Sarah Barfoed

cand.mag., Afsnitsleder

Sarah Barfoed

ANSVARSOMRÅDE:

Ledelse af forskellige processer og opgaver i Studier Arts, som studie- og uddannelsesnævnsbetjening, sagsbehandling, studieordningsrevisioner, akkreditering, indskrivning, merit, brugen af STADS, Captia og EDDI.

Videreudvikling af studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet på Arts med fokus på brugerorientering, specialisering og professionalisering, standardisering med fagligt betingede variationer, digitalisering og effektivisering, samt en praksis efter gældende regler og love.

Koordinering og samarbejde om opgaver inden for Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet med Arts Studier Emdrup og AU's tre øvrige administrationscentre.

ID: 12393358