Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Søren Bitsch Christensen

Adjungeret lektor

Curriculum Vitae

Søren Bitsch Christensen

PR 1. AUGUST STADSARKIVAR I AARHUS. KONTAKT: SBCH@AARHUS.DK OG TLF. 41856508

Curriculum Vitae

Uddannelse og ansættelser

 

1992-95         Studentermedhjælper, Erhvervsarkivet

1993-96         Projektmedarbejder ved projekt Købmandsgården med tilknytning til Økomuseum Samsø

1995              Studentermedhjælper, Århus Bymuseum

1995              Cand.phil., Historisk Institut, Aarhus Universitet

1995-96         Arkivar, Erhvervarkivet

1995-96         Undervisningsassistent, Historisk Institut, Aarhus Universitet

1996-2000      Ph.d.-studerende, Historisk Afdeling, Aarhus Universitet, finansieret af Statens Humanistiske Forskningsråd

2001              Ph.d. med afhandlingen Monopol, marked og magasiner. Dansk kornhandel og kornpolitik 1730-1850 - med hovedvægt på reformårene.

2001-04         Adjunkt, Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet med stilling som leder af Dansk Center for Byhistorie.

2004              Lektor samme sted, leder af Dansk Center for Byhistorie

 

Faglige og organisatoriske hverv

 

1998-2003      Anmelderredaktør, Historie

2001-             Medlem af Landbohistorisk Selskab, Århus Byhistoriske Udvalg, Jysk Selskab for Historie, Dansk Komité for Byhistorie

2002-             Bestyrelsesmedlem i Jysk Selskab for Historie

2002-             Sekretær for arbejdsgruppen til udarbejdelsen af en dansk byhistorie

2003-2005      Partner i Städtesystem und Urbanisierung im Ostseeraum, Universität Rostock

2003-2004      Koordinator for SHF-forskningsnetværket Byens rum og det rummelige bysamfund i historisk perspektiv

2004-2005      Projektleder, EU Culture 2000-projektet The Urban Cultural Heritage of the Mare Balticum

2004-2005      Medlem af følgegruppen for Digitalt Atlas over Kulturmiljøer, SDU

2004-2006      Projektleder, Kulturnet Danmark-projektet Den Digitale Byport

2006-2007      Projektleder Urban kultur og urbane netværk i Danmark 1660-1848

2006              Medlem af referencegruppen for Historisk Atlas Fyn

2007              Medlem af redaktionen af Historie (udg. af Jysk Selskab for Historie)

2007              Medlem af International Advisory Board for Urban History (udg. af CUP)

2007              Projektleder, Kulturnet Danmark-projektet Industribyen på nettet: Landsudstillingen 1909

2007-              Formand for Dansk Historisk Fællesråd

2007-              Medlem af International Committee of the European Association of Urban Historians

2009-2010       Redaktør og medudgiver af Ribe Bys Historie 1-3

 2010-             Medlem af redaktionen af Kulturstudier

Seminarafholdelse

1999              Grundlovens Danmark. Samfund og Kultur før og efter 1848. Nationalmuseet og Landbohistorisk Selskab, støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd

2001              Fire byhistoriske forskningsseminarer, Dansk Center for Byhistorie

2002-             Ansvarlig for specialeseminarer og praktikforløb i byhistorie, Dansk Center for

                     Byhistorie

2002              Tre byhistoriske forskningsseminarer, Dansk Center for Byhistorie

2003-2004      Koordinator for afholdelsen af fem forskningsseminarer under forskningsnetværket Byens rum og det rummelige bysamfund (SHF)

2005              Hvordan skriver vi byhistorie om den moderne by 1945-2000

2006              Co-leader, Historical Information Systems and the WWW in Urban History (16th to 20th centuries), Eighth International Conference on Urban History

                     Renæssancens befæstede byer - i samarbejde med Afd. for Middelalder- o        og Renæssancearkæologi, AU

2007              Urban kultur og urbane netværk 1660-1848

2010              Medarrangør af Byen, industrien og velfærden efter 1945

                     Medarrangør af Magt, ret og kultur i enevældens by- og industrisamfund