Juridisk Institut

Søren Højgaard Mørup

Professor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2006Dr. jur., Aarhus Universitet
2000Advokat
1997Cand. jur., Aarhus Universitet
1995Bac. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2010-Professor i offentlig ret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet (p.t. orlov)
2007-2010Professor i fast ejendoms retsforhold, Aalborg Universitet
2005-2007Lektor i skatteret, Aarhus Universitet
2001-2004Kandidatstipendiat og forskningsadjunkt, Aarhus Universitet

 

Erhvervserfaring

2008-2020Selvstændig advokat
2005Kst. landsdommer, Vestre Landsret
2000-2001Fuldmægtig i Justitsministeriet (Civilretsdirektoratet)
1997-2000Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

 

Administrativ erfaring

2014-Formand for ph.d.-programudvalget, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
 

Forskningsområder

Offentlig ret, især
  • almindelig forvaltningsret
  • kommunalret og offentlig ansættelsesret
  • ekspropriation
  • miljøret og fast ejendoms retsforhold i øvrigt
  • offentligt erstatningsansvar.

 

Undervisningsområder

  • Forvaltningsret

 

Priser, bevillinger m.m.

2018Jorcks Fonds Forskningspris

 

Diverse

2019-Formand i Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark (næstformand 2011-2019)
2019-Formand for Overtaksationskommissionen for Aarhus og Holstebro
2018-2019Medlem af Procesbevillingsnævnet (arbejdende suppleant i 2017)
2018-Formand for Taksationskommissionen for Nord- og Midtjylland
2017-Medlem af undersøgelseskommissionen om SKAT
2016-Formand for Foreningen for Arealer og Rettigheder i Danmark
2016-2017Medlem af Ekspertudvalget til evaluering af postlisteforsøg
2015-2016Medlem af Udvalget om indsatsen over for rockerborge
2014-2015Medlem af Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger
2011-Formand for bestyrelsen af Axel H's Rejselegat
2009-Formand for Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg
2009-2017Formand for Taksationsmyndigheden i henhold til loven om vedvarende energi

 

Publikationer

Nyere ombudsmandspraksis om anstaltsforhold som hjemmel

Halleskov, L. & Mørup, S. H., sep. 2021, I: Ugeskrift for Retsvæsen. U2021B.231.

The Protection of Legitimate Expectations under Administrative Law in Denmark

Mørup, S. H., aug. 2021, The Protection of Legitimate Expectations in Administrative Law. Sperr, A. K. & Hohenlohe-Oehringen, D. (red.). Oxford: Bloomsbury Academic

Boganmeldelse: Tilsyn og kontrol - hvor langt rækker forpligtelsen?

Mørup, S. H., 2020, I: Ugeskrift for Retsvæsen. s. 21 1 s., U.2020B.21/1.

Festskrift til Karsten Revsbech

Jensen, M. H. (red.), Madsen, H. B. (red.) & Mørup, S. H. (red.), 2020, København: Djøf Forlag. 654 s.

Når adressaten ikke er part i retssager mod det offentlige - et retssikkerhedsmæssigt problem?

Jensen, O. B. F. & Mørup, S. H., 2020, Festskrift til Karsten Revsbech. Hansen Jensen, M., Madsen, H. B. & Mørup, S. H. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 391-412 22 s.

Der er behov for en lov om offentligt ansattes ytringsfrihed

Mørup, S. H. & Jensen, M. H., 13 feb. 2019, I: Jyllands-Posten.

Pas på med automatisk sagsbehandling. Det sætter retssikkerheden under pres: Al lovgivning skal fremover muliggøre automatisk sagsbehandling. Det rejser spørgsmål om borgernes og virksomhedernes retssikkerhed i forvaltningsprocessen.

Mørup, S. H., 28 jan. 2019, I: Berlingske Tidende. s. 24

Ekspropriation i praksis

Mølbeck, H., Flensborg, J. & Mørup, S. H., 2019, 2. udg. København: Djøf Forlag. 568 s.

Fastsættelse af ekspropriationserstatning - med eller uden moms?

Mørup, S. H., 2019, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 2019, s. 157-167 11 s., U.2019.B.157.

Forvaltningsret - sagsbehandling

Revsbech, K., Nørgaard, C. A., Garde, J. & Mørup, S. H., 2019, 8. udg. Djøf Forlag. 415 s.

Andre almindelige grundsætninger om afgørelsers indhold

Mørup, S. H., 2018, Forvaltningsret. Fenger, N. (red.). Djøf Forlag, s. 355-380 26 s.

Legalitetsprincippet og grundsætningen om saglig forvaltning

Mørup, S. H., 2018, Forvaltningsret. Fenger, N. (red.). Djøf Forlag, s. 299-353 55 s.

Anmeldelse af Azad Taheri Abkenar: Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører

Mørup, S. H., 2017, I: Ugeskrift for Retsvaesen. 2017, s. 445-446 2 s., U.2017B.445/1.

Berettigede forventninger og offentligretligt erstatningsansvar

Mørup, S. H., 2017, Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Pagh, P., Mørup, S. H. & Fenger, N. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 79-124 46 s.

Erstatningsansvar vedrørende det offentliges serviceniveau

Madsen, H. B. & Mørup, S. H., 2017, Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Pagh, P., Mørup, S. H. & Fenger, N. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 179-198 20 s.

Offentlige myndigheders erstatningsansvar

Pagh, P. (red.), Mørup, S. H. (red.) & Fenger, N. (red.), 2017, Kbh.: Djøf Forlag. 390 s.

Offentlige myndigheders erstatningsansvar som juridisk disciplin

Pagh, P. & Mørup, S. H., 2017, Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Pagh, P., Mørup, S. H. & Fenger, N. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 23-34 12 s.

Offentlige myndigheders erstatningsansvar: – introduktion og indhold

Pagh, P., Mørup, S. H. & Fenger, N., 2017, Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Pagh, P., Mørup, S. H. & Fenger, N. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 15-22 8 s.

The Principle of Effective Legal Protection in Danish Administrative Law

Mørup, S. H., 2017, The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law: A European perspective. Szente, Z. & Lachmayer, K. (red.). Routledge

Anmeldelse af Bent Ole Gram Mortensen, Rikke Gottrup, Carina Risvig Hamer, Bassah Khalaf og Hanne Marie Motzfeldt: Erhvervsforvaltningsret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016

Mørup, S. H., 2016, I: Ugeskrift for Retsvæsen. s. 154-155

Anmeldelse af Nick Storm Stausholm: Skøn under regel. Karnov Group, 2015

Mørup, S. H., 2016, I: Ugeskrift for Retsvaesen. s. 126-127 1 s., U.2016B.126.

Festskrift til Jens Peter Christensen

Dahl, B. (red.), Jensen, M. H. (red.) & Mørup, S. H. (red.), 2016, Kbh.: Djøf Forlag. 897 s.

Forvaltningens virksomhed

Revsbech, K. & Mørup, S. H., 2016, Forvaltningsret: Almindelige emner. 6 udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 77-106 30 s.

Forvaltningsret: Almindelige emner

Revsbech, K., Garde, J., Jensen, J. A., Jensen, O. B. F., Madsen, H. B. & Mørup, S. H., 2016, 6 udg. Kbh.: Djøf Forlag. 657 s.

Nogle præciserende bemærkninger om naborettens samspil med offentlig ret

Mørup, S. H., 2016, I: Ugeskrift for Retsvaesen. s. 210-212 3 s., U.2016B.210.

Offentligretligt erstatningsansvar

Jensen, O. B. F. & Mørup, S. H., 2016, Forvaltningsret: Almindelige emner. 6 udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 561-617 57 s.

Retlige krav til det offentliges serviceniveau

Madsen, H. B. & Mørup, S. H., 2016, Festskrift til Jens Peter Christensen. Dahl, B., Hansen Jensen, M. & S. H. M. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 433-455 20 s.

Tilbagekaldelse og ændring af forvaltningsafgørelser

Revsbech, K. & Mørup, S. H., 2016, Forvaltningsret: Almindelige emner. 6 udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 517-560 44 s.

Om naborettens samspil med den offentlige ret

Mørup, S. H., 20 nov. 2015, I: Ugeskrift for Retsvæsen. s. 439-450 11 s., U.2015B.439.

Lov om offentlige veje

Mørup, S. H. & Lilholt, P., 2015, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Forvaltningens brug og misbrug af pressen

Mørup, S. H., Fenger, N. & Bønsing, S., 2014, Forvaltning og retssikkerhed: Festskrift til Steen Rønsholdt. Blume, P. & Henrichsen, C. (red.). København: Djøf Forlag, s. 269-296 28 s.

Den nye offentlighedslov er slet ikke så ringe endda

Fenger, N. & Mørup, S. H., 8 maj 2013, I: Politiken.

Må en minister blande sig?

Mørup, S. H., 15 jan. 2013, I: Jyllands-Posten.

Forventningsprincippet, EMK og offentlige myndigheders erstatningsansvar

Mørup, S. H., 2013, I: Juristen. s. 136-146 11 s.

Ekspropriation til private formål

Mørup, S. H., 22 mar. 2012, I: Jyllands-Posten.

Overtagelsespligt efter planlovens § 47 a ved overførsel af ejendomme fra landzone

Mørup, S. H., mar. 2012, I: Tidsskrift for Landbrugsret. 2012, 1, s. 4-10 7 s.

God forvaltningsskik og gældende ret

Mørup, S. H., 2012, Forvaltningsloven 25 år. Bülow, J-C., Møller, J., Olsen, J. & Rønsholdt, S. (red.). København: Djøf Forlag, s. 205-237 33 s.

Håndhævelse på miljørettens område: Om betydningen af lang tids forløb, passivitet og berettigede forventninger

Mørup, S. H., 2012, I: Juristen. 3, s. 149-158

Ny ombudsmand, nye tider?

Mørup, S. H., 15 dec. 2011, I: Jyllands-Posten. s. 24, debat 1 s.

Om beskyttelsen af hjemmet i grundloven og EMK

Mørup, S. H., 5 nov. 2011, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 145:2011, 44, s. B 328-331 4 s.

To højesteretsdomme om gæsteprincippet

Mørup, S. H., jun. 2011, I: Aspect. 2011, 6, s. 34-35 2 s.

Ekspropriationserstatning og råstofforekomster

Mørup, S. H., 2011, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 145:2011, s. B 195-204 10 s.

Forventningsprincippet i skatteretten

Mørup, S. H., 2011, Festskrift til Jan Pedersen. Kerzel, M. (red.). København: Djøf Forlag, s. 345-357 13 s.

Magt og menneskeret

Mørup, S. H., 9 aug. 2010, I: Jyllands-Posten. s. 1. sektion, 17

Gæsteprincippet

Mørup, S. H., 2010, I: Tidsskrift for Landbrugsret. 3, s. 139-146 8 s.

Myndighedsfuldmagten?

Mørup, S. H., 2010, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 25, s. afdeling B 240-243 4 s.

New rules on compensation to neighbours to windmills

Mørup, S. H., 2010. 11 s.