Aarhus Universitets segl

Søren Bom Nielsen

Professor

Curriculum Vitae

Søren Bom Nielsen

Født: 28.07.1956.
Cand. scient. 1982, Aarhus Universitet.
Ph.D., 1986. University of Western Ontario, London, Canada.

Fagligt karriereforløb

1982

:

Cand. Scient., Aarhus Universitet. Hovedfag geofysik, bifag matematik og fysik.

1983

:

Kandidatstipendium fra SNF.

1984

:

Canadisk stipendium m.h.p. 2 års ph.d.-studieophold i Canada.

1986

:

Ph.D. i geofysik fra University of Western Ontario, London, Ontario, Canada. Supervisor: Professor A.E. Beck.

1987-89

:

Seniorstipendium, Geologisk Institut, Aarhus Universitet.

1989-90

:

Nordisk Ministerrådsstipendiat i oliegeologi, 1 år ved Kjemisk Institut, Universitetet i Bergen.

1990

:

Adjunkt i bassinmodellering, Geologisk Institut, Aarhus Universitet.

1992-93

:

6 måneder ved petrofysisk afdeling, Statoil, Stavanger.

1995-2009

:

Lektor i bassingeologi og -geofysik ved Geologisk Institut, Aarhus Universitet.

 2009

 

 Professor i geologisk modellering

Projektledelse
 

1996-98

:

Inversions og følsomhedsanalyse i kulbrintemodellering. Norsk Hydro.

1996-98

:

Asthenosfære-lithosfæredynamik i det panonisk/karpatiske område (SNF).

1999-2000

:

Bassinudvikling gennem Sen Kridt og Kænozoikum i det østlige Nordsø område (SNF).

2000-2003

:

Nye kulbrintesystemer i den østlige Nordsø (Energistyrelsen).

2001-2005

:

Cenozoic vertical movements in North West Europe (CENMOVE) (SNF).

2006-2009

 

Post-Karbon erosion af de NØ-grønlandske Kaledonider" (FNU).

 2011-2014

 

 Topography of the North Atlantic Realm (FNU)