Aarhus Universitets segl

Sanna Steenfeldt

Seniorforsker

Sanna Steenfeldt
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Min forskningsindsats er koncentreret omkring ernæring og fysiologi af enmavede, primært fjerkræ. Den ernæringsmæssige værdi af forskellige foder råvarer undersøges i relation til næringsstof fordøjelighed, viskositet af tarmindhold, samt foderets passagetid gennem tarmsystemet. Effekten af foderets indhold og kemiske sammensætning af kulhydratfraktionen på ernæringsmæssige og fysiologiske parametre undersøges. Sammenhængen mellem indholdet af kulhydrater og den mikrobiologiske aktivitet undersøges i nogle studier. Der fokuseres desuden på undersøgelser af allometriske mål (relative vægt) af forskellige organer med henblik på at kvantificere graden af ubalance i vækst og udvikling hos forskellige afstamninger af slagtekyllinger og i relation til forskellige fodringsstrategier. Forskningen omfatter desuden forsøg med anvendelsen af alternative fodermidler (bl.a. grovfoder) i den økologiske ægproduktion og deres effekt på fordøjelighed, produktionsparametre, sygdom og dødelighed.

Desuden er jeg involveret i undervisning og uddannelse af masters studerende under Danida projekter, specielt relateret til emner som fødevalg hos fritgående høner under ekstensive forhold og reproduktion.

Vis alle (117) »

Vis alle (51) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 2414