Søren Arvig Verdoner

 • Bartholins Allé 16, 1411, 253

  8000 Aarhus C

  Danmark

 • Bartholins Allé 16

  8000 Aarhus C

  Danmark

 • Bartholins Allé 16, 1411, 256

  8000 Aarhus C

  Danmark

20212024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forskning

Ph.D.-Studerende ved Juridisk Insitut, der undersøger EU-rettens betydning for anvendelsen af det strafferetlige legalitetsprincip - herunder navnlig rækkevidden af EU's kompetence på straffeområdet og EU-retlige kilders betydning for fortolkningen af straffebestemmelser

Forventet aflevering august 2024

Fagområder

 • Strafferet
 • EU-Strafferet
 • LGBTQ+-rettigheder
 • EU-Medlemsstaters erstatningsansvar
 • Statsforfatningsret