Psykologisk Institut

Simon Elsborg Nygaard

Ekstern lektor

Kære specialestuderende

 

EMNEOMRÅDE

Som udgangspunkt kan jeg proces-vejlede specialer inden for alle emner. Emner som jeg har særligt kendskab til er social og miljømæssig bæredygtighed. I forlængelse af social og miljømæssig bæredygtighed er jeg optaget af, hvordan psykologien kan bruges til at skabe bedre ledelse, bedre organisationer, bedre samfund og en bedre verden. Interessen for social og miljømæssig bæredygtighed indebærer en række forskellige relaterede områder. Eksempelvis trivsel og livskvalitet, miljømæssigt bæredygtig adfærd, ledelse og organisation, implementering af løsninger, værdier,  holdninger, identitet, motivation, forbrugskultur og mange andre emner.  Hvis du har særlig viden eller interesse for et område, og gerne vil koble det med social eller miljømæssig bæredygtighed, kan det sandsynligvis godt lade sig gøre.

 

SPECIALEPROCESSEN

Alle speciale-forløb jeg har haft har været forskellige. Jeg gør meget ud af at finde ud af, hvad den enkelte specialestuderende har mest brug for, og jeg kører ikke efter en fast skabelon. Når det er sagt, er der nogle ting, som går igen.

 

INDEN FØRSTE VEJLEDNING

Inden første vejledning vil jeg bede dig forsøge at svare skriftligt på fire spørgsmål. Svarene skal fylde maksimalt en side. De fire spørgsmål er: 1) hvad vil jeg gerne svare på? (problemformulering), 2) hvorfor vil jeg gerne svare på det? (bliver til indledning), 3) hvordan vil jeg svare på det? (afspejler metode og fremgangsmåde i specialet) og 4) hvad kommer jeg frem til? (bliver til konklusion).

Det er ikke meningen, at du skal kunne svare fyldestgørende på spørgsmålene. Meningen er, at du fra starten skal arbejde for at finde den røde tråd og sammenhængende argumentation i specialet.

 

FØRSTE VEJLEDNING

Til første vejledning vil jeg spørge ind til de fire spørgsmål for at forstå, hvad det er, du gerne vil. Derudover vil jeg forventningsafstemme. Dels vil jeg høre, hvad dit mål med specialet er. Det vil sige forsøge at finde ud af, hvad et godt speciale og en god specialeproces er for dig. Det kan fx være i forhold til hvilken arbejdsrytme du tilstræber, eller hvilken karakter du vil gå efter. Derudover vil jeg høre dig ad, om der er noget, som du har særligt brug for, at jeg hjælper med.

 

EFTERFØLGENDE VEJLEDNINGER

De efterfølgende vejledninger kan bruges til det, som du synes, at du får mest ud af. Jeg vil selvfølgelig give bud på, hvad jeg mener, at du kunne have mest gavn af. Men mit mål er at være til rådighed for det, som du har mest brug for.

 

Rent praktisk fungerer det sådan, at du skriver til mig, når du gerne vil have et møde. I mailen skriver du, hvad du gerne vil have sparring/vejledning på. Det er min erfaring, at det fungerer bedre at lave aftalerne efter opstået behov end at aftale en fast sekvens for møder. Men igen, hvis du foretrækker det, kan vi sagtens lave en fast plan og fremgangsmåde for alle møderne.

 

Møderne kan foregå på mit kontor, via Skype eller alternativt telefon. Alt i alt er der 15 timer til rådighed til alle aspekter af vejledningen og relaterede opgaver.

 

Jeg glæder mig til at høre nærmere.

 

Mvh. Simon