Aarhus Universitets segl

Simon Ozer

Lektor

Kære studerende

I dette vejlederbrev vil jeg gerne informere dig om, hvad jeg tilbyder, tænker om og forventer af en vejledningsproces. Jeg tilbyder vejledning på alle slags bachelorprojekter og specialer. Der vil være mulighed for at afstemme forventninger til processen ved vores første møde. Hvis du har spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte mig på e-mail: ozer@psy.au.dk.

 

Emneområde

Jeg har beskæftiget mig med forskning inden for emneområderne globalisering, kulturmøder, radikalisering og identitetsdannelse (du kan eventuelt orientere dig i min publikationsliste). Disse emner er placeret under social og personlighedspsykologien. Hvis din opgaves emne ikke falder indenfor mit vidensområde, vil jeg ikke kunne vejlede indholdsspecifikt. Jeg kan dog stadig vejlede på processen og i forhold til emnevalg og udformning af problemformulering, selvom du vil have større indsigt i det specifikke emne. Jeg mener, at det er vigtigt, at du vælger et emne som interesserer dig, da det er din opgave. Således mener jeg ikke, at opgaveemnet bør vælges ud fra vejlederens fagområde.

 

Første møde

Jeg forventer, at du forud for vores første møde orienterer dig i studieordningen om reglerne for bachelorprojekter eller specialer. Derudover forventer jeg, at du forud for vores møde har udarbejdet og sendt mig en arbejdsdisposition, i form af et udfyldt projektskema med følgende information:

-          En arbejdstitel

-          Et emneområde

-          Et forslag til en problemformulering

-          Din motivation for at arbejde med emnet

-          Eventuelle tanker om teorier, der skal inddrages

Der er mulighed for, at vi ved det første møde kan drøfte den eventuelle tvivl, som kan knytte sig til det at spore sig in på et bestemt emne og problem. Således er der fleksibilitet til at samtale om det, der fremstår som relevant i den indledende fase af processen.

Vejledningsprocessen

Jeg forventer, at det er dig, der er drivkraften bag dit projekt. Min rolle vil så være, at hjælpe dig, at sparre med dig og at støtte dig i at finde og holde den rette kurs.

Jeg forventer, at vi arbejder med et tekstprodukt, hver gang vi mødes. Hvis du er gået i stå i processen kan det dog være fornuftigt at mødes en gang uden at arbejde med en tekst. Inden vi mødes vil jeg gerne – 2 dage forinden – have tilsendt op til 5-6 siders tekst, som jeg vil give skriftligt feedback på. Denne feedback vil du få inden vi mødes, så vi kan arbejde ud fra din tekst og mine kommentarer. Det vil være fornuftigt, hvis vi i vejledningen fokuserer på de afsnit, som kan siges at være definerende for opgavens organisering og struktur. Sammen med den tekst du sender mig, vil jeg gerne have et lille følgebrev, hvori du skriver:

-          Hvad du gerne vil have fokus på i min gennemlæsning af teksten.

-          Hvordan din problemformulering ser ud på det pågældende tidspunkt

-          Hvordan teksten passer ind i det samlede projekt

Jeg læser aldrig hele det færdige speciale eller bachelorprojekt igennem inden bedømmelsen, da der skal være plads til at du selvstændigt færdiggør specialet eller bachelorprojektet, så du kan honoreres for dette til eksamen.

 

Formalia

Der er afsat 15 timer til vejledning af specialer og 5 timer til vejledning af bachelorprojekter. Disse timer inkluderer alle møder, forberedelse, e-mail udveksling og telefonsamtaler. Det betyder, at vi kan mødes op til 6-7 gange i løbet af en specialevejledning og 3 gange i forbindelse med vejledning af et bachelorprojekt.