 390 s.

Offentlige myndigheders erstatningsansvar som juridisk disciplin

Pagh, P. & Mørup, S. H., 2017, Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Pagh, P., Mørup, S. H. & Fenger, N. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 23-34 12 s.

Offentlige myndigheders erstatningsansvar: – introduktion og indhold

Pagh, P., Mørup, S. H. & Fenger, N., 2017, Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Pagh, P., Mørup, S. H. & Fenger, N. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 15-22 8 s.

The Principle of Effective Legal Protection in Danish Administrative Law

Mørup, S. H., 2017, The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law: A European perspective. Szente, Z. & Lachmayer, K. (red.). Routledge

Anmeldelse af Bent Ole Gram Mortensen, Rikke Gottrup, Carina Risvig Hamer, Bassah Khalaf og Hanne Marie Motzfeldt: Erhvervsforvaltningsret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016

Mørup, S. H., 2016, I : Ugeskrift for Retsvæsen. s. 154-155

Anmeldelse af Nick Storm Stausholm: Skøn under regel. Karnov Group, 2015

Mørup, S. H., 2016, I : Ugeskrift for Retsvaesen. s. 126-127 1 s., U.2016B.126.

Festskrift til Jens Peter Christensen

Dahl, B. (red.), Jensen, M. H. (red.) & Mørup, S. H. (red.), 2016, Kbh.: Djøf Forlag. 897 s.

Forvaltningens virksomhed

Revsbech, K. & Mørup, S. H., 2016, Forvaltningsret: Almindelige emner. 6 udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 77-106 30 s.

Forvaltningsret: Almindelige emner

Revsbech, K., Garde, J., Jensen, J. A., Jensen, O. B. F., Madsen, H. B. & Mørup, S. H., 2016, 6 udg. Kbh.: Djøf Forlag. 657 s.

Nogle præciserende bemærkninger om naborettens samspil med offentlig ret

Mørup, S. H., 2016, I : Ugeskrift for Retsvaesen. s. 210-212 3 s., U.2016B.210.

Offentligretligt erstatningsansvar

Jensen, O. B. F. & Mørup, S. H., 2016, Forvaltningsret: Almindelige emner. 6 udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 561-617 57 s.

Retlige krav til det offentliges serviceniveau

Madsen, H. B. & Mørup, S. H., 2016, Festskrift til Jens Peter Christensen. Dahl, B., Hansen Jensen, M. & S. H. M. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 433-455 20 s.

Tilbagekaldelse og ændring af forvaltningsafgørelser

Revsbech, K. & Mørup, S. H., 2016, Forvaltningsret: Almindelige emner. 6 udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 517-560 44 s.

Om naborettens samspil med den offentlige ret

Mørup, S. H., 20 nov. 2015, I : Ugeskrift for Retsvæsen. s. 439-450 11 s., U.2015B.439.

Lov om offentlige veje

Mørup, S. H. & Lilholt, P., 2015, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Forvaltningens brug og misbrug af pressen

Mørup, S. H., Fenger, N. & Bønsing, S., 2014, Forvaltning og retssikkerhed: Festskrift til Steen Rønsholdt. Blume, P. & Henrichsen, C. (red.). København: Djøf Forlag, s. 269-296 28 s.

Den nye offentlighedslov er slet ikke så ringe endda

Fenger, N. & Mørup, S. H., 8 maj 2013, I : Politiken.

Må en minister blande sig?

Mørup, S. H., 15 jan. 2013, I : Jyllands-Posten.

Forventningsprincippet, EMK og offentlige myndigheders erstatningsansvar

Mørup, S. H., 2013, I : Juristen. s. 136-146 11 s.

Ekspropriation til private formål

Mørup, S. H., 22 mar. 2012, I : Jyllands-Posten.

Overtagelsespligt efter planlovens § 47 a ved overførsel af ejendomme fra landzone

Mørup, S. H., mar. 2012, I : Tidsskrift for Landbrugsret. 2012, 1, s. 4-10 7 s.

God forvaltningsskik og gældende ret

Mørup, S. H., 2012, Forvaltningsloven 25 år. Bülow, J-C., Møller, J., Olsen, J. & Rønsholdt, S. (red.). København: Djøf Forlag, s. 205-237 33 s.

Håndhævelse på miljørettens område: Om betydningen af lang tids forløb, passivitet og berettigede forventninger

Mørup, S. H., 2012, I : Juristen. 3, s. 149-158

Ny ombudsmand, nye tider?

Mørup, S. H., 15 dec. 2011, I : Jyllands-Posten. s. 24, debat 1 s.

Om beskyttelsen af hjemmet i grundloven og EMK

Mørup, S. H., 5 nov. 2011, I : Ugeskrift for Retsvæsen. 145:2011, 44, s. B 328-331 4 s.

To højesteretsdomme om gæsteprincippet

Mørup, S. H., jun. 2011, I : Aspect. 2011, 6, s. 34-35 2 s.

Ekspropriationserstatning og råstofforekomster

Mørup, S. H., 2011, I : Ugeskrift for Retsvæsen. 145:2011, s. B 195-204 10 s.

Forventningsprincippet i skatteretten

Mørup, S. H., 2011, Festskrift til Jan Pedersen. Kerzel, M. (red.). København: Djøf Forlag, s. 345-357 13 s.

Magt og menneskeret

Mørup, S. H., 9 aug. 2010, I : Jyllands-Posten. s. 1. sektion, 17

Gæsteprincippet

Mørup, S. H., 2010, I : Tidsskrift for Landbrugsret. 3, s. 139-146 8 s.

Myndighedsfuldmagten?

Mørup, S. H., 2010, I : Ugeskrift for Retsvæsen. 25, s. afdeling B 240-243 4 s.

New rules on compensation to neighbours to windmills

Mørup, S. H., 2010. 11 s.