Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sara Heebøll

cand. med, ph.d.

Curriculum Vitae

Profile photoSara Heebøll
Aarhus Universitetshospital
Diabetes og Hormonsygdomme
Steno Diabetes Center Aarhus
Palle Juul-Jensens Bvd
8200, Aarhus N
Danmark
E-mail: sara.heeboell@clin.au.dk, saraheeb@rm.dk

Telefon: 27338050

Personlige forhold

Født: 23.02.1979
Ægtefælle: Morten Andersen, læge (hoveduddannelse i Urologi).
Børn: Sigrid (25.01.2009), Kirstine (10.12.10) og Marie (15.11.13)
Bor
Nedergårdsvej 36
8200 Aarhus N
Danmark

Uddannelse

sommer 2000 - vinter 2008
Embedseksamen i lægevidenskab, Århus Universitet

2000
Gymnasielle suppleringskurser i matematik, fysik og kemi, Århus Akademi

1999
Sproglig student, Rødkilde Gymnasium, Vejle.

Kliniske ansættelser (post-graduate)

Feb 2017-Hoveduddannelse i Intern Medicin/Endokrinologi, Aarhus Universitetshospital og Randers Regionshospitalet
2016-feb 2017Introduktionsstilling i endokrinologi, Aarhus Universitetshospital
2015-2016Introduktionsstilling i Klinisk Biokemi, Aarhus Universitetshospital
juni 2010-aug 2011Introduktionsstilling i hepatologi og gastroenterologi, Hepatologisk Afdeling V, Aarhus Universitetshospital
apr 2008-maj 2009Turnus i Region Nordjylland (intern medicin, urologi og almen medicin)

Forskningsaktivitet

Maj 2019 -
Post doc project: Undersøgelse af lipid- og glucoseomsætningens følsomhed for glucagon
hos patienter med non-alkoholisk fedtlever (NAFLD)
Vejledere: Prof. Søren Nielsen, PhD Esben Søndergaard

September 2011 - Maj 2015 (forsvaret august 2015)
Start på PhD studium: ’Effect of Resveratrol on non-alcoholic fatty liver disease – Translational studies’.
Vejledere: Prof. PhD Henning Grønbæk, PhD Karen Louise Thomsen, Professor Steen Bønløkke Pedersen.

2010 – 2011:
Mindre retrospektivt registerstudie på hepato-gastroenterologisk afdeling V, omhandlende levervenekatherisationer hos cirrosepatienter. Afsluttet med publikation.
Vejledere: Overlæge Susanne Keiding og Professor Hendrik Vilstrup.

2006 –2007
Forskningsår: ’Validering af kandidatgener ved prostatacancer’. Tilknyttet Urologisk afdeling K og Molekylærdiagnostisk Laboratorium, Skejby Sygehus, samt Patologisk afdeling, Århus Sygehus. Forskningsår bestået. ECTS 30.
Vejledere: Prof. M Borre, Overlæge, overlæge, ph.d. P Ottosen og ph.d. N Tørring.

2004 – 2005
Forskningsprojekt: ’Prostate cancer: To scan or not to scan for lymph node involvement?’.
Projekt afsluttet med forskningsmetodisk opgave, forsvar af denne og publikation, se nedenfor.
Tilknyttet Urologisk afdeling K. Vejleder Professor M Borre.


Publikationer

(kun 1. forfatterskaber)

14. Heebøll S, Vilstrup H Grønbæk H. Nye guidelines og nye behandlingsmuligheder for non-alkoholisk fedtlever sygdom. UfL

13. Heebøll S, Poulsen MK, Ornstrup MJ, Kjær TN, Pedersen SB, Nielsen S, Grønbæk H, Handberg A. Circulating sCD36 levels in patients with non-alcoholic fatty liver disease and controls. Int J Obes. 2017 Feb;41(2):262-267. doi: 10.1038/ijo.2016.223. PMID: 27916988
12. Placebo-controlled, randomized clinical trial: High-dose resveratrol treatment for non-alcoholic fatty liver disease.
Heebøll S, Kreutzfeldt M, Hamilton-Dutoit S, Poulsen MK, Stødkilde-Jørgensen H, HJ Møller, Jessen N, Thorsen K, Hellberg Y, Pedersen SB, Grønbæk H. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 2016 Apr;51(4):456-64.

11. The effect of resveratrol on experimental non-alcoholic fatty liver disease depends on severity of pathology and timing of treatment.
Heebøll S, El-Houri RB, Hellberg YE, Haldrup D, Pedersen SB, Jessen N, Christensen LP, Grønbæk H. J Gastroenterol Hepatol. 2015 Aug 27. doi: 10.1111/jgh.13151. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26312773.

10. Effect of resveratrol on experimental non-alcoholic steatohepatitis.
Heebøll S, Thomsen KL, Clouston A, Sundelin EI, Radko Y, Christensen LP, Ramezani-Moghadam M, Kreutzfeldt M, Pedersen SB, Jessen N, Hebbard L, George J, Grønbæk H. Pharmacol Res. 2015 May-Jun;95-96:34-41. doi: 10.1016/j.phrs.2015.03.005. PubMed PMID: 25814186.

9. 'Effects of resveratrol in experimental and clinical non-alcoholic fatty liver disease.' Review.
Heebøll S, Thomsen KL, Pedersen SB, Vilstrup H, George J, Grønbæk H. World J Hepatol. 2014 Apr 27;6(4):188-98. doi: 10.4254/wjh.v6.i4.188.

8. 'Propranolol treatment of portal hypertension in cirrhosis patients is better the higher the untreated pressure: a single-centre prospective experience'
Sara Heebøll, Gerda Elisabeth Villadsen, Niels Kristian Aagaard, Henning Grønbæk, Hendrik Vilstrup, Susanne Keiding. Scand J Gastroenterol. 2013 Aug;48(8):969-73.

7. ’STATUSARTIKEL: Prognose og behandling af non-alkoholisk fedtleversygdom (NAFLD) og steatohepatitis (NASH)’.
Sara Heebøll, Konstantin Kazankov, Marianne Kjær Poulsen, Hendrik Vilstrup, Henning Grønbæk. Ugeskrift for Læger 2012;174:488-490.

6. ‘SMARCC1 expression is upregulated in prostate cancer and positively correlated with tumor recurrence and dedifferentiation’.
S Heebøll, M Borre, PD Ottosen, CL Andersen, F Mansilla, L Dyrskjøt, TF Ørntoft, N Tørring. Histol Histopathol. 2008 Sep;23(9):1069-76.

5. ‘Snail1 is over-expressed in prostate cancer’:
S Heebøll, M Borre, PD Ottosen, L Dyrskjøt, TF Ørntoft og N Tørring. APMIS 2009 Mar;117(3):196-204.

4. ‘Prostate cancer: To scan or not to scan for lymph node involvement?’
S Heebøll, J Solvig, M Borre. Scand J Urol Nephrol. 2007 Jul 27;:1-6. 1.

3. Intrinsic markers of tumour hypoxia and angiogenesis in localised prostate cancer and outcome of radical treatment: a retrospective analysis of two randomised radiotherapy trials and one surgical cohort study.
R Vergis, CM Corbishley, AR Norman, J Bartlett, S Jhavar, M Borre, S Heebøll, A Horwich, R Huddart, V Khoo, R Eeles, C Cooper, M Sydes, D Dearnaley, C Parker. Lancet Oncol. 2008 Apr;9(4):342-51.

2. Genetic and epigenetic SLC18A2 silencing in prostate cancer is an independent adverse predictor of biochemical recurrence after radical prostatectomy.
KD Sørensen, PJ Wild, A Mortezavi, K Adolf, N Tørring, S Heebøll, BP Ulhøi, PD Ottosen, T Sulser, T Hermanns, H Moch, M Borre, TF Ørntoft , L Dyrskjøt. Clin Cancer Res. 2009 Feb 15;15(4):1400-10

1. Smarcc1 expression: A significant predictor of disease-specific survival in patients with clinically localized prostate cancer treated with no intention to cure.
RL Hansen, S Heebøll, PD Ottosen, L Dyrskjøt, M Borre. Scand J Urol Nephrol. 2011 Mar;45(2):91-6.

Præsentationer

9. 'Randomiseret, kontrolleret klinisk studie: Effekten af resveratrol på non-alkoholisk fedtlever'. 15 min. præsentation ved Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH)s årsmøde, september 2015.

8. 'Effect of Resveratrol Treatment on Experimental Non-Alcoholic Fatty Liver and steatohepatitis' 30 min. præsentation ved Resveratrol2014, 3rd International conference of resveratrol and health, Hawaii, USA. December 2014.

7. 'Effects of resveratrol treatment on experimental non-alcoholic steatohepatitis'. DSGH årsmøde 2014. Poster præsentation.

6. 'Propranolol treatment of portal hypertension in cirrhosis patients is better the higher the untreated pressure: a single-centre prospective experience'. International Liver Congress, EASL, Amsterdam, 2013. Poster præsentation.

5. 'LIRMOI 3: Resveratrol in Patients With Non-alcoholic Fatty Liver Disease'. PhD Day 2012. Poster præsentation.

4. 'Smarcc1 expression is significantly upregulated in prostate cancer'. Mundtlig præsentation, 26th Congress of the Scandinavian Association of Urology – NUF 2007, Aarhus 13.-15. Juni 2007. Modtog JC Skou Prisen for 'best performance'.

3. 'Smarcc1 expression is upregulated in prostate cancer' Mundtlig præsentation, 7th World Basic Urological Research Congress, Dublin, 27.-29. september 2007.

2. 'To scan or not to scan prostate cancer patients' og 'Are we to perform lymph node dissection on all prostate cancer patients?' Mundtlig præsentation, 1. International Conference on Urogenital Disorders, Malmö, Sweden. 1.-3. september 2005.

1. 'Har lymfeknudestaging fortsat en plads i forbindelse med intenderet kurativ prostatacancer behandling?' og 'Har eksisterende billeddiagnostik en plads i forbindelse med lymfeknudestaging ved prostatacancerbehandling?' Mundtlig præsentation. Dansk Urologisk Selskabs Årsmøde, Herlev. 8. april, 2005.

Udenlandsophold (relevante)

sept 2012-febr 2013
Halvt års ophold ved Storr Liver Unit, Westmead Hospital, Sydney, Australien, mhp phd studier.

1995-1996
Ét års udvekslingsophold på high school i WV, USA.

Undervisning

Maj 2015 -
Underviser i klinisk biokemi, medicinstuderende, 7. semester

April 2013 - 2015
Underviser på phd kursus: 'Basic course in health sciences' og 'Preparing for the phd', Health, AU.

Sept 2011 –
Underviser i hepatologi, 7. og 9. semester, Lægevidenskab, Århus Universitet

sept 2008 – juni 2009
Underviser i intern medicin, Fysioterapeutuddannelsen, UCN.

febr 2004 – juni 2005
Underviser i 1. semesters makroskopisk anatomi, Anatomisk Institut, AU

Andre videnskabelige aktiviteter

efterår 2014 - 2015
Vejleder for forskningsårsstuderende, stud. med. David Haldrup
Projekt om regenerationsevnen efter hepatektomi i rotter med non-alkoholisk fedtlever

2020-
Supervisor for PhD studende Indumathi Kumarathas i et projekt om non-alkoholisk fedtlever (NAFLD) blandt patienter med diabetes, herunder brug af tracermetoder.

Guidelines
2018-2019 Deltog i udarbejdelsen af en National Klinisk Retningslinje (NKR) for Sundhedsstyrelsen: ”NKR for tidlig opsporing og behandling af non-alkoholisk fedtleversygdom og non-alkoholisk steatohepatitis”

2016, 2019 Deltog i udformningen af en klinisk NAFLD guideline for the Dank Selskab for Hepatologi og Gastroenterologi (DSGH).

Kursusdeltagelse

2015, jan Advanced course in Laboratory Animal Science - Experimental surgical
2013, juniResearch, Career, and Innovation - Developing your future career as a PhD. Transferable skills enheden, AU.
2013, juniGood Clinical Practice og forskerinitierede lægemiddelforsøg. GCP enheden, AU. ECTS 2.1
2013, aprClinical assessment of insulin resistance and other metabolic parameters. PhD skolen, AU. ECTS 1.6
2012, majLipid and Adipose tissue metabolism. PhD skolen, AU. ECTS 1.4
2012, febEASL School of Hepatology, Trieste, Italien. ECTS 1.4
2012, febBasal Biostatistik, PhD skolen, AU. ECTS 7.0
2012, janIntroduktion til Stata, PhD skolen, AU. ECTS 0.7
2012, janDyreforsøgskursus, katagori B, PhD skolen, AU. ECTS 4.0
2011, novTalent Development, PhD skolen, AU. ECTS 4.5
2011, novWorkshop in Molecular Metab. and Endo. Ph.d. skolen, AU. ECTS 1.5
2011, novMedical Scientific English 1. Ph.d. school, AU. ECTS 2.0
2010’Ph.d. Forberedelseskursus’ Ph.d. skolen, AU. ECTS 1.0
2007Forskningsårets obligatoriske kurser: ‘Introduktionskursus i Sundhedsvidenskabelig Forskning’ og ‘Litteratursøgning’.
2007‘Immuncytokemi og Immunhistokemi’, MS Consult
2008-2011Desuden diverse klinisk orienterede kurser i Uddannelsesregion Nord (EKG kursus, akut reumatologi, akut medicinsk teamtræning mv) og de obligatoriske turnus kurser.

Tillidsposter og frivilligt arbejde

januar 2016
Tillidsrepræsentant for yngre læge, Blodprøver og Biokemi, AUH

forår 2013 -
Deltager som mentor i den nationale KBU-mentorordningen. Har mentee, der er læge i klinisk basisuddannelse med ønske om at komme ind i forskning.

efterår 2011 -
Valgt medlem af hovedbestyrelsen i PhD foreningen på Health. Organiserer bla. fyraftensmøder om phd relevante emner som videnskabelig uredelighed og karriere muligheder, deltager i forskellige rådgivende udvalg, fx phd komiteen og kursus udvalg, organiserer PhD Dagen og internationaliseringsdag på Health.

maj – sept 2008
Tillidsrepræsentant for yngre læge, Medicinsk afdeling, Sygehus Himmerland, Farsø.
TR1 kursus deltagelse, september 2008.